Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Profil verejného obstarávateľa  

Aktuálne verejné obstarávanie

 

 

  • Zákazka s nízkou hodnotou -  poskytnutie služieb: „Stavebný dozor MŠ Šafáriková" 

  • Výzva na predloženie ponuky

  • Zákazka s nízkou hodnotou -  poskytnutie služieb: „Stavebný dozor MŠ Opatovská"  

  • Výzva na predloženie ponuky

  • Zákazka s nízkou hodnotou -  poskytnutie služieb: „Stavebný dozor pre stavbu: „Cyklistické prepojenie centrum – sídlisko Juh II. etapa“ 

          Dokumenty ku zákazke

     Verejný obstarávateľ v súlade s § 100 ods. 1 písm. d)  a v súlade s § 49a ods.5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov zverejňuje projektovú dokumentáciu k zákazke „Rozšírenie materskej školy na ulici Legionárska v Trenčíne“  a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

  • Podlimitná zákazka - stavebné práce - "Rozšírenie materskej školy na Ul. Legionárska v Trenčíne"
  • Projektová dokumentácia
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín