Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Objednávky, faktúry a zmluvy  Rok 2011  

Výpožička majetku

Typ vyhľadávania:
Číslo zmluvy: Dodávateľ:
Dátum zverejnenia od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Dátum účinnosti od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Predmet zmluvy:
Názov dokumentu Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva o výpožičke č. 4/2011 1561/2011 prevádzkovanie karanténnej stanice Občianske združenie Trenčiansky ÚTULOK 08.11.2011 09.11.2011
zmluva o výpožičke č. 3/2011 1433/2011 prevádzkovanie karanténnej stanice Občianske združenie Trenčiansky ÚTULOK 14.10.2011 15.10.2011
Zmluva o výpožičke a zmluva o poskytovaní služieb 1244/2011 vypožičanie a používanie notebooku FS Amilo Pro V2055 inv. č. 520/047 pre poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne ... Ing. Róbert Lifka 19.09.2011 20.09.2011
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 2/2011 1229/2011 zmluva končí dňom 16.09.2011 Útulok v údolí - regionálne centrum slobody zvierat, n.o. 14.09.2011 15.09.2011
Zmluva o výpožičke zbernej nádoby E-BOXU 1064/2011 výpožička zbernej nádoby E-boxu s cieľom umožnenia odovzdania použitých drobných vyradených elektrozariadení a použitých prenosných batérií a akumulátorov ... ASEKOL SK, s.r.o. 07.09.2011 08.09.2011
Zmluva o výpožičke č. 21/2011 893/2011 Prenechanie do užívania časti pozemku za účelom zriadenia letnej terasy Pavla Michelová - Michalka 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke a zmluve o poskytnutí služieb 879/2011 zmena mesačného limitu na mobilný telefón pre poslanca JUDr. Milan Kováčik 29.07.2011 01.08.2011
Zmluva o výpožičke 575/2011 priestory na Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne Herbaria s.r.o. 27.06.2011 28.06.2011
Zmluva o výpožičke č. 2/2011 558/2011 nehnuteľný majetok - pozemky v k.ú. Zlatovce ... za účelom riadneho prevádzkovania karanténnej stanice Útulok v údolí - regionálne centrum slobody zvierat, n.o. 24.06.2011 25.06.2011
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu 435/2011 nebytové priestory - kancelárie, za účelom zabezpečenia výkonu administratívnych prác ... Slovenská republika Obvodný úrad Trenčín 09.06.2011 14.07.2011
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín