Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Vianočné trhy v Trenčíne

Vianočné trhy v Trenčíne v roku 2017 sa konajú na Mierovom námestí (remeselný tovar a občerstvenie) a na Hviezdoslavovej a Jaselskej ulici (trhy so spotrebným tovarom).

 

Vianočné trhy na Mierovom námestí

Vianočné trhy začínajú príchodom Mikuláša a končia posledný deň pred Vianocami. Predávať sa budú výrobky a tovary, ktoré súvisia s Vianočnými sviatkami (napr. vianočná výzdoba, ozdoby na stromček, imelo, ručne zhotovované výrobky – opasky, papuče, čiapky, rukavice, keramika; med, mäsové výrobky, cukrárenské výrobky, pečivo, atrakcie pre deti - vozenie na koníkoch. Uzávierka prihlášok je 15. 10. 2017. Predajcovia s remeselným tovarom sa môžu hlásiť na stránke jarmoky.trencin.sk.

Upozornenie: V rámci predaja medu, medových a včelích produktov a výrobkov, nebude možné predávať čapovanú medovinu v remeselných stánkoch (remeselný stánok nie je prispôsobený na predaj nápojov a občerstvenia kvôli nevyhovujúcemu odberu elektrickej energie). Záujemcovia, ktorí chcú predávať rozlievanú medovinu (spolu s predajom medu a medových a včelích produktov a výrobkov) sa môžu zúčastniť elektronickej aukcie.   

Podmienky elektronickej aukcie:

 

Trhy so spotrebným tovarom na Hviezdoslavovej a Jaselskej ulici

MHSL, m. r. o., Trenčín oznamuje, že tradičné Trenčianske vianočné trhy so spotrebným tovarom a textilom, sa budú konať v centrálnej mestskej zóne od 11. 12. 2017 do 23. 12. 2017 na uliciach Hviezdoslavova a Jaselská pred Posádkovým klubom (ODA). Oznamujeme záujemcom, že prihlásiť sa môžu do 15. 11. 2017 zaslaním prihlášky, ktorej predtlač je zverejnená na www.trencin.sk/mhsl - Prihláška na Trenčianske vianočné trhy so spotrebným tovarom. V prípade záujmu vám bližšie informácie poskytne Ing. Dobiaš na t. č. 0902 911 047.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín