Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Úrady a inštitúcie  

Orgány verejnej správy

Kontakt

Stránkové hodiny

Colný úrad Trenčín

Partizánska 1

911 01  Trenčín  

stála služba: 032/6501 110

podateľňa: 032/6501 100

sekretariát: 032/6501 205

Fax: 032/6501 109

stála služba: 032/6501 109

sekretariát: 032/6501 209

stála služba:

sekretariát:

www.colnasprava.sk


Po 08:00 - 16:00
Ut 08:00 - 16:00
St 08:00 - 16:00
Št 08:00 - 16:00
Pi 08:00 - 16:00

Colný úrad Trenčín - pobočka - správa spotrebných daní

K výstavisku 13

911 01  Trenčín 

Tel:  032/6501 173

       032/7440  049

       032/6501  172

Fax: 032/7430 779

sklad:  

 www.colnasprava.sk

Po  08:00 - 16:00  
Ut   08:00 - 16:00  
St   08:00 - 16:00  
Št   08:00 - 16:00  
Pi    08:00 - 16:00

Colný úrad Trenčín - pobočka - colná problematika a colný sklad 

Kasárenská 8

911 05  Trenčín 

Tel:  032/7430 780 

Fax: 032/7430 780

www.colnasprava.sk

 

Po  08:00 - 16:00  
Ut   08:00 - 16:00  
St   08:00 - 16:00  
Št   08:00 - 16:00  
Pi    08:00 - 16:00

 

 

 

 

 

Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trenčín

K dolnej stanici 22

911 33  Trenčín

Tel:  032/6574 426 

www.drsr.sk

Podateľňa:

Po  08:00 - 16:00  
Ut   08:00 - 16:00  
St   08:00 - 17:00  
Št   08:00 - 16:00  
Pi    08:00 - 14:00 

 

Daňový úrad v Trenčíne

K dolnej stanici 22

911 33  Trenčín

Tel:   032/6574 111 

Fax:  032/6583 618

www.drsr.sk

Po  08:00 - 16:00

St   08:00 - 17:00  
  
Pi    08:00 - 14:00

Inšpektorát práce Trenčín

Hodžova 36

911 01  Trenčín

Tel:  032/7441 653

       032/7441 646 

Fax: 032/7441 226

www.nip.sk

Po  08:00 - 11:30

      12:30 - 14:00

Ut   08:00 - 11:30

      12:30 - 14:00

St   08:00 - 11:30

      12:30 - 14:00

Št   08:00 - 11:30

      12:30 - 14:00

Pi    08:00 - 11:30

      12:30 - 14:00

Katastrálny úrad v Trenčíne

Gen.M.R. Štefánika 20

911 50  Trenčín 

Tel:  032/2817 201 

Fax: 032/7445 823

www.katastralnyurad.sk 

Po   08:00 - 11:00  
       13:00 - 15:00  
Ut    08:00 - 11:00  
       13:00 - 15:00  
St    08:00 - 11:00  
       13:00 - 15:00  
Št    08:00 - 11:00  
       13:00 - 16:00  
Pi     08:00 - 14:00  

 

 

 

 

 

 

 

Krajská prokuratúra v Trenčíne

Legionárska 7158/5

912 50  Trenčín

Tel:  032/6538 051 

Fax: 032/6522 077

www.genpro.gov.sk

Podateľňa:

Po  07:00 - 15:00  
Ut  07:00 - 15:00  
St  07:00 - 15:00  
Št  07:00 - 15:00  
Pi   07:00 - 15:00 

Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie (ŠEI) Trenčín

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

Tel:  032/7430 356 

Fax: 032/7435 684

www.bsn.sk/sei

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne

Hviezdoslavova 1

911 01  Trenčín

Tel:  032/2451 811

Fax: 032/2451 855

 

www.pamiatky.sk 

 

Po  08:00 - 12:00  
      13:00 - 16:00  
St   08:00 - 12:00  
      13:00 - 17:00  

 

 

 

 

Krajský súd v Trenčíne

Námestie sv. Anny 28

911 50  Trenčín

Tel:  032/6572 811 

Fax: 032/6582 342

www.justice.gov.sk

Po - Pi   07:00 - 15.00

 

Okresný úrad v Trenčíne

Hviezdoslavova 3

911 01  Trenčín 

Tel:  032/7411 111 

Fax: 032/7434 686

www.minv.sk

Po  08:00 - 15:00  
Ut  08:00 - 15:00  
St  08:00 - 17:00  
Št  08:00 - 12:00  
Pi   08:00 - 14:00 

Okresný úrad Trenčín

Odbor živnostenského podnikania

Hviezdoslavova 3

911 49  Trenčín

Tel: 032/7411 420

Fax 032/7411 316

 

www.minv.sk

Po  08:00 - 14:30  
Ut   08:00 - 14:30  
St   08:00 - 16:30  
Št   nestránkový deň  
Pi    08:00 - 13:30 

 

 

 

 

 

Okresný úrad  Trenčín

Pozemkový a lesný odbor

Námestie sv. Anny 7

911 50  Trenčín

Tel: 032/6501 941

sekr.: 032/6501 961

Fax: 032/6528 801

www.pozemkovyurad.sk

www.lesnyurad.sk

www.minv.sk

Lesný odbor

Po: 08:00-15:00

St: 08:00-16:00

Pi: 08:00-13:00

Pozemkový odbor

Po - Pi: 08:00 - 14:00

Okresný úrad  Trenčín

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 49  Trenčín

Tel: 032/7411 460

Fax: 032/7431 556

www.tn.kud.gov.sk

Po  08:00 - 14:00  
St  08:00 - 16:00 

Pi   08:00 - 13:00 

 

Okresný úrad  Trenčín

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova 3

911 01  Trenčín

 Tel: 032/7408 610

 

www.tn.ouzp.sk

Po  08:00 - 14:00  
Ut   08:00 - 14:00  
St   08:00 - 17:00  
Št   08:00 - 14:00  
Pi    08:00 - 13:00

 

Okresná prokuratúra v Trenčíne

Bernolákova 2

912 50  Trenčín 

Tel: 032/6526 950 

Fax: 032/6526 949

www.genpro.gov.sk

Preberanie písomností

Po - Pi:  07:00 - 15:00 

Register trestov na počkanie

Príjem žiadostí

Po - Pi: 07:00 - 14:00

Výdaj žiadostí do 15:00 

 

Okresný súd v Trenčíne

Piaristická 27

911 80  Trenčín

Tel: 032/6561 111 

Fax: 032/6528 116

www.justice.gov.sk

Informačné centrum

Po   08:00 - 15:00  
Ut   08:00 - 12:00    
St   08:00 - 15:00  
Št   08:00 - 15:00   
Pi    08:00 - 12:00  

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Jesenského 36  

911 01  Trenčín 

Tel: 032/6521 013 

Fax: 032/6521 013

www.minv.sk

Po  08:00 - 14:00  
Ut   08:00 - 14:00  
St   08:00 - 14:00  
Št   08:00 - 14:00  
Pi   08:00 - 14:00

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trenčíne

Súdna 22

911 01  Trenčín

Tel: 032/6401 393 

      032/6401 391

Fax: 032/6522 123

 

www.svps.sk

Po  07:00 - 15:00  
Ut   07:00 - 15:00  
St   07:00 - 15:00  
Št   07:00 - 15:00  
Pi    07:00 - 15:00 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne

Nemocničná 4

911 01  Trenčín

Tel: 032/6509 511 

Fax: 032/6521 997

www.ruvztn.sk

Po  08:00 - 14:30  
Ut   08:00 - 14:30  
St   08:00 - 14:30  
Št   08:00 - 14:30  
Pi   08:00 - 14:30 

Slovenský pozemkový fond

Brigádnická 22

911 01 Trenčín

Tel: 032/2941 694

Fax: 032/2941 699

www.pozfond.sk

Po  12:00 - 15:30  
  
St   08:30 - 13:30  
  
Pi    08:30 - 12:00 

Sociálna poisťovňa pobočka v Trenčíne

Jilemnického 3760

912 50  Trenčín

Tel: 023/2474 742

       0906 174 742

Fax: 0906 174 758

www.socpoist.sk

Po  08:00 - 16:00  
Ut   08:00 - 14:00  
St   08:00 - 17:00  
Št   08:00 - 14:00
Pi    08:00 - 14:00 

Okresný úrad v Trenčíne

Katastrálny odbor

 

Piaristická 25

911 01  Trenčín 

Tel: 032/2817 201 

Fax: 032/7445 823

www.geodesy.gov.sk

Po  08:00 - 15:00 
Ut   08:00 - 15:00 

St   08:00 - 17:00  
Št   08:00 - 15:00

Pi    08:00 - 14:00


Štatistický úrad SR v Trenčíne

Kniežaťa Pribinu 28

911 54  Trenčín

Tel: 032/7460 111 

Fax: 032/7460 209

pracovisko.tn

www.statistics.sk

Po  08:00 - 14.00    
Ut  08:00 - 14:00     
St   08:00 - 14:00    
Št   08:00 - 14:00    
Pi    08:00 - 14:00    

Štátna energetická inšpekcia (ŠEI)

Hurbanova 59

911 05  Trenčín

Tel: 032/7430 356 

Fax: 032/7435 684

www.sei.sk

Po  08:00 - 11:00  
Ut   08:00 - 11:00  
St   08:00 - 11:00  
Št   08:00 - 11:00  
Pi    08:00 - 11:00

Štátny archív Bratislava pobočka Trenčín

Kožušnícka 1

911 05  Trenčín

Tel: 032/6517 422 

Fax: 032/6522 281

www.minv.sk

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Tel: 032/6555 811

Fax: 032/6555 909

www.tsk.sk

Po  08:00 - 15:00  
Ut   08:00 - 15:00  
St   08:00 - 15:00  
Št   08:00 - 15:00  
Pi    08:00 - 15:00 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Gen.M.R. Štefánika 20

911 01  Trenčín

Tel: 032/2440 111

Fax: 032/6400 233

www.upsvartn.sk

www.upsvar.sk 

Po  08:00 - 12:00  
      13:00 - 15:00  
Ut   08:00 - 12:00  
      13:00 - 15:00  
St   09:00 - 12:00  
      13:00 - 17:00            
Pi    08:00 - 12:00  

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Legionárska 17

911 01  Trenčín

Tel: 032/2852 611

Fax: 2852 600

www.udzs-sk.sk       

Po  08:00 - 15:00

Ut   08:00 - 15:00

St   08:00 - 16:00

Št   08:00 - 15:00

Pi    08:00 - 14:00

 

Aktualizované: 11.04.2014

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín