Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Úradná tabuľa

Hľadaná fráza: Hľadať v:

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Coník M.

24.07.2017

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

24.07.2017

Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia

24.07.2017

Rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

Oznámenie o doručení písomnosti - Prekop, Jurišová, Šikulincová, Masár, Sirotná, Lencz, Janek, Pavlačka, Rožko...

Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za KO za rok 2017 - B.S. s. r. o.

Rozhodnutie o zastavení konania vo veci umiestnenia stavby

21.07.2017

Oznámenie o doručení písomnosti - Baláž, Zabadal, Németh, Bernáth, Vavrík, Andelová, Laurinec, Coníková, Galád, Bandžuch..

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín