Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Objednávky, faktúry a zmluvy  Rok 2011  

Prenájom majetku

Typ vyhľadávania:
Číslo zmluvy: Dodávateľ:
Dátum zverejnenia od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Dátum účinnosti od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Predmet zmluvy:
Názov dokumentu Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
Nájomná zmluva č. 69/2011 1977/2011 prenájom nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Trenčín, nachádzajúceho sa na ul. Gen. M.R. Štefánika, C-KN parc. č. 3239 zastavaná plocha o výmere 946m2 za účelom rekonštrukcie, položenia novej povrchovej úpravy a z časti vytvorenia nového chodníka pre chodcov pri hoteli Tatra SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. 30.12.2011 31.12.2011
Zmluva o nájme hnuteľnej veci 1930/2011 Návestidlá a radiče na odplatné užívanie nájomcovi... Siemens s.r.o. 22.12.2011 23.12.2011
Nájomná zmluva č. 68/2011 1906/2011 nehnuteľnosť - pozemok časť C-KN parc.č. 1115/1 ... za účelom vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom na Ul. Braneckého v Trenčíne Zuzana Masarovič 21.12.2011 22.12.2011
Nájomná zmluva č. 67/2011 1905/2011 nehnuteľnosť - pozemok časť C-KN parc.č. 3280 ... za účelom vysporiadania pozemku pod výkladom na objekte Mierové nám. č. 17 v Trenčíne Adela Maxonová 21.12.2011 22.12.2011
Zmluva č. 1904/2011 o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta - nebytových priestorov v kultúrnych zariadeniach 1904/2011 KS Záblatie - sála, kuchynka - za účelom podujatia - rodinná oslava Marta Magálová 21.12.2011 22.12.2011
Zmluva o nájme bytu 1902/2011 1-izb. byt č. 25 v dome so súp.č. 383, orientačným číslom 67, na Ul. Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne Marián Miškovský 21.12.2011 22.12.2011
Darovacia zmluva 1778/2011 finančný dar v sume 1.000,- EUR na účely podujatia Čaro Vianoc pod hradom 2.-23.12.2011 AU Optronics (Slovakia) s.r.o. 08.12.2011 09.12.2011
Nájomná zmluva č. 53/2011 1728/2011 nehnuteľnosť - pozemok na Ul. Pred poľom v k.ú. Kubra ... za účelom užívania ako záhradky Jarmila Horňáková 05.12.2011 06.12.2011
Zmluva č. 1659/2011 o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta - nebytových priestorov v kultúrnych zariadeniach 1659/2011 KS Záblatie - sála - za účelom podujatia - Mikuláš pre deti DETSKÉ CENTRUM MOTÝLIK s.r.o. 24.11.2011 25.11.2011
Nájomná zmluva č. 51/2011 1624/2011 nehnuteľnosť - pozemok časť C-KN parc.č. 2180/5 zast. plocha ... za účelom vysporiadania pozemku pod jestvujúcou terasou ... PEGAS TN, s.r.o. 08.12.2011 09.12.2011
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín