Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Vlasta Šuleková, 01.12.2016
Chcem sa spýtať, či nie je možné objednať si vývoz komunálneho odpadu 1x za týždeň a vývoz BIO odpadu 1 x za 2 týždne. Píšete, že do bio odpadu ide tráva, kríky, orezy, ale nikde som sa nedočítala, že by sem patrili šupky zo zemiakov, šupky z jabĺk a pod. Doteraz som si myslela, že to patrí do bio odpadu. Možno sa mýlim a preto prosím o rýchlu odpoveď, aby som sa mohla rozhodnúť, aký typ zberu si vyberiem Ďakujem
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:

Nádobu na komunálny odpad v objeme a frekvencii vývozu si môže občan vybrať podľa toho, akú potrebuje. Mesto prostredníctvom VZN a v doručovaných informáciách uvádza len minimálny objem na počet poplatníkov. Ak ste napr. len 2 osoby v domácnosti a potrebujete nádobu na komunálny odpad 120 l s vývozom 1x týždenne, máte možnosť si ju objednať. Od rozsahu služieb, ktoré si občan navolí, sa bude odvíjať jeho výška poplatku za komunálne odpady. V rámci sadzby poplatku uvedenej pri bionádobe je garantovaných 26 vývozov, čo však neznamená, že to bude vývoz realizovaný pravidelne 1 x za 14 dní. Harmonogram termínov vývozov bionádob bude doručovaný pri disribúcii nádob a uverejnený v INFO a na stránke mesta www.trencin.sk. Pri distribúcii nádob bude tiež doručovaný leták, čo do bionádoby patrí a čo nie. Vo všeobecnosti - všetko, čo by ste uložili aj do kompostovacieho zásobníka, čiže aj šupky zo surovej zeleniny či z iného ovocia, ale nie biologicky tzv. kuchynský odpad, ako sú kosti, zvyšky mäsa, ostatky nespotrebovanej stravy a pod.

V prípade nejasností, ma telefonicky kontaktujte: 032/6504 418, mobil: 0902 924 979.

Otázka od: peter hloben, 30.11.2016
Kolko budu trvat opravy na hrade?
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Otázky k hradu, prosím, adresujte na jeho správcu - Trenčiansky samosprávny kraj.

Otázka od: Slavomír Kubínyi, 30.11.2016
Dobrý deň, 2.11.2016 v súvislosti s ukončením rekonštrukcie križovatky Šmidkeho - Halašu (oproti hostinca Brooklyn), bola zmenená organizácia dopravy dotknutého úseku a osadené príslušné dopravné značky. Zásadnou zmenou je posun obojsmernej premávky na ul.K.Šmidkeho až po odbočenie vľavo ku garážam medzi domami Šmidkeho 7-11 a Šmidkeho 14-20. Tým pádom neprehľadná zákruta sa stala obojsmernou. Nezodpovední vodiči sústavne parkujú na obidvoch stranách cesty,čím porušujú vyhlášku o prevádzke na komunikáciach - § 25,ods.1,bod a) "Vodič nesmie zastaviť a stáť v neprehľadnej zákrute a v jej blízkosti" a súčasne porušujú aj § 23,ods1 ..Pri státi musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre každý smer jazdy". Tým vznikajú veľmi nebezpečné kolízne situácie a je len otázkou času, kedy príde k dopravným nehodám. Na túto situáciu som mailom upozornil 10.11. mestskú políciu a žiadal som, aby hliadky venovali pozornosť tomuto porušovaniu predpisov. 22.11. som navštívil p. Ing.Minarecha a odovzdal som mu fotografie z dotyčného úseku, ktoré dokumentujú stav. Predpokladám, že zodpovední nájdu riešenie ešte pred príchodom zimy. V podstate sú dve možnosti: represiou naučiť nezodpovedných vodičov, že porušovať predpisy sa nevypláca alebo sa vrátiť k predchádzajúcej organizácii dopravy t.j. jednosmernú Šmidkeho ulicu zhora až po vjazd do školky s tým, že sa bude obchádzať po trase Saratovská - Halašu (Novomeského). Vodiči bývajúci v hornej časti Šmidkeho spravia o 980 m viac cez úzke uličky s príslušným väčším množstvom hluku a exhalátov v týchto uliciach. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Doplníme vodorovné značenie - žlté čiary a posilníme hliadky MsP. Nie je vhodné, aby vodiči opäť obchádzali pol sídliska.

 

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:

Potvrdzujem,  budeme tam pravidelne posielať hliadky.

Otázka od: Ing. Katarína Reháková, 30.11.2016
Dobrý deň, rada by som vedela, ako je to myslené s vývozom BIO odpadu - 26 vývozov ročne. Veď vývoz BIO odpadu v zimných mesiacoch nie je potrebný. Nebolo by spravodlivejšie vyvážať odpad /BIO i komunálny/ na základe označenia vyložených nádob, ako je to v niektorých obciach?
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:

Ak si rodinný dom vyberie možnosť likvidácie bioodpadov prostredníctvom bionádoby, bude mu za poplatok vykonaných 26 vývozov za rok, ktorých termíny nie sú, zatiaľ, bližšie špecifikované. V zmysle zákona je mesto povinné vykonávať vývoz minimálne 1 x za 14 dní v mesiacoch marec-november. V zimných mesiacoch nemusí vykonávať zber vôbec. Niektorí občania však požadujú v zime vývoz aspoň 1 x mesačne. Najprv je potrebné spracovať návratky, zistiť počet objednaných bionádob na území mesta a podľa počtu naplánovať vývozné trasy a lokality. Pri distribúcii bionádob bude doručovaný aj presný harmonogram vývozov bioodpadu. Harmonogram bude po schválení, samozrejme, uverejnený aj na stránke mesta www.trencin.sk, aj v mesačníku INFO. S najväčšou pravdepodobnosťou sa vývozy bionádob nebudú vykonávať v mesiacoch január a február 2017, nakoľko v tomto období sa bude väčšina nádob do rodinných domov distribuovať.

Otázka od: Juraj Kopecek, 30.11.2016
Dobrý den. K dnešnému dnu 30.11.2016 mali byt ukončene všetky omeškane prace súvisiace s rekonštrukciou železnice v TN, napr.podchod pri Bille na Sihoti... Aké sú ďalšie sľuby ohľadne dokončenia? Dakujem.
Odpoveď:

Martina Pavlíková, hovorkyňa Železníc SR:

Zhotoviteľ stavby – Združenie pod Brezinou v súčasnosti objektivizuje dôvody neplnenia termínu, pričom vedieme intenzívne rokovania za účelom verifikácie ich opodstatnenosti a kvalifikovaného stanovenia dodatočnej lehoty na dokončenie diela. Nový generálny riaditeľ ŽSR dostavbu intenzívne rieši ako prioritnú, aby celá stavba mohla byť skolaudovaná v čo najskoršom termíne a v požadovanej kvalite.

Opätovne sa ospravedlňujeme všetkým dotknutým obyvateľom Trenčína a okolia za dočasné obmedzenia a prosíme o trpezlivosť pri dostavbe jednej z najväčších a najdôležitejších stavieb modernizácie železničného koridoru v Slovenskej republike. 

Otázka od: Michal Mazánik, 29.11.2016
Dobrý deň, chcem sa opýtať, z akého dôvodu bol v INFE Trenčín zverejnený cestovný poriadok linky na polnočnú omšu, kde sú uvedené názvy zastávok MHD platné do konca júla. To ich vážne nikto nemohol prepísať? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Eva Mišovičová, zodpovedná redaktorka INFO:

Dobrý deň, veľmi nás to mrzí, ale cestovné poriadky MHD počas vianočných sviatkov boli do redakcie dodané zo spoločnosti SAD Trenčín ako hotový materiál na zverejnenie. Spoločnosť SAD Trenčín na chyby upozorníme a opravený cestovný poriadok mimoriadnej linky MHD na Polnočnú sv. omšu zverejníme na webe mesta.

Otázka od: štefan, 29.11.2016
Dobrý deň, po Sihoti 4 kládla nejaká spoločnosť káble, zostalo mnoho nezasypaných a neoznačených jám. Vie s tým mesto spraviť poriadok?
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Káble kládla firma Optomont. Práce mali byť už ukončené. Riešime ich v správnom konaní.

Otázka od: ivan h, 29.11.2016
Dobry deň, chcel by som vediet prečo včera večer nebol upraveny prechod cez železnicu v Zlatovciach, paradne sa tam šmykalo na tych doskach, čakate až sa tam stane uraz?
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Žiadosť o protišmykovú úpravu sme Železniciam SR zaslali pred  vyše týžďňom. Opätovne sme ich upozornili na neriešenú situáciu.

Otázka od: Ľubomíra Dodonková, 29.11.2016
Dobrý deň, chcela by som vedieť, či je plánované vyriešiť križovatku pri autosalóne Fiat, odbočka Kubrá - hlavne, čo sa týka priechodu pre chodcov, nakoľko je tam trvalo nebezpečný stav, nie je tam rýchlostné obmedzenie pre vozidlá a chodci majú problém sa dostať k podchodu, či na zastávku, nehovoriac o tom, že keď sa zotmie, tak chodcov častokrát nie je ani vidieť. Samozrejme, cez uvedenú cestu prechádzajú aj matky s kočíkmi, deti, či žiaci ráno, keď idú do školy. Ak nie je táto križovatka plánovaná, tak zároveň týmto žiadam, aby tam bola pre vozidlá obmedzená rýchlosť a doplnený priechod pre chodcov. Ďakujem.
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Mesto v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu.

Otázka od: Marián Cvečka, 28.11.2016
Dobrý deň! Prečo sa vyznačili pozdĺžne parkovacie miesta na ulici Jána Halašu pri domoch č.7 a 9? Bolo sľúbené mestom vytvoriť šikmé parkovacie miesta, podobne ako pri domoch č.1, 3 a 5. Posunutím chodníka by vznikli daľšie potrebné parkovacie miesta.
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Na vytvorenie šikmých parkovacích miest sa spracúva projektová dokumentácia. Následne prebehne územné konanie a stavebné povolovanie. Potom musí mestské zastupiteľstvo na výstavbu schváliť finančné prostriedky. Tento proces môže ešte nejaký čas trvať . Do tej doby sa šikmé parkovacie miesta vyznačiť nedajú, takže boli vyznačené parkovacie miesta pozdĺžne.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín