Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: N.Š., 18.09.2017
Dobrý deň, chcem sa opýtať, prečo sa parkovisko oproti reštaurácií Retro stalo rezervované pre niektoré prevádzky z Mierového námestia. Je to trvalý alebo dočasný stav? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:

Ide o dočasný stav počas rekonštrukcie námestia. Miesta boli vyhradené pre vlastníkov nehnuteľností a prevádzok, ktorí počas rekonštrukcie nemajú možnosť dostať sa autom k svojej nehnuteľnosti. Takéto vyhradené miesta sú aj na Hviezdovej ulici a na Hasičskej ulici.

Otázka od: Zuzana z Trenčína, 18.09.2017
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je nejaká tichá dohoda ohľadom parkovania pred budovou KR PZ - zóna B. Cca tri mesiace je parkovisko nonstop plné súkromnými vozidlami, ktoré nemajú zaplatené parkovné lístky. Dosť, že nastala diskriminácia v meste, že niektoré časti sú spoplatnené a niektoré nie, v tomto prípade je diskriminácia aj ľudí, čo sú zamestnaní v tej istej budove, že niektorí si platia parkovné a parkujú v určených zónach a druhí na drzáka rovno pred budovou a ešte sa tým, čo platia smejú do očí. Ide o celodenné a každodenné státie na tomto parkovisku a stopercentne nejde o služobné vozidlá, ktoré majú výnimku. Prosím príslušníkov MP, aby dodržiavali tú vymyslenú parkovaciu politiku a mali rovnaký meter na všetkých. Potom tí, čo dodržiavajú stanovené pravidlá a predpisy, sú v podstate hlúpi. Ak je možné parkovanie na tomto parkovisku bez zaplatenia, tak Vás prosím o označenie takéhoto parkoviska a moju pripomienku berte ako bezpredmetnú. Ďakujem
Odpoveď:

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:  

Parkovanie kontrolujeme vo všetkých spoplatnených zónach v nepravidelných intervaloch, aby sa nekontrolovali rovnaké miesta v rovnaký čas. Aj Vami spomínané parkovisko je kontrolované. Neviem, odkiaľ beriete istotu, že nemajú zaplatené, nakoľko kontrola úhrady je elektronická a za sklo sa žiaden lístok nedáva. Rovnako môžete spochybniť platenie parkovného na ktorejkoľvek ulici v meste a povedať, že tam parkujú bez zaplatenia.

Otázka od: Ľubka, 18.09.2017
Dobrý deň. Chcem sa spýtať na vývoz odpadov - kovy. Dali ste červené kontajnery pre kovový odpad, čo je chvályhodné. Ovšem frekvencia vývozu je pomerne malá. V našej oblasti - Zatovce, som našla iba jeden a aj ten je už teraz plný, vysýpať budete až o mesiac. Druhá otázočka - aj na cintoríne sú kontajnery, nebolo by možné zriadiť jeden pre plast a duhý pre bio?? Samozrejme, asi treba aj informačnú tabuľu s pomerne väčším vyznačením, čo daných kontajnerov patrí a čo nie a hlavne aj, koho je to odpad. Často totiž v nádobach určené pre odpad cintorína sú rôzne krabice, dokonca televízor alebo oblečenie - žeby to pochádzalo z cintorína?? A posledná otázka - nezdá sa Vám pre občana, ktorý platí odpady a ide vyhodiť drobný stavebný odpad do zberného dvora a platí za tony cez 60 eur. Samozrejme, že potom nachádzame odpady potulovať sa kade -tade.
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:

Vzhľadom k tomu, že ide o viaceré otázky, ktoré vyžadujú obšírnejšie vysvetlenie, prosíme o zaslanie tel. kontaktu a radi Vám celú problematiku objasníme a na Vaše otázky zodpovieme. Alebo nech sa páči, kontakt na nás: 032/6504 418.

Otázka od: Ľubomír, 16.09.2017
Dobrý deň, na mestskej krytej plavárni je v oddelení muži už dlhodobo (viac ako 3mesiace) v prevádzke len jeden, jediný fén na vlasy. Požiadam o vyriešenie situácie. Vopred ďakujem.
Odpoveď:

Róbert Buchel, správca plavárne:

Ďakujeme za podnet, o danom probléme vieme a bude vyriešený v čo najkratšej dobe.

Otázka od: Emília K., 16.09.2017
Dobrý deň, chcem sa opýtať, kedy sa upravia stromy na ul.Strojárenská, ktoré tu prerastajú a nikto už roky nerobil poriadok, na Inoveckej aj hocikde inde sa aspoň orezávajú, sme tu jedna tmavá diera...aj my platíme dane. Ďakujem.
Odpoveď:

Patrícia Omachelová, útvar interných služieb:

Na ul. Strojárenská sa uskutočňujú orezy na základe žiadostí občanov jednotlivých domov. Na komplexný orez drevín v celom meste nemáme kapacity. Boli vykonané obhliadky v časti medzi domami č. 6 - 8, ale orezy ešte neboli zrealizované. 

Otázka od: Milan, 16.09.2017
Dobrý deň. Piatok 15. 9. 2017 cca o 9:30 h vykonávala hliadka MsP kontrolu vozidiel za byt. domom Beckovska 5-23. Dve stojace vozidla riešili asi dohovorom, tretie auto- červený Renault, ŠPZ TN474FC si ani nevšimli, ako by tam ani nebolo (asi kamarát) a odišli. Vyššie uvedené vozidlo tam parkuje stále, bez postihu. Vie mi náčelník MsP vysvetliť a nie len mne takéto konanie príslušníkov MsP? Ďakujem za skorú a pravdivú odpoveď.
Odpoveď:

Peter Sedláček, zástupca náčelníka mestskej polície:

Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť na celom území mesta a plnia množstvo úloh, ktoré MsP vyplývajú zo zákona 564/1991 Zb. Jedna z činností je aj prejednávanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Hliadka MsP pri kontrole na ulici Beckovská dňa 15. 9. 2017 postupovala v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii a priestupok, ktorého sa dopustil vodič (tretieho) vozidla, ktoré ste uviedli pol prejednaný v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch.

 

Otázka od: Janka Lukšová, 15.09.2017
Dobrý deň, zaujímalo by ma, o koľko percent menej trávnatej plochy bude na zrekonštruovanom Mierovom námestí oproti minulosti. Taktiež by ma zaujímalo, či má mesto Trenčín vytvorenú nejakú adaptačnú stratégiu reagujúcu na zmeny klímy, s čím súvisí aj prehrievanie miest počas leta.
Odpoveď:

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:

Rozloha ostrovčeka s trávnikom bude približne zachovaná, časť vnútri bude nahradená fontánou. Percentuálne to nie je vyčíslené, návrh je na stránke mesta – tam je možné vidieť, koľko trávnika zaberie fontána – sú tam vizualizácie, situácia a ďalšie výkresy v PDF. Projektová dokumentácia: http://www.trencin.sk/namestie.

 

Adriana Mlynčeková, poverená vedením útvaru územného plánovania:

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania aktuálne zabezpečuje proces Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta (ÚPN), kde je zaradená aj problematika adaptačnej stratégie na klimatické zmeny. Dopady adaptačnej stratégie vo väzbe na ÚPN mesta bude rozsahom primerane mierke a forme spracovania ÚPN, v znení zmien a doplnkov. Zároveň sa mesto Trenčín uchádza o získanie finančných prostriedkov na samostatný strategický dokument, týkajúci sa adaptačnej stratégie.

Otázka od: Peter, 14.09.2017
Dobry den, reagujem na odpoved zo dna 11.9.2017 o predlzeni protihlukovej steny. Dakujem za odpoved. Su, prosim Vas, nejake predpisane hodnoty, ktore nesmu byt prekrocene v zastavanej oblasti? Aka je tato hodnota? Kedze, ako spomínate, merania boli robene davnejsie, tak by som rad vedel ci nieje potrebne spravit meranie znova, kedze sa hluk bude asi aj viac odrazat od novej vystavby. Hluk z statnej cesty je prakticky zanedbatelny v porovnani s zeleznicou a to nehovorim o tom, ze kazdy vlak v mieste pri bytovom dome trubi. Dakujem.
Odpoveď:

Martina Pavlíková, hovorkyňa Železníc SR:

Dodávateľom hlukovej štúdie je odborne spôsobilá organizácia disponujúca oprávnením a certifikátom pre výkon tejto činnosti, ktorá nám na základe objednávky poskytuje údaje, v ktorom železničnom kilometri sú, resp. nie sú dodržané normatívne hodnoty. Na základe týchto údajov Železnice SR rozhodujú o opatreniach na elimináciu imisií hluku.  Čo sa týka konkrétnych hodnôt a prípustných parametrov, Železnice SR nie sú oprávnenou osobou stanovovať a vyhodnocovať tieto parametre, t. j. ani udávať jednotky prípustnosti imisií hluku.

Otázka od: Ján Štefánik, 14.09.2017
Dobrý deň, zaujímalo by ma, z akého dôvodu má AS Trenčín k dispozícii priestor k odkladaniu bicyklov? Nestačí, že obsadili celú budovu? Návštevník plavárne nemá privilégia na bezpečné uzamknutie dopravného prostriedku? Ďakujem.
Odpoveď:

Róbert Buchel, správca plavárne:

AS Trenčín nemá k dispozícii žiadne priestory na odkladanie bicyklov. A už vôbec nie je pravda, že obsadili celú budovu. V budove sa nachádzajú aj iní nájomcovia. A čo sa týka návštevníkov, pred vchodom do plavárne sa nachádza cyklostojan a veľa návštevníkov si svoje dopravné prostriedky zamyká aj o zábradlie na rampe pre imobilných.

Otázka od: Miloš, 14.09.2017
Dobry den, chcem sa spytat na prevadzku, ktora ma byt otvorena na krizovatke ul. g.Svobodu-M.Bela na sidlisku Juh, vedla Vinoteky. Zamer a schvalenie stavby mestom a architektom bol povodne taky, ze tam bude cukraren s vyrobou zakuskou, teraz sa uz otvorene hovori, aj zo strany pracovnikov na stavbe, ze sa prevadzka stavia a dokoncuje tak, aby z nej bolo pohostinsto a povodny zamer bol vyuzity len na to, aby majitel ziskal povolenie na stavbu. Za obcanov prosim o riadne vysvetlenie. Dakujem
Odpoveď:

Iveta Kubišová, vedúca útvaru stavebného a životného prostredia:

Stavebné povolenie na „Prístavbu k vinotéke“ bolo vydané v roku 2011 a následne predĺžené v roku 2015. V uvedenom stavebnom povolení sa s priestorom pre pohostinstvo neuvažovalo. Pri kolaudácii bude stavebný úrad skúmať súlad realizácie stavby so stavebným povolením. Stavebník doposiaľ o kolaudáciu nepožiadal.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín