Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Ivan Kríž, 24.07.2017
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, do akého triedeného odpadu patrí polystyrén z obalov spotrebičov a iného tovaru? Do plastov pravdepodobne nepatrí. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upravuje nakladanie s odpadmi na území mesta, vrátane zberu plastov. Zavedený triedený zber na území mesta je určený  len pre občanov, nie pre podnikateľské subjekty. Podnikateľské subjekty nesmú vyhadzovať vytriedené odpady do nádob občanov. V zmysle zákona o odpadoch sú podnikateľské subjekty zodpovedné za triedenie odpadu, ktorý vzniká z ich podnikateľskej činnosti, a to na vlastné náklady. Uvedené v prípade kontroly z Okresného úradu – Odboru starostlivosti o životné prostredie musia vedieť aj zdokladovať.

Aj občan - pokiaľ má vytriedeného odpadu viac ako je obvyklé - je povinný ho doniesť do zberných dvorov mesta, kde má možnosť ho bezplatne odovzdať. Nesmie svojím odpadom zaplniť celú nádobu a tým znemožniť ostatným občanov možnosť vyhodiť bežný vytriedený odpad. Zberné dvory sú na Soblahovskej a Zlatovskej ulici, a sú otvorené od pondelka do soboty do 17.30 hod. Čoskoro bude otvorený aj tretí zberný dvor v mestskej časti SEVER.

Polystyrén patrí do plastov.

 

 

Otázka od: Lubos, 24.07.2017
Dobry den, 1) uvazuje sa o rozsireni park. miest na ulici Olbrachtova? Od krizovatky s ul. Partizanska je dost malo vyznacenych park.miest. 2) Nie je moze rozsirit dlhodobe parkovanie "zona C" na celu ulicu Partizanska ,resp. urobit prienikovu zonu C,D na celu ul.Partizanska? 3) Neuvazuje sa pre abonentov parkov. karta pre celu zonu - nie len dlhodobe parkovanie? Dakujem
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

1) O rozšírení parkovacích miest na Olbrachtovej ulici neuvažujeme - nie je ich rozšíriť kam.
2) Dlhodobé parkovanie nechceme rozšíriť na celú ulicu preto, lebo našim záujmom je v prvom rade zaistiť parkovanie pre rezidentov - v blízkosti križovatky so Soblahovskou ulicou. Prieniková zóna sa možno vytvorí - zatiaľ sa o tomto probléme nerozhodlo.

3) Ak chcete parkovanie pre celú zónu, je potrebné si zakúpiť abonentskú parkovaciu kartu - platnú pre celé mesto okrem pásma A a B.
V prvom rade by Vám parkovanie mal umožniť Váš zamestnávateľ - nie je totiž udržateľné, aby sa zväčšoval počet zamestnancov (a teda i parkujúcich vozidiel) vo firmách, ktoré parkovanie zamestnancov vôbec neriešia.

Otázka od: Stepan Hradil, 23.07.2017
Dobrý deň, kedy bude letos Splanekor, ak vubec bude?
Odpoveď:

Samuel Kuník, útvar kultúrno-informačných služieb:

V roku 2017 Splanekor určite nebude. Dôvod, ani viac informácií nám organizátor neposkytol.

Otázka od: Jakub, 23.07.2017
Dobry den. Zaujimalo by ma, ci je naplanovana nejaka oprava cesty na ulici s nazvom zrejme Na kamenci (ktora spaja Zlatovce a Orechove). Tato cesta je v oboch smeroch v katastrofalnom stave, cyklisti chodia po strede cesty, lebo krajnice su extremne hrbolate, a tak isto aj sirka cesty nie je dostatocna. Cela dlzka cesty, od novovybudovanej krizovatky Na kamenci az po ulicu Kasarenska by bolo treba vyfrezovat a spravit nanovo! Nielen zaplatat jamy. Takisto kusok od restauracie Bosco je vycnievajuci poklop z kanalu do vysky minimalne 5 cm! To sa bude riesit, az ked sa na tom nejaky motorkar, pripadne iny ucastnik cestnej premavky vybura? Tato cesta je jedna velka katastrofa a vzhladom na to, kolko tam za posledne roky pribudlo domov a bytov, je tam omnoho vacsia premavka ako kedysi. Denne sa tam premelie XY aut aj skrz to, ze nie je podchod pre auta v Zlatovciach. Takato situacia cesty je neprijatelna. Nakolko cestu zo Zlatoviec do Zablatia spravili krasnu novu, ziadam, aby sa takto prepojila omnoho viac frekventovana cesta medzi Zlatovcami a Orechovym.
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Oprava ulice naplánovaná je. Malo by dôjsť k spevneniu konštrukcie podložia, rozšíreniu cesty o cyklopruhy a jeden chodník + by mala pribudnúť obojstranná zastávka MHD. Projektová dokumentácia bola odovzdaná na jar 2017, v súčasnosti prebieha povoľovací proces. Oprava bude možná teda najskôr v roku 2018, a to v prípade, že sa poslanci mestského zastupiteľstva dohodnú a uvoľnia nemalé finančné prostriedky na túto investičnú akciu.

Otázka od: obyvatelia Dlhých Honov, 23.07.2017
Dobrý deň, na internetovej stránke uvádzate, že je tento rok plánované celoplošné kosenie v TN šesť krát. Na Dlhých Honoch sa kosilo len 1x, aj to až po urgencii obyvateľov tejto mestskej časti. Kedy bude ďalšie kosenie?
Odpoveď:

Gabriela Chorvátová, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.:

Všetky mestské časti boli kosené 2-krát. Tretie kosenie sa začalo 18. 7. 2017.

V lokalite Dlhé Hony pri druhom kosení neboli pokosené plochy verejnej zelene, na ktorých v tom čase prebiehala stavebná činnosť (renovácia fasád bytových domov). Ak už bola v danej lokalite ukončená stavebná činnosť, budú počas tretieho kosenia plochy verejnej zelene pokosené.

Otázka od: Emil Tvrdý, 23.07.2017
Ďakujem za prebdenú noc z 22.7-23.7. pri zvukoch techna. Viete mi, prosim Vás, povedať, odkiaľ išla tá hudba celú noc? Odpoveď ,že z Ostrova a ten patrí Zamarovciam, takže Mesto s tým nič nemá - poznám. I odpoved, že Mesto akcie tohto typu nemá možnosť zakázať - tiež poznám. Ale čo nočný kľud a právo sa vyspať??? Toto už nie je normálne. Neverím, že ten hluk nikomu v Trenčíne nevadí.
Odpoveď:

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:

Ten hluk pochádzal z koncertu v obci Opatovce, zaznamenali sme viacero sťažností. Aj keď na to doplácajú aj občania mesta, tak Mestská polícia Trenčín nemá možnosť vykonávať svoju právomoc mimo katastrálneho územia mesta.

Otázka od: Dalibor Zelík, 22.07.2017
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa nielen plánuje (aspoň obec Zamarovce plánuje), ale bude aj realizovať (realizuje) stavba lávky zo Zamaroviec na Ostrov. Viem, že to spadá pod obec Zamarovce, ale ide o to, že by to veľmi pomohlo aj mestu Trenčín a samotné Zamarovce na to financie nemajú.
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Mesto Trenčín nedisponuje informáciami o investičných akciách obce Zamarovce. Odporúčame obrátiť sa na Obecný úrad Zamarovce.

 

Martin Beďatš, hlavný architekt mesta:

Ostrov, okrem areálu kúpaliska, patrí Zamarovciam. Mesto bude potrebovať premostenie z ostrova do Orechového v polohe predĺženia mosta na Ostrov cez kanál, most bude aj pre peších a cyklistov. Sily aj financie zo strany mesta budú smerované k tomuto premosteniu, bude ho možné realizovať až po zmene dopravnej situácie v centre mesta. Momentálne prebieha v súvislosti s celkovým novým dopravným riešením zmena územného plánu, po jej schválení bude možné pokračovať v ďalších projektových dokumentáciách.

 

Otázka od: miestna, 21.07.2017
Dobry den. Ako to vyzera s vystavbou Zihadielka?
Odpoveď:

Patrik Žák, viceprimátor:

5. augusta 2017 o 10:00 h bude ihrisko Žihadielko otvorené. V polovici tohto týždňa (30.týždeň) začnú osádzat prvky.

Otázka od: Mária Skovajsová, 21.07.2017
Dobrý deň, kedy budú na detské ihrisko na sídlisku Kvetná vrátené húpačky a hojdacie koníky, ktoré pracovníci MH odmontovali pri oprave ďaľších poškodených prvkov ešte v máji? Húpacie koníky boli poškodené, tak sme dúfali že budú nahradené novými. Húpačky boli odvezené zrejme z dôvodu poškodenej konštrukcie, na ktorej boli uchytené. Ale konštrukcia zostala a húpačky zmizli. Prečo sa to nerieši výmenou konštrukcie, pokiaľ je táto poškodená, ale namiesto toho zlikvidujú húpačky? Sú prázdniny, deťom tieto prvky chýbajú!
Odpoveď:

Gabriela Chorvátová, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.:

S osadením opravených herných prvkov na detské ihrisko Kvetná začneme začiatkom augusta. V rámci opráv bude zrealizované osadenie 2 ks pružinových hojdačiek a oprava hojdačiek (výmena 7 ks drevených stĺpov konštrukcie herných prvkov), ktoré je nevyhnutné zdemontovať z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a ohrozenia bezpečnosti pri používaní predmetných herných prvkov. Za oneskorený termín sa ospravedlňujeme. Organizáciu pozdržalo dodanie drevených stĺpov od subdodávateľa, ktoré sú k oprave potrebné.

Otázka od: Peter H., 21.07.2017
Dobrý deň. Chcem sa spýtať ,kedy bude odstránená burina a malé kríky, ktoré trčia do 3/4 chodníka na križovatke Električnej a K dolnej stanici.(medzi plotom Nového Autobazaru a cestou, burina a krik rastie od cesty). Ďakujem
Odpoveď:

Patrícia Omachelová, útvar interných služieb:

Ide o súkromný majetok, nejde o verejnú zeleň.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín