Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Pavol, 24.05.2017
Dobrý deň, mám dovetok k príspevku Miloša zo 7.5.17. Opakovane som sa pýtal či nebude mesto vydávať potvrdenia o zaplatení parkovného tak ako je to všade v zahraničí a vodič si ho zastrčí za okno auta. Vždy odpoveď znela nie budeme to kontrolovať elektronicky. Takže, teraz už je jasné ,že tento spôsob označenia za oknom je nevyhnutný nakoľko príslušníci Mestskej Polície prišli na spôsob, ako neplatiť parkovné (a už sa tým aj chvália) - kolega neodpípne značku a náčelník vyzve sťažovateľa, aby nahlásil, kto nemá zaplatené. Kruh sa uzavrel, ako to môžeme vedieť, kto nemá zaplatené, keď nie sú označené autá ?
Odpoveď:

Ivan Liptai, náčelník mestskej polície:

Mrzí ma, že som Vás v minulej odpovedi nepresvedčil, ale myslím, že nech odpoviem akokoľvek, vždy nájdete iný spôsob, ako „vraj“ obchádzajú parkovací systém naši policajti. Určite sa nedá absolútne vylúčiť zlyhanie ľudského faktoru, ale snažíme sa ho minimalizovať. Prosím Vás, ak máte konkrétny prípad Vami spomínaného protiprávneho konania, rád sa ním budem zaoberať. A taktiež Vás opätovne pozývam na Deň otvorených dverí náčelníka MsP – najbližšie v stredu 24. mája od 14.00 do 18.00 h, kde Vám môžem vysvetliť, ukázať spôsob našej práce aj so všetkými problémami.

Otázka od: Vlado, 24.05.2017
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je to s "parkoviskom" pri Termione. Pred časom ste písali, že je to nepovolená stavba a už je tam značka zákaz vstupu na súkromný pozemok! Znamená to, že už si všetci pred domom môžeme postaviť súkromné parkoviská bez povolenia a všetko bude OK?
Odpoveď:

Iveta Kubišová vedúca útvaru stavebného a životného prostredia:

Pozemok, na ktorom sa nachádza vyštrkovaná plocha pri objekte Termionu, je v súkromnom vlastníctve fyzickej osoby – majiteľa Termionu. Stavebný úrad na mieste vykonal štátny stavebný dohľad a po zistení skutkového stavu postupuje podľa stavebného zákona o dodatočnom povolení, resp. o nariadení odstránenia stavby. V súčasnosti stavebníkovi uplynula lehota určená na predloženie dokladov o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom. Nakoľko stavebník nepredložil stavebnému úradu žiadne z požadovaných dokladov, bude nasledovať konanie o nariadení odstránenia nepovolenej stavby. Ide o priestupok, resp. delikt a preto ho pokuta neminie.

Čo sa týka označenia súkromného pozemku, na to má právo každý vlastník pozemku.

Otázka od: Roman, 24.05.2017
Dobry den, rad by som upozornil na dezolatny stav priestoru medzi garazami oproti parkovisku pri OD Druzba, kedze ide o majetok mesta, majitelia garazi nemozu zabezpecit vyasfaltovanie cca 3-4 hlbokych 'kraterov' (foto mozem poslat). Tento stav trva x rokov, pricom naklady na opravu su skutocne minimalne, bavime sa tu o desiatkach EUR. Navrh: mozno by sa opravy mohli zhostit osobne pracovnici oblubenej Trencianskej parkovacej sluzby MsP, ktori neunavne v tejto lokalite vystavuju pokuty za nespravne parkovanie. Vdaka za odpoved.
Odpoveď:

Roman Jaroš, správca miestnych komunikácií:

Dezolátny stav medzi garážami je spôsobený nedoriešením odvodu dažďovej vody z daného priestoru už pri stavbe garáží spred 45 rokov. Situáciu poznáme a plánujeme vybudovať pripojenie na kanalizáciu. Až potom je možné pristúpiť k rekonštrukcii povrchu. Akcia je zaradená k opravám komunikácií a bude realizovaná v zmysle poradia dôležitosti a bezpečnosti na komunikáciách.

Otázka od: Pavel Tallo, 24.05.2017
Dobrý deň. Je predpoklad, že na ulici Východná, zastávka Lavičková (smer mesto) bude opäť vybudovaný prístrešok s lavičkou na tejto zastávke? Neuvažuje sa na ulici Východná v priestoroch zastávky Lavičková (z mesta) s vybudovaním dopravného značenia Priechod pre chodcov (IP:6 a V6a)?
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Áno, prístrešok plánujeme vybudovať znovu.  Mohlo by to byť počas tohto leta, časový horizont však môžu ovplyvniť zákonom stanovené lehoty celého procesu. S priechodom pre chodcov uvažujeme. Vybudovaný by mal byť v rámci riešenia parkovacej politiky na sídlisku Juh.

Otázka od: B.Ch., 23.05.2017
Pani Halienkova, už sme Vam pisali, o aku bytovku ide a ste nam neodpovedali. Ide o byt 1164/52/31 ul. Dlhe Hony.
Odpoveď:

Veronika Ďurechová, útvar majetku mesta:

Byt č. 31 na ulici Dlhé Hony 1164/52 bol vybraný ako náhradné bývanie pre nájomcu, ktorý mal nájomný vzťah s Mestom Trenčín. Pre schválenie akéhokoľvek pridelenia bytu nie je určené žiadne kritérium alebo požiadavka, ktoré by určovali zákaz chovania zvierat v pridelených bytoch.

Otázka od: Vlado, 23.05.2017
Dobrý deň, ako sa vydáva povolenie pre autá voziace svadobčanov do Farského kostola, na hrad a do reštaurácie Fatima? Je to v poriadku, keď auto opakovane jazdí hore-dole Matúšovou ulicou, kým nevyvezie všetkých hostí? Napríklad 20.5. počas Dňa Múzeí takto jazdila modrá Fabia a opakovane obmedzovala návštevníkov. Zavŕšilo to 6 motorkárov ktorí prehrmeli pomedzi ľudí. Čuduj sa svete mestského policajta nikde, celkovo za celý deň sme ich videli 1x voziť sa v aute po Hasičskej. Asi plné mesto ľudí nie je dôvod na ich prítomnosť. Alebo sa mýlim?
Odpoveď:

Miloš Minarech, útvar dopravy:

Svadby (nevesta, ženích a dvaja svedkovia) majú povolený vstup v rámci dopravného označenia. Ostatní účastníci svadby nie. Dňa 20. 5. 2017 nebol zo strany Mesta povolený vjazd jednostopým motorovým vozidlám, aj preto, že vo večerných hodinách sa konal Nočný beh mestom Trenčín.  Ak budete svedkom podobnej situácie, prosíme Vás - kontaktujte práve v tej chvíli mestskú políciu na bezplatné tel. číslo 159.

Otázka od: Milan, 23.05.2017
P.Balušík ako môže byť ukončené kosenie lokalít BECKOVSKÁ,DLHÉ HONY atď,keď tu nie je ani stopy po kosení?
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Ospravedlňujeme sa, došlo k informačnému omylu. Do konca tohto týždňa bude celá lokalita v okolí Dlhých Honov, Beckovskej i Legionárskej pokosená.

Otázka od: igor , 23.05.2017
Dobrý deň, prosím mohli by ste konkrétne menovať, kto je to administrátor aukcie? Na každú aukciu je iný administrátor? ďakujem.
Odpoveď:

Katarína Mrázová, vedúca útvaru právneho:

Administrátorom aukcie je  zamestnanec organizačnej jednotky, z ktorej vzišiel návrh na obstarávanie zákazky, prípadne zamestnanec útvaru právneho. Každá organizačná jednotka, ktorá realizuje elektronické aukcie, má spravidla jedného zamestnanca, ktorý ovláda prácu v el. aukčnom systéme  a tieto v ňom realizuje. Administrátor aukcie je uvedený aj v každej pozvánke – výzve na elektronickú aukciu, ktoré sú uverejnené na stránke mesta Trenčín v sekcii Transparentné mesto – elektronické aukcie.

Otázka od: Zuzana Vargová, 22.05.2017
Dobrý deň. Chcem sa spytať, prečo pri kúpe druhého auta v rodine, nie je možný prepis ŠPZ v parkovacej karte na 1. pozíciu, keď pôvodné /1. auto/ nebude využívané a bude parkovať mimo parkovaciu zonu - v rodinnom dome Na prvú pozíciu sa v súčasnosti môže dostať iba po predaji - prepise vlastníka, alebo pri zmene trvalého pobytu vlastníka auta /aj to až po roku od kúpy PK/. VZN robí z občanov rukojemníkov, ktorí musia platiť aj za auto /dokonca s rozšíreným parkovaním/, ktoré sa nepoužíva a za to, ktoré sa používa, platí sa zvýšená taxa, ako 2. užívané auto v rodine. Nie je to špekulácia ako neplatiť, ale platiť za to, čo občan skutočne užíva. Prečo sa urobila parkovacia karta pre rezidentov + s rozšíreným parkovaním za 80 eur a karta pre rezidenta mimo parkovacej zony + s rozšíreným parkovaním za 80 eur? Ak sa takáto zona zmení na parkovaciu, občan opäť bude musieť ísť na MÚ a zmeniť si kartu. Ak občan nechce platiť parkovné pred potravinami - platená zona, musí nakupovať len v obchodných reťazcoch. Pri dovezení nákupu alebo rodinného príslušníka, tak isto musí zaplatíť minimálne hodinu parkovného, lebo nemá ako preukázať polícii, že tam stojí len čas nevyhnutný na vynesenie nákupu, doprovod dôchodcu alebo dieťaťa do bytu. Regulované parkovanie donieslo poriadok do ulíc, ale aj obmedzenie pri bežných každodenných veciach. Do VZN sa dajú doplniť praktické pripomienky občanov, preto apelujem na poslancov a pána primátora, aby to zvážili. S pozdravom ZV
Odpoveď:

Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:

VZN o dočasnom parkovaní 10/2016 sa dopĺňa, novelizuje na základe skúseností z praxe a požiadaviek občanov. Ďalšie úpravy a vylepšenia budú predložené MsZ 21.6.2017. Je však potrebné nastaviť presné a konkrétne pravidlá, aby bol celý systém funkčný. Zámerom celého nového parkovania je regulácia, preto sú aj odstupňované ceny kariet na byt.  Občania si môžu vyberať z niekoľko typov parkovacích kariet. Pre tých, ktorí jazdí často po meste a parkujú vo viacerých pásmach, bola vytvorená karta Pásmo a mesto okrem A a B, alebo Mesto, okrem A a B.  Na druhej strane sú občania, ktorí využívajú vozidlo iba na väčšie nákupy, na jazdu mimo Trenčín,  počas víkendov, na prepravu do práce, kde je parkovanie zabezpečené a pod. Pre nich by bola celomestská karta zbytočná, stačí im karta do pásma ich trvalého pobytu.

Celomestské karty (okrem A a B)  majú najširšiu územnú platnosť, platia vo všetkých pásmach a na všetkých vyznačených parkovacích miestach. Jej držiteľ ju môže zrušiť, ak si odhlási trvalý pobyt v Trenčíne alebo predá vozidlo. Zrušiť sa dá aj karta s nižšou územnou platnosťou, ak si jej držiteľ kúpi vyššiu.  Celomestská má maximálnu územnú platnosť, prečo by ju mal jej držiteľ po rozšírení pásiem meniť a za akú? S celomestskou parkovacou kartou nemusíte riešiť, koľko vám bude trvať vynesenie nákupu, doprovod dôchodcu alebo dieťaťa do bytu. Parkovanie máte predplatené na celý kalendárny rok.  Pri jednorazovom parkovaní môžete uhradiť parkovné na potrebnú dobu, nemusíte, ako uvádzate, zaplatiť  minimálne hodinu.  V parkovacom automate si zvolíte dĺžku parkovania vhodenou sumou, pri úhrade cez sms je najkratší interval 30 minút.

Viac informácií nájdete na www.parkovanietrencin.sk.

Otázka od: Lubo, 22.05.2017
V predvečer Dňa matiek sa v Trenčíne a v mnohých ďalších mestách na Slovensku konalo rodinné podujatie pre malých i veľkých Míľa pre mamu. V našom meste ju 13. mája i tentoraz zorganizovalo Materské centrum Srdiečko, pod záštitou primátora Richarda Rybníčka. Ľudia sa opäť v jeden deň spojili, aby prejavili úctu a vďaku mamám. Primátor sa tam neobjavil ani náhodou. Mohol aspoň z úcty k mame a žene. Prečo mesto 13.5. pred Odou ku Dňu matiek nevytvorilo dôstojné podmienky na vystúpenie detí. Úplná katastrofa! Deti tam vystupovali spolu s cvičitelkou v prachu a špine! To mesto nemá financie na tribúnu, príp. pokrývku na pokrytie tohto priestoru? Moja vnučka tam vystupovala, bola to hrôza, všetci prítomní sa pohoršovali. Hanba mestu. Žiadam o vysvetlenie. Nie o výhovorky, ako vždy, že je niekto iný za to zodpovedný. Žiadam aj o zverejnenie. Odpoved na otazku: Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ: Mesto Trenčín nebolo organizátorom podujatia Míľa pre mamu. Mesto na svoje podujatia zabezpečuje pre účinkujúcich v kultúrnom programe pódium. Tak to bude i počas oslavy Dňa detí.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Vo viacerých veciach, ktoré píšete, sa mýlite. Naozaj. Primátor na tejto akcii bol tak, ako každý rok. Dôkazom pre Vás môžu byť napríklad fotografie, ktoré zverejnilo Materské centrum Srdiečko na svojom facebooku. Áno, viem, že deti vystupovali na betónovej ploche pred bývalou ODOu a boli úžasné. A keďže som po celý čas bola prítomná, lebo som ich kultúrny program sprevádzala slovom a hovorila som s viacerými ľuďmi, nebolo to tak, že by sa všetci prítomní pohoršovali nad tým, že deti tancujú na betóne. Skôr sa tešili z pekných vystúpení a zo šikovnosti malých tanečníkov. Každý organizátor zodpovedá za svoje podujatie. MC Srdiečko sa rozhodlo takto a myslím, že akcia sa vydarila na jednotku. Ak by si chceli prenajať pódium, stálo by ich to nemalé peniaze.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín