Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: matej kopunec, 20.02.2018
Je v Trenčine hrad alebo zámok?
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Isteže, v Trenčíne je hrad.

Otázka od: Igor, 20.02.2018
Dobrý deň, platené parkovanie je obhajované ako zaberanie verejného priestranstva parkovacím autom. Toto je dôvod, prečo treba parkovanie na sídliskách spoplatniť. Pýtam sa: Hnedá nádoba na bio odpad, ktorá je postavená na verejnom priestranstve niekedy aj viac ako 24 hodín a teda zaberá tento priestor určený pre všetkých občanov, bude spoplatnená v zmysle, ako je to pri zaberaní verejného priestoru parkovacím autom? Ak ak nie, prosím o jasné vysvetlenie, prečo auto zaberá priestor a nádoba na bioodpad nie. Plochu, ktorú zaberajú tieto dva odlišné prvky, prosím, zanedbajte. Ďakujem
Odpoveď:

Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:

Parkovacie miesta sú komoditou, nie verejným záujmom.

Otázka od: Frederik Slovák, 19.02.2018
Dobrý deň. Dopočul som sa, že má mesto Trenčín záujem prevziať MHD od SAD Trenčín ako sa hovorí do vlastných rúk. Chcem sa spýtať, či je to pravda a či sa nebude meniť aj cenník jazdného? Ďakujem za odpoveď
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Nie, Mesto nemá záujem prevziať MHD do vlastných rúk. Chce však späť pozemky, na ktorých sú autobusové nástupištia - MHD i prímestskej dopravy. Samotná MHD zostáva v rukách SAD Trenčín.

Otázka od: Trencan, 19.02.2018
Kto povolil prevadzkovatelovi parkoviska pri OC Laugo (byvaly hotel Laugaricio na Vajanskeho) vybudovanie parkovacej rampy, ktora blokuje premavku na Vajanskeho ulici? Auta vchadzajuce a vychadzajuce z tohto parkoviska ohrozuju chodcov a vybudovanim rampy doslo k likvidacii chodnikov! Vznikaju tu kolizne situacie. Naviac parkovisko nie je riadne oznacene v sulade so zakonom (znackou IP 17a Parkovisko s platenym statim). Sucasny stav na tomto parkovisku je protizakonny.
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:

Parkovisko, vrátane závor, sa nachádza na súkromnom pozemku majiteľa budovy. Chodníky sa zlikvidovali pri výstavbe ČSOB. Celé územie je dopravne úplne nevhodne riešené už od dôb výstavby budovy ODA a v súčasnosti sa chyby z minulosti už len ťažko napravia, keďže takmer celá plocha je na súkromných pozemkoch. Závory mesto Trenčín nepovoľovalo. Vec prešetríme.

 

Otázka od: občan mesta, 19.02.2018
Dobrý deň, kto povolil výrub drevín na súkromnom parkovisku pri starom hoteli Laugaricio na Vajanského ulici, resp. bol tento výrub vôbec povolený? Išlo o krásne zdravé stromy, ktoré boli jedny z posledných v centre mesta.
Odpoveď:

Ingrid Kuľhová, útvar stavebný a životného prostredia:

Výrub drevín bol povolený rozhodnutím, o výrub drevín požiadal vlastník pozemku. Dreviny rástli na inžinierskych sieťach a nešlo o zdravé stromy.

Otázka od: Kristína Bednárová, 19.02.2018
Dobrý deň prajem. Chcela by som sa Vás opýtať na pár otázok, čo sa týka Vášho okresu, keďže moja praktická maturita pozostáva aj z týchto následujúcich otázok: 1. percentuálny podiel mestskej a vidieckej populácie, 2. jazyková štruktúra Vášho okresu, 3. aké prírodné endemity sa nachádzajú vo Vašom okrese, keďže som tieto otázky nevedela nájsť, obraciam sa s tým na Vás. Za pochopenie a urýchlenú odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Bednárová K.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Ak vás zaujímajú údaje na úrovni okresu, obráťte sa, prosím, na okresný úrad.

Otázka od: Viera, 19.02.2018
Dobrý deň, kedy sa bude dať predĺžiť platnosť parkovacej karty? Neuvažuje sa o úhrade cez internetbanking? Hlavne pre abonentov by bola táto možnosť výhodná.
Odpoveď:

Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora:

Obnoviť parkovaciu kartu už môžete buď osobne v Klientskom centre  MsÚ alebo elektronicky. Ak ste uviedli pri vybavovaní karty emailovú adresu, dostanete mail s prihlasovacími údajmi do elektronického systému, kde si, po prihlásení, môžete prezerať údaje o Vami zakúpených parkovacích kartách a aj odoslať žiadosť o predĺženie platnosti vybranej parkovacej karty. Zaplatiť parkovaciu kartu cez internetbanking je možné už od spustenia predaja kariet (od 9. februára 2017).

Otázka od: Peter Klicka, 19.02.2018
Dobrý deň, v poslednom období došlo na území celého mesta k výmene informačných tabúľ s informáciami o spôsobe úhrady za parkovné. Biele tabule boli nahradené tabuľami, na ktorých je označenie parkovacej zóny zvýraznené s farebným pozadím. Prosím o informáciu, koľko takýchto tabúľ (cca) bolo vymenených a čo sa stalo so starými tabulami (boli použité pri výrobe nových?). Ešte trochu k systému parkovania. Tak neprofesionálne pripravený parkovací systém (neustále zmeny po cca roku: označovanie, frézovanie, doby, zóny, atď., atď.), s tým teda ja osobne nemôžem byť spokojný. Myslím že frekvencia otázok na útvar mobility svedčí aj o spokojnosti ostatných občanov TN s činnosťou tohto útvaru. Ďakujem Klička
Odpoveď:

Ľuboslava Sedláková, kancelária primátora: 

Vodorovné aj zvislé dopravné značenie sa priebežne obnovuje a upravuje tak, ako si to vyžadujú zmeny dopravnej situácie. Je to úplne bežný a legitímny postup aj v iných mestách. Takto sa postupovalo aj v súvislosti s výmenou dopravného značenia z dôvodu zmeny doby spoplatnenia parkovísk. Zároveň sme túto výmenu využili a pre lepší prehľad farebne doznačili jednotlivé pásma. Občania dokonca žiadali, aby boli parkovacie miesta v každom pásme vyznačené inou farbou, čo z hľadiska legislatívy nie je možné. Môžu sa značiť iba bielou, modrou a dočasné oranžovou. Vyšlo sa im v ústrety takouto doplňujúcou informáciou na značkách. Vymenených bolo 344 značiek, pôvodné sú uložené v sklade a budú sa naďalej využívať, po úprave. Vymeniť dopravné tabule je rýchlejšie ako zmeniť myslenie ľudí a tak trvá dlhšie, než pochopia, že regulácia parkovania, čo znamená aj nastavenie kritérií pre používanie áut v meste, je predovšetkým v prospech obyvateľov a zlepšenie kvality ich života.

Otázka od: Benjamín Lysohlaváček, 17.02.2018
Dobrý deň, takto pred rokom mi p. hovorkyňa Ságová sľúbila, že mesto vraj uprace štrk po zimnom období aj na parkoviskách medzi autami. Túto činnosť som nezaznamenal minulý rok, preto sa chcem opýtať či mi môže pani Ságová garantovať, že parkoviská budú tento rok po zime vyčistené od kamienkov. Nie je príjemné ak v lete nastupujete do auta a vždy so sebou zoberiete kamienky do auta ešte zo zimného posypu. Ďakujem
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Aj tentoraz Vám môžeme garantovať objednanie vyčistenia miestnych komunikácií, spolu s parkovacími plochami, u dodávateľa jarného čistenia komunikácií. Žiaľ, 100%-nému výkonu nedochádza iba v takom prípade, keď sa proti čisteniu parkovacích plôch postavia samotní spoluobčania tým, že v čase čistenia si vozidlá nepreparkujú.

Otázka od: Martin H., 16.02.2018
Vazeny pan Hartmann, uz znova ste mi konkretne neodpovedali na moje jednoduche otazky!!! Prosim o odpoved!!! A este k Vasemu vyjadreniu, sam som osobne velmi casto prave v Zapadnej Europe, ako je aj napr. Vami uvadzane Rakusko, Nemecko a musim vas poopravit! Ziadny posyp s kamenivom sa nepouziva!! Posypuje sa vyhradne solou a to dokonca uz aj len v tekutom stave, nakolko jej ucinky su okamzite! Neviem, kde ste prisli k tymto zavadzajucim informaciam! Este raz ziadam o odpoved na moje otazky!
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:

Túto, podľa Vás zavádzajúcu informáciu, som si prečítal napríklad na stránke mesta Salzburg - kde je soliť zakázané, alebo Mníchov - kde je síce soliť povolené, ale len v prípade námrazy. Problémom Trenčína je používanie príliš veľkej frakcie kameniva našim dodávateľom. Keďže mu žiadnu frakciu nepredpisujeme, používa tú ,ktorá mu vyhovuje, t. j. 4-8 mm, resp. aj väčšiu. Do budúcna zvažujeme použitie menšej frakcie do 2-3 mm, resp. alternatívnych ekologickejších materiálov (Zeolit, drvený íl a pod.), ktorých cena je však oveľa vyššia. Je tu aj možnosť inertný posyp úplne vylúčiť a používať len soľ, čo je však veľmi škodlivé pre životné prostredie a sťažuje sa na to množstvo obyvateľov. Soľ leptá obuv, labky psov a mačiek, spôsobuje koróziu podvozkov vozidiel a odumieranie stromov a trávy popri ceste. Soľ nie je z pôdy následne možné odstrániť a dostáva sa do spodnej vody, ktorú potom pijeme.

A k Vašim otázkam:

Kto povolil a schvalil posyp s kamenim a v akom mnozstve?
"Posyp kamenivom sa používa v celej Európe, najmä však v krajinách ako Rakúsko a Nemecko, kde sa vo zvýšenej miere dbá na ekológiu a nepoužíva sa soľ."

Komu mam zaslat po zime fakturu za opravu poskodeneho laku mojho vozidla? Poprosim o relevantnu odpoved.
"K pôvodnej odpovedi doplním, čo na to hovorí platná legislatíva: Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať."

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín