Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Rekonštrukcia Mierového námestia

Vo štvrtok 20. apríla 2017 sa začala rekonštrukcia Mierového námestia. Generálnym dodávateľom stavebných prác je spoločnosť Cesty Nitra. Architektonický návrh Ateliéru RAW vzišiel z hlasovania verejnosti i posúdenia odborníkov. Na leto roku 2017 boli povolené výkopové práce na už neodkladnú rekonštrukciu sietí v priestore námestia. Preto sa i jeho povrchová obnova spúšťa naraz. Predpokladaný termín dokončenia prác je december 2017. Tento termín však môže byť ovplyvnený archeologickým prieskumom a počasím.

 

Vizualizácie vzhľadu nového námestia

 

Tlačová konferencia k začiatku rekonštrukcie - 13.4.2017

 

Mierové námestie v médiách

 

Plán organizácie výstavby (POV)

POV bol zmenený dodatkom zo dňa 3. mája 2017. Zmeny v dodatku pojednávajú len o zmenách POV.

 

Projektová dokumentácia a ostatné podklady verejného obstarávania

Nižšie nájdete najmä technické dokumenty ktoré boli zverejnené v rámci verejného obstarávania. Všetky sú archivované vo formáte RAR.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín