Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  

Zoznam poslancov

 

Primátor mesta


Mgr. Richard Rybníček

kandidoval ako nezávislý

 

e-mail:

tel.: 032/6504 230

 Prvý zástupca primátora

 

Mgr. Ján Forgáč

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Juh, člen Komisie školstva

 

e-mail:

mobil: 0902 911 290

 Druhý zástupca primátora

 

Patrik Žák B.S.B.A.

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Juh, člen Komisie školstva 

e-mail:

mobil: 0902 911 258

 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva
VMČ STRED

JUDr. Ján Kanaba

kandidoval ako nezávislý

predseda VMČ Stred, člen Finančnej a majetkovej komisie

e-mail:
mobil: 0902 924 966

Mgr. Richard Medal

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Stred,

člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail:
mobil: 0905 469 707

Ing. Richard Ščepko

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Stred, člen Finančnej a majetkovej komisie

e-mail:
mobil: 0911 769 186

JUDr. Danica Birošová

kandidovala ako nezávislá

členka VMČ Stred, členka Komisie mládeže a športu

e-mail:
mobil: 0905 405 144

Ing. Michal Urbánek

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Stred, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail:
mobil: 0902 911 260

Eva Struhárová

kandidovala za: KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

členka VMČ Stred, predsedníčka Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

e-mail:
mobil: 0911 769 182

VMČ JUH

Ing. Michal Urbánek.jpg

Dominik Gabriel

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Juh, člen Komisie mládeže a športu

e-mail:
mobil: 0911 769 176

Ing. Michal Urbánek.jpg

MBA Peter Hošták, PhD.

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Juh, predseda Finančnej a majetkovej komisie

e-mail:
mobil: 0911 769 178

Ing. Michal Urbánek.jpg

Bc. Eduard Filo

kandidoval ako nezávislý

predseda VMČ Juh, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

e-mail:
mobil: 0911 769 175

Ing. Michal Urbánek.jpg

Mgr. Ján Vojtek

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Juh, predseda Komisie školstva

e-mail:
mobil: 0911 769 187

Ing. Michal Urbánek.jpg

Lukáš Ronec

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Juh, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

e-mail:
mobil: 0911 769 184

 

VMČ SEVER

Ing. Miloš Mičega

kandidoval ako nezávislý

predseda VMČ Sever, predseda Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail:
mobil: 0911 769 181

Ing. Miloš Mičega.jpg

Ing. Ladislav Matejka

kandidoval za: KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

člen VMČ Sever, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail:
mobil: 0911 769 179

Ľubomír Horný

kandidoval za: SMER-SD

člen VMČ Sever, predseda Komisie mládeže a športu,

člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

e-mail:
mobil: 0911 769 177

Bc. Kamil Bystrický

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Sever, predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu

e-mail:
mobil: 0903 027 910

Ľubomír Horný.jpg

Mgr. Martin Petrík

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Sever, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

e-mail:
mobil: 0907 494 181

Ľubomír Horný.jpg

Miloslav Baco

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Sever, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail:
mobil: 0911 769 170

Ľubomír Horný.jpg

Mgr. Juraj Bakoš

kandidoval za: KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

člen VMČ Sever, člen Finančnej a majektovej komisie,

člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

e-mail:
mobil: 0911 769 172

Ľubomír Horný.jpg

JUDr. Martin Smolka

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Sever, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

predseda Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

e-mail:
mobil: 0902 924 964

VMČ ZÁPAD

Ľubomír Horný.jpg

Bc. Tomáš Vaňo

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Západ, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

e-mail:
mobil: 0902 924 970

Ľubomír Horný.jpg

Martin Barčák

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Západ, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

e-mail:
mobil: 0902 911 251

Ing. Tomáš Bahno

kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Západ, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail:
mobil: 0911 769 171

Ing. Vladimír Poruban

kandidoval za: KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

predseda VMČ Západ, člen Finančnej a majetkovej komisie

e-mail:
mobil: 0911 769 183

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín