Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zoznam poslancov

 

Primátor mesta

 

 

 

 

Mgr. Richard Rybníček

- kandidoval ako nezávislý

e-mail:

tel.: 032 / 6504 230

 Zástupca primátora

 

 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva

VMČ STRED

JUDr. Ján Kanaba

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Stred, člen Finančnej a majetkovej komisie 

mobil: 0902 924 966

Mgr. Richard Medal 

- kandidoval  ako nezávislý

- člen  VMČ Stred, člen Komisie životného prostredia, dopravy,

investícií a územného plánovania  

Ing. Richard Ščepko

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Stred, člen Finančnej a majetkovej komisie 

JUDr. Danica Birošová

- kandidovala ako nezávislá

- členka VMČ Stred, členka Komisie mládeže a športu

 Ing. Michal Urbánek

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Stred, člen Komisie životného prostredia,

dopravy, investícií a územného plánovania

                          

                                mobil: 0902 911 260

Eva Struhárová

- kandidovala za: KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS, MOST-HÍD,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

- členka VMČ Stred, predsedkyňa Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

 

VMČ JUH

 Patrik Žák B.S.B.A.

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Juh, člen Komisie školstva

www.patrikzak.sk

mobil: 0902 911 258

MBA Peter Hošták, PhD.

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Juh, predseda Finančnej a majetkovej komisie

 

Bc. Eduard Filo

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Juh, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

Mgr. Ján Forgáč

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Juh, člen Komisie školstva

 

Lukáš Ronec

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Juh, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

Mgr. Ján Vojtek

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Juh, predseda Komisie školstva

             

 

 

 

Dominik Gabriel

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Juh, člen Komisie mládeže a športu

VMČ SEVER

Ing. Miloš Mičega

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Sever, predseda Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

               

 

 

 

Ing. Ladislav Matejka

- kandidoval za: KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS, MOST-HÍD,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

- člen VMČ Sever, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Ľubomír Horný

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Sever, predseda Komisie mládeže a športu,

- člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

 

Kamila Bystrický

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Sever, predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu

              

 

 

 

 

Mgr. Martin Petrík 

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Sever, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

                 

 

 

 

 

Miloslav Baco

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Sever, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

 

 

 

              

 Mgr. Juraj Bakoš

- kandidoval za: KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS, MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

- člen VMČ Sever,  člen Finančnej a majektovej komisie,

- člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

                            

 

 

 

                 

 JUDr. Martin Smolka

- kandidoval  ako nezávislý

- člen VMČ Sever, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

- predseda Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z.

VMČ ZÁPAD

Tomáš Vaňo

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Západ, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

mobil: 0902 924 970

Martin Barčák

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Západ, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

mobil: 0902 911 251

Ing. Tomáš Bahno

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Západ, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

 

Ing. Vladimír Poruban

- kandidoval za: KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS, MOST-HÍD,

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

- člen VMČ Západ, člen Finančnej a majetkovej komisie 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín