Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zoznam poslancov

 

Primátor mesta

 

 

 

 

Mgr. Richard Rybníček

- kandidoval ako nezávislý

e-mail:

tel.: 032 / 6504 230

 Zástupca primátora

 

 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva

VMČ STRED

JUDr. Ján Kanaba

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Stred, člen Komisie školstva zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

mobil: 0902 924 966

PaedDr. Daniel Beníček 

- kandidoval za: SMER-SD

- predseda VMČ Stred, člen MsR, predseda Komisie mládeže a športu

mobil: 0902 924 960

Ing. Emil Košút

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Stred, člen MsR, predseda Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

mobil: 0902 911 255

Doc. Ing. Oto Barborák CSc.

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Stred, člen MsR, predseda Komisie školstva

mobil: 0902 911 252

 Ing. Michal Urbánek

- kandidoval za: SDKÚ, MOST-HÍD

- člen VMČ Stred, člen Komisie životného prostredia,

dopravy, investícií a územného plánovania

- člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

                          

                                mobil: 0902 911 260

Ing. Pavol Kubečka

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Stred, predseda Finančnej a majektovej komisie

mobil: 0902 911 261

VMČ JUH

 Ing. Peter Gašparovič

- kandidoval za: SMER-SD

- predseda VMČ Juh, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

mobil: 0902 911 267

Ján Babič

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Juh, člen MsR, predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu

mobil: 0902 911 250

Eduard Hartmann

- kandidoval za: SNS

- člen VMČ Juh, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku,

- člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

 mobil: 0902 924 964

Patrik Žák

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Juh, člen Komisie mládeže a športu

, www.patrikzak.sk

mobil: 0902 911 258

 

MUDr. Stanislav Pastva

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Juh, člen MsR, predseda Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

mobil: 0902 924 968

JUDr. Milan Kováčik

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Juh, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poradku

mobil: 0902 911 268

Branislav Zubričaňák

- kandidoval za: SDKÚ-DS, MOST-HÍD

- člen VMČ Juh, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

mobil: 0902 911 162

VMČ SEVER

Vladimír Gavenda

- kandidoval za: SMER-SD

- predseda VMČ Sever, člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

mobil: 0902 924 963

Dušan Paška

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Sever, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

mobil: 0902 911 161

PhDr. Leo Kužela

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Sever, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu,

- člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

mobil: 0902 911 273

 

JUDr. Richard Hulín

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Sever, člen Finančnej a majetkovej komisie

mobil: 0902 924 969

Ing. Róbert Lifka 

- kandidoval za: PK, veselá politická strana

- člen VMČ Sever, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku,

- predseda Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

                            

                              mobil: 0903 239 114

František Koronczi

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Sever, člen Komisie mládeže a športu

mobil: 0902 924 961

 JUDr. Rastislav Kudla

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Sever, 

- člen Finančnej a majektovej komisie,

- člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

                            

                               mobil: 0902 924 962

 Ing. Mário Krist

- kandidoval za: SMER-SD

- člen VMČ Sever, člen Komisie školstva

mobil: 0902 924 965

VMČ ZÁPAD

Tomáš Vaňo

- kandidoval za: HZDS-ĽS, KDH

- predseda VMČ Západ, člen Finančnej a majetkovej komisie

mobil: 0902 924 970

Martin Barčák

- kandidoval ako nezávislý

- člen VMČ Západ, člen Finančnej a majektovej komisie

mobil: 0902 911 251

Ing. Mgr. Josef Kolář

- kandidoval za SMER-SD

- člen VMČ Západ, člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

mobil: 0905 518 458

Patrik Burian

- kandidoval za: HZDS-ĽS, KDH

- člen VMČ Západ,

- člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

- člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

                                  

                                   mobil: 0902 924 967

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín