Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: jarmila sotakova, 17.09.2013
čo sa stane ak deti nenastupia do školy možu mi ich zobrať
Odpoveď:

Magdaléna Grnáčová, útvar sociálnych vecí:

Zo zákona  o výchove a vzdelávaní vyplýva, že nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzk. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16.rok veku. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak rodič, resp. zákonný zástupca neumožní svojmu dieťaťu povinnú školskú dochádzku, škola podá podnet na trestné stíhanie vo veci ohrozovania mravnej výchovy.

 

 

Otázka od: Iveta Doričková, 07.09.2013
Dobrý deň , chcem sa spýtať kto určuje prevádzkovú dobu MŠ Na Dolinách 27 Trenčín? Obaja rodičia pracujú od 7.00 a škôlka je otvorená od 6:45 . Je možné aby bola škôlka otvorená už od 6:30 hod bez toho aby bolo aspoň 5 detí , ktoré budú chodiť na 6:30?Ďakujem za odpoveď . Iveta
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Prevádzková doba MŠ je v kompetencii riaditeľky materskej školy, ktorá na základe požiadaviek rodičov rozhodne o začiatku a konci prevádzkovej doby. Podľa informácii od riaditeľky MŠ Na dolinách sa 16.septembra bude konať stretnutie rodičov ZRŠ, na ktorom budú prerokované všetky otázky okolo prevádzky materskej školy. Konečnému stanoveniu prevádzkovej doby v MŠ predchádza písomný prieskum rodičov na začiatok a koniec prevádzkovej doby v MŠ.

Otázka od: Radovan Mravik, 02.09.2013
Dobry den prijali nam 3,5 rocneho syna do MŠ v BA. ale vraj pre velky zaujem nam ho pridelili do triedy kde su 6 rocne deti. co s tym mozem robit? ved 6 rocne deti maju uplne inu predskolsku pripravu. su dalej ako 3,5 rocne, tazko si zvyknu na seba, inak spavaju, strava sa, o rok uz pojdu do skoly a kamarati nebudu. nesuhlasim s tym a preto mi prosim poradte na koho sa mam obratit, nakolko riaditelka MS nebola ochotna urobit ziaden ustupok. dakujem Vam
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Žiaľ, nemôžete robiť nič, nakoľko rozdeľovanie detí do tried je výlučne v kompetencii riaditeľky materskej školy. V našich materských školách je tiež niekedy nevyhnutný takýto postup, keď v triede malých detí už nie je voľné miesto. Pokúste sa ešte raz s riaditeľkou dohodnúť o možnom prestupe po uvoľnení miesta v triede malých detí.

Otázka od: Dušan, 01.08.2013
Zarazila na odpoveď pre Martina. P - ohľadom škôlky na Sihoti - keďže učiteľky majú 9 týždňov prázdnin tak stále si len nariekajú aké sú diskriminované, nie je to možné riešiť striedavým čerpaním dovolenky a výpomocou študentiek pedagogických škôl. Čo majú robiť rodičia ktorí majú len 4-5 týždňov, pritom si musia zabezpečiť opateru aj cezi né školské prázdniny. A tá strava - vnuk má 2 roky, a sám zje na raňajky 2 krajce vianočky. Chceme ho tam zapísať na budúci rok ale pri takejto diete neviem ako to bude znášať.
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Dovolenky sú stanovené zákonom a v čerpaní sa učiteľky striedajú, nakoľko 1 mesiac v lete je otvorená každá materská škola. Nie je možné brať študentky pedagogických škôl, nakoľko nespĺňajú ešte kvalifikačné požiadavky. Čo sa týka stravy, ako som už písala, normy na stravovanie detí v predprimárnom veku sú pevne stanovené a s tým súvisia aj poplatky za stravu.  Sú ale deti, ktoré nezjedia ani pol krajca chleba a deti, ktorým chutí viac. Týmto deťom sa pridávajú chlebíky a po 3 hodinách majú obed.  Je možné dať dieťa aj do súkromnej materkej školy, ale ani tam nedostane viac krajcov.

 

Otázka od: Martin P., 25.07.2013
Dobrý deň, na koho sa mám obrátiť, keď nie som spokojný s fungovaním MŠ Švermova, kde sa po celý rok klamú rodičia ohľadom otvorenia/zatvorenia škôlky, počas prázdnin sa odmietajú deti s tým, že sa nemôžu prijať do redukovaných tried - rodiča si musia zháňať náhradnú starostlivosť a napokon čo je najzávažnejšie : strava ktorú deti dostávajú absolútne nezodpovedá týždennému plánu, ktorý býva na začiatku týždňa. Taktiež by ma zaujímalo ako je možné na raňajky nasýtiť cca 60 detí 4 vianočkami, resp. 3 chlebmi ! Pre každé dieťa vychádza chlieb veľkosti 1/4 krajca chleba!! ďakujem
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Ako sme uverejnili aj na Ozname pre rodičov o letných prázdninách, väčšina rodičov si vyberie, ktorý mesiac (júl alebo august) bude materská škola otvorená. Podľa informácií od riaditeľky MŠ Švermova, slušne poprosila niekoľko mamičiek na materkej dovolenke, či by si mohli deti nechať doma, nakoľko učiteľky majú 9 týždňov dovolenky a musia si väčšinu vyčerpať  cez letné prázdniny.

Legislatívou sú presne určné  normy a gramáž na stravu detí v predškolskom veku, zmena v jedálničku je možná len na základe nedodania niektorých potravín, čo sa ale podľa informácií vedúcej jedálne v posledných mesiacoch vôbec nestalo.

Otázka od: Dominika , 24.07.2013
Dobry den, chcem sa spýtať, prečo v Trenčianskych /spádových/ škôlkach nie je možná integrácia detí s lahšími neurologickými problémami ako napr. hraničná forma DMO /na dieťati to vôbec nie je vidieť, iba trošku fakt trošku zaostáva voči rovesníkom a občas chodí po špičkách/ alebo pri ťažšom prisposobovaní, pripadne známkach ADHD /ktore sa ale v predskolskom veku este urcit neda/? Dieta navstevuje CSPP a tam to nechápu ze v nasom meste toto nie je mozne. Pre kazde dieta s takýmito poruchami je predsa lepsie ked chodi do skolky so zdravými detmi! Dakujem za vysvetlenie.
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Nie je pravdou, že v materských školách v Trenčíne nie je možná integrácia detí s ľahšími neurologickými poruchami. Pravidelne integrujeme takéto deti v bežných triedach materských škôl. Je ale na zvážení každej riaditeľky, či takéto dieťa môže zobrať. Potrebuje na to vhodné  materiálno-technické podmienky, ale aj personálne podmienky /učebné pomôcky, učiteľku so špeciálnou pedagogikou, asistenta učiteľa a podobne). Každý rodič chce, aby sa jeho dieťaťu venovala učiteľka čo najviac, ale pri ďalších 20-23 dieťoch to nie je možné. V súčasnom období k septembru  2013 pripravujeme špeciálnu triedu len na dopoludnie /príp. triedu s integrovanými deťmi v MŠ Na dolinách/. Zisťujeme záujem rodičov, preto je možnosť sa informovať na tel. č.0902 911 180.

Otázka od: Robert Pastierik, 23.06.2013
Som tréner Trenčianskeho plaveckého oddielu a dostali sme medzi 5 kolektívov, ktorým nebola schválená žiadna dotácia z Grandu. Zo záujmom som si prezrel, kto mal to šťastie. Bol som zaskočený, keď som tam našiel TJ Sláviu športová škola. Je smutné, že uprednostníte kolektív, ktorý tvoria žiaci Športového gymnázia, ktoré je dotované Ministerstvom školstva (platy trénerov, prenájmy športovísk...), pred kolektívmi, ktoré si musia všetko platiť z dotácií rodičov....
Odpoveď:

Ladislav Ondrejka, útvar školstva:

Trenčiansky plavecký oddiel (ďalej len TPO) na Mestský úrad v Trenčíne predložil dve žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Trenčín v roku 2013 na základe Všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín. Vzhľadom k tomu, že predložené žiadosti neboli v súlade so spomínaným VZN, Trenčiansky plavecký oddiel bol písomne vyzvaný o doplnenie týchto žiadostí a na predloženie konkrétnych dokladov k týmto žiadostiam. Nedostatky i po tejto výzve neboli odstránené a preto takto neúplne vyplnené žiadosti bez povinných príloh neboli akceptované. Trenčiansky plavecký oddiel bol o tom písomne vyrozumený.  Slávia Športové gymnázium pri podaní žiadostí splnila všetky podmienky a tak jej  na návrh Komisie mládeže a športu boli  poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta Trenčín.

Otázka od: nespokojný rodič, 22.04.2013
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať z akého dôvodu je dva týždne uzamknutý bočný vchod do areálu ZŠ Východná? Znepríjemnil sa tým prístup žiakov do školy a rodičom s deťmi do MŠ. Ďakujem
Odpoveď:

Miloslava Gažíková, riaditeľka ZŠ Východná:

K uzatvorenie bočného prístupového vchodu do areálu ZŠ Východná sa pristúpilo z dôvodu nerešpektovania zákazu venčenie psov v areáli školy. Vďaka nedisciplinovaným majiteľom psov je areál školy pravidelne znečisťovaný exkrementami, čo je problém, vzhľadom na to, že priestory využívajú deti základnej a materskej školy na výchovno–vzdelávacie aktivity. Znečistenie sa tak stáva hrozbou pre zdravie detí. Ak majitelia psov začnú rešpektovať zákaz vstupu do areálu školy, bočný vchod bude bez problémov sprístupnený.

Otázka od: Iveta Adámiková, 12.04.2013
Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať, či sa musí dieťa v materskej škole stravovať, alebo mu môže rodič priniesť desiatu a na obed si po dieťa príde a či sa dané dieťe môže zdržiavať v jedálni pokiaľ ostatné deti obedujú. Ďakujem. S pozdravom Iveta Adámiková
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Dieťa navštevujúce materskú školu má odoberať minimálne desiatu a obed. Za stravovanie zodpovedá počas dňa materská škola. Preto, ak dieťa má od lekára potvrdenie, že sa nemôže stravovať v MŠ, môžu sa rodičia dohodnúť na tom, že stravu prinášajú do školskej jedálne a odtiaľ sa dieťaťu pripraví ku konzumácii spolu s jedlom pre ostatné deti.

Nie je možné, aby dieťa zo psychohygienických dôvodov sedelo v jedálni pri ostatných obedujúcich deťoch. Ak neobeduje, je potrebné, aby rodičia prišli preň pred obedom.

Otázka od: Tetka Bielická Cigereje, 05.04.2013
Dcéra kamarátky študuje na strednej cirkevnej škole (oproti Gymnáziu Ľ. Štúra). Škola prestala v apríli kúriť, učí sa tam len 2 hodiny denne a deti chorľavejú. Môže mesto nejako rodičom v tejto bezvýchodiskovej situácii pomôcť?
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ Trenčín:

Mesto, žiaľ, nie je v tejto veci kompetentné konať. Odporúčame Vám obrátiť sa na trenčiansky Farský úrad.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín