Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Tetka Bielická Cigereje, 05.04.2013
Dcéra kamarátky študuje na strednej cirkevnej škole (oproti Gymnáziu Ľ. Štúra). Škola prestala v apríli kúriť, učí sa tam len 2 hodiny denne a deti chorľavejú. Môže mesto nejako rodičom v tejto bezvýchodiskovej situácii pomôcť?
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ Trenčín:

Mesto, žiaľ, nie je v tejto veci kompetentné konať. Odporúčame Vám obrátiť sa na trenčiansky Farský úrad.

Otázka od: Martina, 04.04.2013
Dobry den, kedy a kde najdem zoznam volnych miest (pre dieta) pre materske skolky 2013/2014 v Trencine? Dakujem.
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Voľné miesta zatiaľ nie sú, nakoľko sa riešia ponuky neprijatým deťom v niektorých materských školách. Po 15. júni po rozdaní všetkých rozhodnutí o prijatí a neprijatí budeme vedieť, či zostali nejaké voľné miesta v MŠ.

Otázka od: Roman Oravec, 12.03.2013
Dobrý deň. Rád by som sa opýtal kedy a či vôbec má mesto v pláne opraviť ihrisko v školskom areáli na ulici Východná? Väčšina školských ihrísk je už zmodernizovaná akurát na túto sa stále akosi zabúda! Určite by to prospelo aj rozvoju športových aktivít deťom z okolitých domov.
Odpoveď:

Jozef Baláž, útvar školstva:

V tomto roku sa neplánuje oprava ihriska v školskom areáli ZŠ Východná. S jeho rekonštrukciou sa uvažuje v nasledujúcich rokoch.  

Otázka od: Tomáš Petrech , 03.03.2013
Chcel by som sa spýtať, či existuje nejaké nariadenie, VZN alebo smernica, ktorá určuje minimálnu výšku nájomného nebytových priestorov v rámci pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja? Ak áno, prosím o číslo a názov. Ďakujem.
Odpoveď:

Iveta Plešová, útvar právny:

Samosprávny kraj je samostatný subjekt odlišný od Mesta Trenčín. Trenčiansky samosprávny kraj si samostatne určuje výšku nájomného za užívanie nebytových priestorov vo všetkých objektoch vo svojom vlastníctve. Preto, ak chcete zistiť,  či existuje nejaké nariadenie, VZN alebo smernica, ktorá určuje minimálnu výšku nájomného nebytových priestorov v rámci pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, obráťte sa priamo na Úrad TSK (oddelenie právne a správy majetku).

Otázka od: Kvetka K., 25.02.2013
Dobrý deň. Môže žiadať o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín na telesnú kultúru, šport a mládež aj súkromná osoba? Ďakujem.
Odpoveď:

Ladislav Ondrejka, útvar školstva:

Túto oblasť upravuje Všeobecné záväzné nariadenie č 7/2012 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín a to čl.2 ods.1 "Právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta (ďalej len "oprávnené osoby" alebo "žiadateľ"), môže mesto poskytovať za podmienok, ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti".

Otázka od: tina pagacova, 18.12.2012
Dobry den, chcem sa spytat, ako mam postupovat, ked chcem zmenit skolku svojho dietata z dovodu prestahovania. Je to mozne aj pocas skolskeho roka, alebo iba od noveho skolskeho roka? Dakujem za odpoved.
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia města Trenčín, m.r.o.:

Ak by išlo o presun dieťaťa v rámci mestských materských škôl, bolo by možné dieťa počas školského roka prehlásiť na inú materskú školu len v prípade uvoľnenia miesta na nej. V prípade, že by nebolo voľné miesto, treba dať v rámci zápisu detí do MŠ (vo februári) len žiadosť o preloženie dieťaťa na inú materskú školu bez novej žiadosti, pretože dieťa je už zapísané.

Otázka od: Peter Sedláček, 07.12.2012
Dobrý deň, mám prosím otázku ohľadom užívania detského ihriska v areáli MŠ Východná (alok. triedy). Po jeho sprevádzkovaní bolo ihrisko verejné s uvedeným prevádzkovým poriadkom. Je pravda, že prevádzkové hodiny zo strany správcu neboli dodržiavané a čoskoro zmizla aj tabuľa s prevádzkovým poriadkom. odvtedy je ihrisko pre verejnosť uzavreté. Vzhľadom na zvýšený počet detí predškolského veku v okolí (a tiež vzhľadom na biedne možnosti bezpečného a hygienického prevádzania vonkajších herných aktivít detí predškolského veku) vznikla aktivita obyvateľov okolitých domov toto ihrisko opäť sprístupniť aj verejnosti (mimo hodín prevádzky MŠ). Aká je reálnosť takéhoto zámeru?
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Ihrisko bolo pre verejnosť otvorené vtedy, keď bol dostatok finančných prostriedkov na údržbu a správcu /nášho  zamestnanca/, ktorý zabezpečoval kontrolu, opravoval a zamykal. Z toho dôvodu bol vyvesený aj prevádzkový poriadok, ktorý bol pre verejnosť mimo prevádzky MŠ. V zime prevádzka ihriska nie je možná. Na jar môžeme zvážiť možnosti na základe financií a záujmu rodičov v okolí. V prípade pomoci z ich strany, sme ochotní pristúpiť opätovne k otvoreniu ihriska pre verejnosť.

Otázka od: Nespokojny rodic, 29.11.2012
Dobry den, od vedenia MS Mednanskeho bolo nezodpovedne dat na dvere az v piatok, ze skolka bude 3 dni v strajku. Ako sa mali rodicia na to pripravit...Nemali to dat asopn 3 dni predtym???
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.

Materské školy dostali pokyn vyvesiť štrajk až v piatok, nakoľko do piatka prebiehali rokovania a nebolo isté, či štrajk bude. Podľa našich zistení, pani riaditeľka a učiteľky MŠ Medňanského  upozornili všetkých rodičov osobne na avizovaný štrajk.

Otázka od: Petra Konickova, 27.11.2012
Dobry den. Zijem v zahranici, ale buduci rok sa planujeme vratit spat na Slovensko.Chcem sa preto spytat, kedy bude zapis deti do materskych skol pre rok 2013/2014? Planujem cestu na Slovensko a chcela by som ju prisposobit tomuto casu. Po pripade by som sa chcela spytat ci je mozne, aby deti do skolky prihlasil aj niekto iny bez ich pritomnosti a ak ano, co je k tomu potrebne dolozit? Za odpoved vopred dakujem.
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Zápis do materských škôl v Trenčíne bude centrálny vo februári 2013. Presný termín ešte nie je určený. Je možné, aby prišiel niekto v zastúpení, ale musel by mať žiadosť o prijatie dieťaťa potvrdenú pediatrom a občiansky preukaz zákonného zástupcu, príp. potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa v Trenčíne. V prípade nutnosti riešime zápis dieťaťa individuálne. Prosím sledujte informácie na web stránke Trenčína alebo mestské noviny Info, kde bude zápis detí do materských škôl zverejnený.

Otázka od: A. Miháliková, 16.10.2012
Dobrý deň, 26.11. začne štrajk školských pracovníkov. Ako zareaguje mesto ako zriadovateľ škôlok? Takto malé deti nemôžu zostať doma bez dozoru a nie každý má kde nechať deti keď v zamestnaní nedostane dovolenku! Doporučujem odboru školstva vykonať kontrolu pedagogickej činnosti v predškolských, ale aj iných triedach a zistí, že už teraz sa učitelia "pripravujú" na štraj a s učením ešte ani nezačali.
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

O štrajku ešte nie je rozhodnuté, určite budú rodičia včas informovaní. Čo sa týka kontroly výchovno-vzdelávacej činnosti, kontrolovať môže  len Štátna školská inšpekcia. Bolo by však dobré osloviť riaditeľku konkrétnej materskej školy a opýtať sa jej na tieto skutočnosti, prípadne volať na Školské zariadenia mesta Trenčín.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín