Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Eva Dobiašová, 27.04.2011
Mám 6 -ročného syna, ktorý navštevuje MŠ Niva, Trenčín. V MŠ sa robil predbežný prieskum medzi rodičmi, či bude záujem o fungovanie škôlky cez prázdniny, presnejšie iba v mesiaci júl, pretože v auguste bude automaticky zatvorené. Keď sme si zapísali dieťa na júl, bolo mi povedané, že moje dieťa už nemá čo v júli byť v škôlke, nakoľko už je od septembra školák. No podľa môjho názoru školský rok končí 31.8. 2011 a aj rodičia predškolákov majú právo ešte v lete mať dieťa v škôlke. Ako pracujúci rodičia nemáme s manželom toľko dovolenky, aby sme dokázali celé dva mesiace sa postarať o dieťa. Myslím, že je to problém viacerých rodičov. V minulosti sa cez letné prázdniny materské škôlky striedali tak, že vždy bola v mestkej časti jedna škôlka otvorená v júli a jedna v auguste a zobrali deti aj zo zatvorených škôlok, prečo sa to nerobí tak aj posledné roky?
Odpoveď:

Danica Lorencová, školské zariadenia mesta Trenčín:

Školský rok končí 31.8., to znamená, že dieťa, ktoré nastupuje v septembri do prvej triedy ZŠ, má právo navštevovať materskú školu do 31.08. príslušného roka. V minulosti boli skutočne otvorené MŠ jedna v júli a druhá v auguste, ale rodičia neboli spokojní, že musia vodiť deti do cudzieho prostredia a k cudzím učiteľkám, preto je každá  MŠ otvorená jeden mesiac a  rodičia spolu s riaditeľkou MŠ sa musia dohodnúť, ktorý mesiac chcú mať otvorené ( platí väčšinový systém). Dodržujeme vyhlášku č.306/2008 Z.z.o materskej škole, v ktorej je uvedené, citujem: "Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov". Pani Dobiašová, zároveň Vám odpovedám, že Vaše dieťa má právo  navštevovať materskú školu v mesiaci júl. Dúfam, že išlo len o nedorozumenie.

Otázka od: Mária Skovajsová, 31.03.2011
Chcela by som sa opýtať, ako ďalej postupovať v prípade, keď pre nedostatok miesta v mat. škôlke,bola žiadosť o prijatie 3 ročného dieťaťa zamietnutá. Nemajú byť prednostne umiestňované deti matiek ktoré končia materskú a chcú sa vrátiť do práce pred tými, čo sú na doma materskej dovolenke s ďaľším dieťaťom?
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, Útvar školstva:

V zmyle VZN Mesta Trenčín č.18/2008 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín   môže rodič citujem:

"Proti rozhodnutiu riaditeľa môže zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) podať opravný prostriedok (ďalej len odvolanie) a to písomne v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa, ktorý rozhodnutie vydal."

Okrem toho snažíme sa uprednostniť deti pracujúcich matiek, nie vždy však vieme, že sú s druhým na MD a navyše tiež tvrdia, že je to diskriminujúce.
Otázka od: A. Vršková, 25.03.2011
Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či sa v mestskej časti Zámostie (okolie bývalej OZETY)nebude otvárať nová materská škôlka. V posledných rokoch sa do tejto mestskej časti prisťahovalo väčšie množstvo mladých rodín s malými deťmi a najbližšie škôlky sú až v Detskom mestečku a v Istebníku. Je nemysliteľné, aby v tejto časti nebola žiadna škôlka. A jediná, ktorá tu bola je už 10 rokov zrušená.
Odpoveď:

Richard Nemec:

Mesto Trenčín v najbližšom období okrem riešenia katastrofálneho stavu stropov na ZŠ Na dolinách neplánuje inú investičnú akciu, teda ani vytvorenie novej materskej školy. V súčasnej finančnej situácii musí mesto práveže riešiť stav, aby nebolo nútené pre nedostatok prostriedkov zatvoriť niektorú zo súčasných materských škôl.

Otázka od: Martina , 13.03.2011
Dobrý deň potrebovala by som vedieť kde je v trenčíne pamätná tabuľa prvej kníhtlačiarne. ďakujem
Odpoveď:

Richard Nemec, hovorca mesta:

Tabuľa sa nachádza na budove na Mierovom námestí č. 1.

Otázka od: missy eliot, 21.01.2011
aka ja naj skola v trencine
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, útvar školstva:

Každá základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín má svoju webovú stránku – www.trencin.sk – občan – základné školy, prostredníctvom ktorej prezentuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010, prezentuje svoj školský vzdelávací program, výsledky žiakov vo vedomostných olympiádach alebo umeleckých súťažiach, či mimoškolské aktivity. Je na každom záujemcovi, aby si výber ZŠ spravil na základe vlastných kritérií, predstáv, či očakávaní.

Otázka od: M.Hola, 03.01.2011
Dobry den. Moja dcera bude mat v juli 3 roky a samozrejme by som ju chcela dat od septembra do skolky. Rada by som vedela ako a kedy bude prebiehat zapis do MS,ci ju mozem zapisat do ktorejkolvek MS v TN pokial mame trvaly pobyt v TN a co sa stane ak mi ju nevezmu do MS kde som podala prihlasku-bude mi automaticky ponuknute miesto v inej skolke alebo musim sama obehat ine skolky ci maju este volne miesta alebo uz potom nema sancu? Je mozne najst prihlasku do MS aj na nete? Dakujem
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín:

Oznam o presnom termíne centrálneho zápisu v materských školách na šk. rok 2011/2012 bude okolo 15.januára vyvesený vo všetkých materských školách a bude aj uverejnený na web stránkach mesta. Centrálny zápis bude v období od 15.2. do 15.3.2011. Jednotlivé časti mesta a materské školy budú mať určené dni centrálneho zápisu, kedy  rodičia prinesú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Ihneď na zápise sa dozvedia, či je miesto v ich vybratej MŠ, prípadne im bude ponúknuté miesto vo vedľajšej alebo blízkej materskej škole. Prednosť budú mať opäť rodičia s trvalým pobytom v Trenčíne a pracujúci rodičia. Nakoľko môžeme konštatovať, že boli všetci rodičia uspokojení v minulom šk. roku, v rámci prognózy počtu odchádzajúcich detí do ZŠ môžeme predpokladať, že i tento rok uspokojíme väčšinu rodičov.

Otázka od: Andrea Balážová, 28.12.2010
Dobrý den, chcela by som sa informovať o ZS Východná. Zaujímalo by ma, prečo stále kolujú fámy, že túto školu mieni mesto zavrieť. Ja som s danou školou veľmi spokojná, moj syn navštevuje druhý stupen, a dcerka ide v januári na zápis. Velmi ma hnevá, že niekto stále vytvára tlak na občanou sídliska Juh, aby svoje deti "pchali" do hornej školy, ked je po ruke aj táto, síce menšia, ale o to prístupnejšie voči žiakom i rodičom. Mne sa prístup pedagógov na tejto škole veľmi páči. Vždy sa nájde cesta príjemnej komunikácie na oboch stranách. Bola by som Vám povďačná ak, by už tieto fámy prestali, pretože to začína vplývať aj na žiakov tejto školy. Dúfam, že moja žiadosť o odpoveď, bude pozitívna, a všetko to prestane. Andrea Balážová
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, útvar školstva:

Informácie o zrušení Základnej školy, Východná 9 sa nezakladajú na pravde. Mesto Trenčín, zriaďovateľ Základnej školy, Východná 9, nemá v pláne školu rušiť.

Otázka od: Bc. Anna Kucharová, 09.10.2010
Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, či je v Trenčíne základná škola so špeciálnou triedou pre deti s poruchami reči, alebo ako postupovať ak má dieťa poruchy reči. Ďakujem za odpoveď. Kucharová
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, útvar školstva:

Pri poruche reči (ktorú z mailu nevieme posúdiť) dieťaťa treba navštíviť logopéda alebo Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, Trenčín. Viac sa o CPPPP dozviete na www.trencin.sk  v sekcii občan – školy a predškolské zariadenia.  Špeciálna trieda pre deti s poruchami reči v Trenčíne nie je.

Otázka od: Ing Peter Hlavek, 08.10.2010
Dobry den,chcel by som vediet ci zamietnutie nasej ziadosti o prijatie do skolskeho klubu ZS Velkomoravska,naseho syna,je opodstatnena a v sulade so zakonmy Slovenskej Republiky.Ako dovod neprijatia nam bolo povedane ustne ze skolsky klub nedostal dostatocne financie od primatora mesta trencin,ze maju privela deti na triedu(co vsak nie je pravda) a ze deti ktorych matka je na materskej nemaju narok byt prijate.Ze prednostne pravo maju deti pracujucich rodicov,coz bolo ale podla vyhlasky z roku 1995.Kdezto podla Vyhlasky Ministerstva Skolstva Slovenskej Republiky z roku 2008,je prave tento odstavec upraveny a uz nie je ako podmienka na prijatie dietata do skolskeho klubu.Otazka je ci teda musia prijat nase dieta alebo nie?Dakujeme a dufame ze sa nam podari prist na koren veci a vyriesit tento probem v prospech syna.
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, útvar školstva:

V prípadoch, ak záujem o ŠKD prevyšuje kapacity, riaditeľ školy určí kritériá, na základe ktorých bude postupovať pri prijímaní do ŠKD. Pobyt v ŠKD nie je súčasťou povinnej školskej dochádzky, nie je teda povinná. Pre školský rok 2010/2011 má ZŠ na Veľkomoravskej ul. rozpočtované prostriedky na fungovanie 5 oddelení ŠKD, v 1 oddelení môže byť maximálne 25 detí.

Otázka od: Vasikova Kristina, 08.10.2010
Dobry den,ako je mozne,ze ZS Velkomoravska zdovodni neumiestnenie mojho vnuka v skolskom klube tym,ze nedostala fondy od primatora?!Dostali fondy na skolsky klub ci nie?Dakujem!
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, útvar školstva:

Podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) môže byť v 1 oddelení školského klubu detí ( ŠKD) maximálne 25 detí. Základná škola na Veľkomoravskej ul. má rozpočtované prostriedky na otvorenie 5 oddelení ŠKD s počtom detí 125. Deti do ŠKD prihlasujú zákonní zástupcovia prostredníctvom prihlášky – zápisného lístka. Ak je počet záujemcov vyšší, ako je možné prijať, určí riaditeľ školy kritériá na prijímanie do ŠKD. Riaditeľ ZŠ, Veľkomoravská uprednostnil tých žiakov, ktorých matky sú zamestnané.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín