Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Diana Bagínová, 15.06.2011
Dobrý den! Som pohoršená rozhodnutím mesta, že nechce financovať Zakladnú umeleckú škola Karola Padivého. Ja konkretne som žiačkov menovanej školy, mam dva hlavné predmety, čiže dva nástroje, no a podla rozhodnutia mesta nebudem môct od nového šk. roka chodit na oba nastroje, pretože škola nema peniaze. Však predsa deti sú budúcnost, tak prečo do nich neinvestovat!!! Vyučovanie hudby v Trenčíne by sa nemalo ignorovat. Prosím vás v mene všetkých študentov zak. umeleckej školy, aby ste nám nechali možnost učit sa hre na dva nastroje. Podporujte deti, ktoré sa zaujímaju o hudbu a obohacujú mesto pozitívne.
Odpoveď:

Jozef Baláž, vedúci Útvaru školstva:

V úvode príspevku musím poopraviť pisateľku v jej vyjadrení, pretože mesto financuje a bude financovať ZUŠ Karola Pádivého. Zmenil sa však  spôsob prideľovania prostriedkov z podielových daní a to tak, že do počtu žiakov ZUŠ pre výpočet podielových daní sa započítava žiak iba raz, ako pri individuálnej , tak aj pri skupinovej forme vyučovania. Z toho vyplýva, že na žiaka, ktorý navštevuje viac odborov v individuálnej alebo skupinovej forme mesto nedostáva finančné prostriedky, čo je v súčasnosti problém.

 

Otázka od: Rastislav Kozlík, 26.05.2011
Dobrý deň, chcem sa opýtať či a kedy je možný vstup detí (neškôlkárov) na nové detské ihrisko pri materskej škole na Východnej ulici. Podľa prevádzkového poriadku, ktorý je tam vyvesený, je možnosť využívania tohto ihriska aj pre verejnosť od 16.30 do 20.00. Toto oplotené ihrisko je však každý deň po 16-tej uzamknuté.
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, Útvar školstva:

Z finančných dôvodov je zatiaľ prevádzkový poriadok detského ihriska zrušený z dôvodu, že nie sú peniaze na zamestnanca, ktorý by zabezpečoval prevádzku ihriska pre verejnosť. Ihrisko slúži len pre materskú školu, ktorej patrí.

Otázka od: Eva Dobiašová, 27.04.2011
Mám 6 -ročného syna, ktorý navštevuje MŠ Niva, Trenčín. V MŠ sa robil predbežný prieskum medzi rodičmi, či bude záujem o fungovanie škôlky cez prázdniny, presnejšie iba v mesiaci júl, pretože v auguste bude automaticky zatvorené. Keď sme si zapísali dieťa na júl, bolo mi povedané, že moje dieťa už nemá čo v júli byť v škôlke, nakoľko už je od septembra školák. No podľa môjho názoru školský rok končí 31.8. 2011 a aj rodičia predškolákov majú právo ešte v lete mať dieťa v škôlke. Ako pracujúci rodičia nemáme s manželom toľko dovolenky, aby sme dokázali celé dva mesiace sa postarať o dieťa. Myslím, že je to problém viacerých rodičov. V minulosti sa cez letné prázdniny materské škôlky striedali tak, že vždy bola v mestkej časti jedna škôlka otvorená v júli a jedna v auguste a zobrali deti aj zo zatvorených škôlok, prečo sa to nerobí tak aj posledné roky?
Odpoveď:

Danica Lorencová, školské zariadenia mesta Trenčín:

Školský rok končí 31.8., to znamená, že dieťa, ktoré nastupuje v septembri do prvej triedy ZŠ, má právo navštevovať materskú školu do 31.08. príslušného roka. V minulosti boli skutočne otvorené MŠ jedna v júli a druhá v auguste, ale rodičia neboli spokojní, že musia vodiť deti do cudzieho prostredia a k cudzím učiteľkám, preto je každá  MŠ otvorená jeden mesiac a  rodičia spolu s riaditeľkou MŠ sa musia dohodnúť, ktorý mesiac chcú mať otvorené ( platí väčšinový systém). Dodržujeme vyhlášku č.306/2008 Z.z.o materskej škole, v ktorej je uvedené, citujem: "Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov". Pani Dobiašová, zároveň Vám odpovedám, že Vaše dieťa má právo  navštevovať materskú školu v mesiaci júl. Dúfam, že išlo len o nedorozumenie.

Otázka od: Mária Skovajsová, 31.03.2011
Chcela by som sa opýtať, ako ďalej postupovať v prípade, keď pre nedostatok miesta v mat. škôlke,bola žiadosť o prijatie 3 ročného dieťaťa zamietnutá. Nemajú byť prednostne umiestňované deti matiek ktoré končia materskú a chcú sa vrátiť do práce pred tými, čo sú na doma materskej dovolenke s ďaľším dieťaťom?
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, Útvar školstva:

V zmyle VZN Mesta Trenčín č.18/2008 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín   môže rodič citujem:

"Proti rozhodnutiu riaditeľa môže zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) podať opravný prostriedok (ďalej len odvolanie) a to písomne v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa, ktorý rozhodnutie vydal."

Okrem toho snažíme sa uprednostniť deti pracujúcich matiek, nie vždy však vieme, že sú s druhým na MD a navyše tiež tvrdia, že je to diskriminujúce.
Otázka od: A. Vršková, 25.03.2011
Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či sa v mestskej časti Zámostie (okolie bývalej OZETY)nebude otvárať nová materská škôlka. V posledných rokoch sa do tejto mestskej časti prisťahovalo väčšie množstvo mladých rodín s malými deťmi a najbližšie škôlky sú až v Detskom mestečku a v Istebníku. Je nemysliteľné, aby v tejto časti nebola žiadna škôlka. A jediná, ktorá tu bola je už 10 rokov zrušená.
Odpoveď:

Richard Nemec:

Mesto Trenčín v najbližšom období okrem riešenia katastrofálneho stavu stropov na ZŠ Na dolinách neplánuje inú investičnú akciu, teda ani vytvorenie novej materskej školy. V súčasnej finančnej situácii musí mesto práveže riešiť stav, aby nebolo nútené pre nedostatok prostriedkov zatvoriť niektorú zo súčasných materských škôl.

Otázka od: Martina , 13.03.2011
Dobrý deň potrebovala by som vedieť kde je v trenčíne pamätná tabuľa prvej kníhtlačiarne. ďakujem
Odpoveď:

Richard Nemec, hovorca mesta:

Tabuľa sa nachádza na budove na Mierovom námestí č. 1.

Otázka od: missy eliot, 21.01.2011
aka ja naj skola v trencine
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, útvar školstva:

Každá základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín má svoju webovú stránku – www.trencin.sk – občan – základné školy, prostredníctvom ktorej prezentuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010, prezentuje svoj školský vzdelávací program, výsledky žiakov vo vedomostných olympiádach alebo umeleckých súťažiach, či mimoškolské aktivity. Je na každom záujemcovi, aby si výber ZŠ spravil na základe vlastných kritérií, predstáv, či očakávaní.

Otázka od: M.Hola, 03.01.2011
Dobry den. Moja dcera bude mat v juli 3 roky a samozrejme by som ju chcela dat od septembra do skolky. Rada by som vedela ako a kedy bude prebiehat zapis do MS,ci ju mozem zapisat do ktorejkolvek MS v TN pokial mame trvaly pobyt v TN a co sa stane ak mi ju nevezmu do MS kde som podala prihlasku-bude mi automaticky ponuknute miesto v inej skolke alebo musim sama obehat ine skolky ci maju este volne miesta alebo uz potom nema sancu? Je mozne najst prihlasku do MS aj na nete? Dakujem
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín:

Oznam o presnom termíne centrálneho zápisu v materských školách na šk. rok 2011/2012 bude okolo 15.januára vyvesený vo všetkých materských školách a bude aj uverejnený na web stránkach mesta. Centrálny zápis bude v období od 15.2. do 15.3.2011. Jednotlivé časti mesta a materské školy budú mať určené dni centrálneho zápisu, kedy  rodičia prinesú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Ihneď na zápise sa dozvedia, či je miesto v ich vybratej MŠ, prípadne im bude ponúknuté miesto vo vedľajšej alebo blízkej materskej škole. Prednosť budú mať opäť rodičia s trvalým pobytom v Trenčíne a pracujúci rodičia. Nakoľko môžeme konštatovať, že boli všetci rodičia uspokojení v minulom šk. roku, v rámci prognózy počtu odchádzajúcich detí do ZŠ môžeme predpokladať, že i tento rok uspokojíme väčšinu rodičov.

Otázka od: Andrea Balážová, 28.12.2010
Dobrý den, chcela by som sa informovať o ZS Východná. Zaujímalo by ma, prečo stále kolujú fámy, že túto školu mieni mesto zavrieť. Ja som s danou školou veľmi spokojná, moj syn navštevuje druhý stupen, a dcerka ide v januári na zápis. Velmi ma hnevá, že niekto stále vytvára tlak na občanou sídliska Juh, aby svoje deti "pchali" do hornej školy, ked je po ruke aj táto, síce menšia, ale o to prístupnejšie voči žiakom i rodičom. Mne sa prístup pedagógov na tejto škole veľmi páči. Vždy sa nájde cesta príjemnej komunikácie na oboch stranách. Bola by som Vám povďačná ak, by už tieto fámy prestali, pretože to začína vplývať aj na žiakov tejto školy. Dúfam, že moja žiadosť o odpoveď, bude pozitívna, a všetko to prestane. Andrea Balážová
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, útvar školstva:

Informácie o zrušení Základnej školy, Východná 9 sa nezakladajú na pravde. Mesto Trenčín, zriaďovateľ Základnej školy, Východná 9, nemá v pláne školu rušiť.

Otázka od: Bc. Anna Kucharová, 09.10.2010
Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, či je v Trenčíne základná škola so špeciálnou triedou pre deti s poruchami reči, alebo ako postupovať ak má dieťa poruchy reči. Ďakujem za odpoveď. Kucharová
Odpoveď:

Ľubica Kršáková, útvar školstva:

Pri poruche reči (ktorú z mailu nevieme posúdiť) dieťaťa treba navštíviť logopéda alebo Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, Trenčín. Viac sa o CPPPP dozviete na www.trencin.sk  v sekcii občan – školy a predškolské zariadenia.  Špeciálna trieda pre deti s poruchami reči v Trenčíne nie je.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín