Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Gabriela S. , 13.10.2014
....dodatok k otázke o školkách .... čo sa robí v prípade, ak si podám žiadost len do jednej školky a dieta mi tam z nejakého dovodu nevezmú ? Ďakujem.
Odpoveď:

Jozef Baláž, útvar školstva:

Centrálny zápis do MŠ sa uskutočňuje podľa jednotlivých mestských častí (juh, stred, západ....). V prípade, že dieťa nebude prijaté do MŠ, ktorú ste si vybrali, bude Vám ponúknutá MŠ, na ktorej sú voľné miesta v rámci mestskej časti alebo celého mesta. Pôvodná žiadosť sa presunie po Vašom súhlase na príslušnú MŠ.

Otázka od: Gabriela S. , 12.10.2014
Dobrý den, chcem sa spýtat ohladom zápisu do školky. Kedy bude prebiehat v roku 2015, kde máme íst a či je možné podat prihlášku do viacerých predškolských zariadení ? (je možné, že dieta nevezmú do vybranej školky ?) Ďakujem velmi pekne.
Odpoveď:

Jozef Baláž, útvar školstva:

Zápis detí do MŠ prebieha v zmysle vyhlášky o materskej školy v období od 15. februára do 15. marca. Presný termín centrálneho zápisu detí do jednotlivých materských škôl bude vopred zverejnený v každej materskej škole, na webovej stránke mesta a v mestských novinách INFO spolu s podmienkami prijímania detí do materskej školy. Spolu s oznamom bude zverejnené aj tlačivo prihlášky. Rodič podáva prihlášku len do jednej materskej školy. Dieťa nemusí byť prijaté do rodičom vybranej materskej školy.

Otázka od: Ing. Katarína Kunová, 10.10.2014
Dobrý deň, som rodič dvoch detí navštevujúcich predškolské zariadenie MŠ Halašu - Juh.Ako rodičia prispievame mesačne čiastkou cca 13,5Eur na každé dieťa.Naša škôlka má v tomto školskom roku 142 žiakov, zaujímalo by ma, koľko percent z uvedených prostriedkov sa zo školskej správy reálne vráti späť na našu MŠ. Ako rodičia sa podieľame na výmene nábytku, zariadení, nových lôžkach, výtvarných pomôckach, financujeme aktivity,predstavenia,pracovné zošity.. všetko z našich dodatočných prostriedkov venovaných škôlke. Ako sa ale rozdeľujú a kam plynú naše povinnne vyberané poplatky?Len v tomto roku naša MŠ prispeje do rozpočtu školskej správy čiastkou okolo 19.000 Eur. Koľko prostriedkov a na aké účely sa vráti priamo na našu MŠ? Ďakujem pekne za odpoveď.
Odpoveď:

Jozef Baláž, útvar školstva:

Príjmy rozpočtu mesta  tvoria daňové a nedaňové príjmy, granty a transfery, z ktorých mesto zabezpečuje, okrem iného, aj prevádzku MŠ J. Halašu. Rozpočet MŠ na rok 2014 je celkom 222.850 eur. Bežné výdavky sú v celkovej výške  218.850 eur, z toho mzdy a odvody do poisťovní 154. 540 eur a tovary a služby 64.310 eur. Kapitálové výdavky sú v celkovej výške 4 tisíc eur, z toho projektová dokumentácia tisíc eur a rekonštrukcia dvoch detských ihrísk 3 tisíc eur.

Otázka od: Dagmar Lojková, 02.10.2014
Dobrý deň! Chcela by som vedieť kedy budú prezentačné dni SOŠ pre deviatakov a kde? Ďakujem
Odpoveď:

Jozef Baláž, útvar školstva:

Organizátor uvažuje o termíne 21. - 22. 11. 2014.

Otázka od: Jakub Gazdík, 30.06.2014
Dobrý večer. Chcel by som sa informovať ohľadne dotácii na letné tábory. Na koho by som sa mal obrátiť s touto prosbou. A či aj mesto podporuje takto udalosti? Ďakujem, pekný večer prajem
Odpoveď:

Jozef Baláž, útvar školstva:

Dotácie z oblasti školstva sú už rozdelené. V minulosti komisia neobdržala žiadne projekty na podporu detských táborov.

 

Otázka od: Miriam Jordanova, 23.06.2014
Dobry den, chcela by s sa opytat, ktore skolky su otvorene v TN za Mostami cez prazdniny cize v mesiacoch jul a august. Dakujem za odpoved
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Tri materské školy v Zámostí (Pri parku, Na dolinách a Medňanského) budú otvorené v júli.

Otázka od: monika, 28.05.2014
Dobrý deň.Každý deň chodím okolo materskej škôlky na ulici J.Halašu 11 a stále je tam otvorená brána,tento týždeň im zas ušlo jedno dieťa,tak by ma zaujímalo,či je taký problém,aby pani kuchárky ju zatvorili,alebo sa bude čakať,kým sa stane nešťastie a niektoré z detí zrazí napr.auto,lebo škôlka sa nachádza blízko cesty
Odpoveď:

Angelika Koprivňanská, riaditeľka Materskej školy J.Halašu:

Vzniknutá udalosť bola riadne prekonzultovaná so zákonnými zástupcami dieťaťa a zamestnanci školy boli poučení k zabezpečeniu areálu proti možnému odchodu detí z materskej školy.

Otázka od: Katarína Kadlecajová, 21.05.2014
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať dokedy majú materské školy oznámiť, či príjmu dieťa do starostlivosti. Ďakujem
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Do 15. júna musí dať riaditeľka rozhodnutie o prijatí, či neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Otázka od: Katarína Svorčíková, 28.04.2014
Mám prihlášku v MŠ štvorlístok Trenčín pre dieťa od augusta 2012, s nástupom september 2014. Chcem sa opýtať, kedy zariadenie posiela písomné vyrozumenie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do zariadenia?Keď je v tak dlhom časovom predstihu dieťa prihlásené do MŠ, môže zariadenie dieťa neprijať? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.:

Materská škola Štvorlístok je súkromná. Pod Mesto nepatrí. Žiadosti o prijatie dieťaťa sa dávajú pri zápise v tom kalendárnom roku, kedy dieťa má nastúpiť do MŠ a riaditeľka vydáva  rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí spravidla po zápise detí, bližší termín si určuje sama. Doporučujem osobne kontaktovať riaditeľku uvedenej MŠ.

Otázka od: Andrea Sedláčková, 17.04.2014
Dobrý deň,chcela by som sa opytat ci je pravda,ze v Tn-cast Zamostie v byvalom objekte pekarne Papina bude nova materska škólka ?? Ak áno,kedy a kde sa bude dat do nej nahlasit dieta ??
Odpoveď:

Danica Lorencová, Školské zariadenia mesta Trenčín:

Podľa mojich informácií tam bude otvorená súkromná materská škola.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín