Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Ján Fujaš, 15.07.2012
Dobrý deň Chcem sa spýtať,prečo moji svokrovci ,ktorí bývajú v Kubrici č.44 dostali výmer na zaplatenie komunálneho odpadu v cene 31,84(za jednu osobu) ,keď im vyvážajú smeti iba raz za dva týždne. Pritom v časopise Info Trenčín (už neviem v ktorom čísle) boli uvedené zľavy na takéto prípady. Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pre zdaňovacie  obdobie   roka 2012 je  ustanovená  sadzba poplatku  za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad  (DSO) vo  výške  0,087  eura  na  osobu a kalendárny  deň.  To  znamená  31,84  eura   na osobu  a rok. Zníženie  alebo odpustenie  poplatku  za  KO a DSO   sa   poskytuje len v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Z iných  dôvodov, resp. z dôvodu, ktorý  uvádzate,  správca  poplatku  zníženie alebo odpustenie  daného poplatku  neposkytuje. Z hľadiska  frekvencie  vývozu je  v zmysle   VZN o odpadoch   ustanovená  pre 1, 2  osoby frekvencia  vývozu   jeden krát za  dva  týždne.

 

Otázka od: Zdenka Baďová, 15.07.2012
Prosém Vás , koľko sa platíí za komunálny odpad na osobu v tomto roku? Dlhšie sa zdržujem v zahraničí,ale chcela by som si splniť povinnosť? ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pre zdaňovacie obdobie roka 2012 je ustanovená sadzba poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 0,087 eura na osobu a kalendárny deň. V zmysle príslušného  všeobecne záväzného nariadenia mesta  Trenčín  správca poplatku  odpustí poplatok poplatníkovi  za bežné spoplatňovacie obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť za bežné spoplatňovacie obdobie (rok 2012) sú aktuálne potvrdenia z príslušného spoplatňovacieho obdobia: od zamestnávateľa, o povolení k pobytu, o štúdiu, pracovné povolenie, o ubytovaní a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká. Doklady musia byť predložené správcovi poplatku, teda Mestu Trenčín, v prílohe žiadosti o odpustenie poplatku.

Požiadajte si o odpustenie  poplatku  za komunálny odpad  (KO) a drobný  stavebný odpad (DSO) na  tlačive,  ktoré  je  k dispozícií  na  internetovej  stránke  mesta - občan-tlačivá-dane a poplatky. Vyplníte  tlačivo  "Ohlásenie k poplatku   za KO  a DSO" a priložíte požadované  doklady. Správca poplatku posúdi  Vašu žiadosť  a rozhodne.  

 

Otázka od: Eva Marčeková, 14.07.2012
Dobry den, kedy prosim Vas budete rozosielat vymery za komunalny odpad a dan z nehnutelnosti? Zatial nam nic neprislo. Je to v poriadku? Dakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Je  to  v poriadku. V súčasnosti   doručujú   zamestnanci  mesta Trenčín   rozhodnutia  z dane  z nehnuteľností a z poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre  zdaňovacie  obdobie  roku  2012. Ak  sa  zamestnancovi   aj  napriek  všetkej  snahe    nepodarí  doručiť niektoré zásielky,  budú   uložené     od  6.8.  do 8.8. 2012    na MsÚ v Trenčíne.  Ak si  občan   z rôznych  dôvodov    nevyzdvihne túto  zásielku,   bude   mu doručená  prostredníctvom Slovenskej  pošty,  a.s.

V prípade,  že  chcete  zaplatiť ešte  pred  doručením  rozhodnutia, zamestnanci  Klientskeho  centra  MsÚ  v Trenčíne Vám  poskytnú variabilný symbol  a sumu  na  úhradu miestnych  daní a zároveň  aj  prijmú  daň   na  úhradu.   

 

Otázka od: Bohunická Alena, 12.07.2012
Prosím o info aká je sadzba za komunálny odpad za rok 2012 na 1 osobu v bytovom dome. Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Sadzba poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  je  v meste Trenčín na rok 2012 ustanovená pri paušálnom  poplatku vo výške na 0,087 eura na osobu a deň.

 

Otázka od: Simona Ciernikova, 12.07.2012
Dobrý deň , poslali ste mi cvýmer o zaplatenie komunálneho odpadu , len ja s rodinou žijem už 3 roky v Anglicku tak chcem poziadat o oslobodenie poplatkov . Aký je postup dakujem .
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle VZN mesta  Trenčín  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za komunálne  odpady (KO) a drobné  stavebné  odpady (DSO) správca poplatku  odpustí poplatok poplatníkovi  za bežné spoplatňovacie obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť za bežné spoplatňovacie obdobie /rok 2012/ sú aktuálne potvrdenia z príslušného spoplatňovacieho obdobia: od zamestnávateľa, o povolení k pobytu, o štúdiu, pracovné povolenie, o ubytovaní a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká. Doklady musia byť predložené správcovi poplatku v prílohe žiadosti o odpustenie poplatku.

Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť za predchádzajúce spoplatňovacie obdobia je potvrdenie o trvalom pobyte, v ktorom bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká.   Vo  Vašom  prípade   si požiadate o odpustenie  poplatku  za KO a DSO   na  tlačive,  ktoré  je  k dispozícií  na  internetovej  stránke  mesta v sekcii  Občan - tlačivá - dane a poplatky. Vyplníte  tlačivo  Ohlásenie k poplatku   za KO  a DSO a priložíte požadované  doklady.  Správca  poplatku (Mesto Trenčín) posúdi  Vašu žiadosť  a rozhodne.  

 

Otázka od: jano, 10.07.2012
" Mesto ako správca dane teda zverejnilo zoznam daňových dlžníkov podľa určitého stavu k určitému dátumu, pričom aktualizácia týchto údajov v priebehu roka nie je v zmysle spomínaného zákona možná. " Teda Zas niečo ,čo v Trenčíne nejde . Práve dnes v tv správach bola reportáž o zverejňovaní dlžníkov. Nolo to niekde v výhcodného Slovenska,myslím dokonca KE,a padlo tam byjadrenie že zoznam dlžníkov sa pravidelne aktualizuje a ak som dobre započul,tak povedali že " každú hodinu". Teda ak dlžník vyrovná dlh,považujem to za samozrejmosť ,dlžníka zo zoznamu vymazať. Verím že spoň 1x za týždeň by to nemalo dať velkú námahu,či ?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Máte pravdu, každá obec a mesto sa v daňovom konaní ozhoduje samostatne. To znamená, ženiektoré obce a mestá nemajú zverejnených dlžníkov, niektoré majú zverejnených dlžníkov, iné zase zverejnia všetkých dlžníkov nielen nad 160 eur a 1600 eur, iné mestá zas aktualizujú daňových dlžníkov a všetci v dobrom úmysle, že to je v súlade so zákonom.

Mesto  Trenčín   taktiež  nemalo v minulých  rokoch   zverejnených daňových  dlžníkov, pretože  nemalo  splnené  podmienky  vyplývajúce   so  zákona. V roku  2012  týchto  dlžníkov   zverejnilo  v zmysle  zákona  o správe  daní,    to  znamená, ako  som  už uvádzal, zverejnilo  zoznam   daňových  dlžníkov  podľa  stavu k 31.12.  predchádzajúceho  roka,  u ktorých   úhrnná  výška   daňových  nedoplatkov   presiahla  u fyzickej  osoby  160,-  eur,   u právnickej  osoby 1 600,- eur.

Z uvedeného  vyplýva, že citovaný  zákon určuje   jednoznačne k akému  dátumu a v akej  výške nedoplatku by  mal  byť  zverejnený  zoznam daňových  dlžníkov  a taktiež ďalšie  náležitosti týkajúce  sa predmetného  zverejňovania  daňových  dlžníkov. V každom  prípade   sa  Mesto  Trenčín   snaží zachovávať právo a  postupovať  v zmysle  zákona. 

 

Otázka od: Alžbeta, 10.07.2012
Kedy konečne budú doručené výmery na daň z nehnuteľnosti a smeti? Alebo nám to chcete dať ako Vianočný darček?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Rozhodnutia  Mesta  Trenčín   z dane  z nehnuteľností a poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  sa  začali  doručovať 25.6.2012  a v súčasnosti   priebežne  pokračuje   doručovanie   týchto  rozhodnutí.

 

Otázka od: MGR.V.Bartalošová, 06.07.2012
Dobrý deň, na tento kalendárny rok som nedostala žiaden papier, v akej sume sa má platiť komunál. odpad, viem, kde sa platí, ale neviem koľko eur. Ďakujem za oznámenie o sume, Bartalošová, prosím neuverejňovať moju otázku na vašej stránke, ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V súčasnosti   doručujú   zamestnanci  mesta Trenčín   rozhodnutia  z dane  z nehnuteľností a z poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre  zdaňovacie  obdobie  roku  2012. Ak  sa  zamestnancovi   aj  napriek  všetkej  snahe    nepodarí  doručiť zásielku,  budú   zásielky   uložené     od  6.8.  do 8.8. 2012    na MsÚ v Trenčíne.  Ak  si  občan   z rôznych  dôvodov    nevyzdvihne túto  zásielku,   bude   po skontrolovaní  správnosti    adresy alebo  oprávnenosti  predmetnej zásielky doručená  prostredníctvom Slovenskej  pošty  a.s.

V prípade,  že  chcete  zaplatiť ešte  pred  doručením   predmetného  rozhodnutia, zamestnanci  klientskeho  centra  MsÚ  v Trenčíne  Vám    poskytnú variabilný symbol  a sumu  na  úhradu predmetných  miestnych  daní a zároveň  aj  prijmú  daň   na  úhradu.   

 

Otázka od: Peter C., 06.07.2012
Dobrý deň. Môžete prosím aktualizovať zoznam dlžníkov mesta ? To nikto nevyrovnal tent rok ešte svoj dlh ? Sú medzi nimi aj ľudia, ktorí nemajú problém s peniazmi a sú zamestnaní alebo podnikajú. My ostatní slušní platiaci obyvatelia opäť poslušne zaplatíme ???
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Podľa   zákona  o správe   daní  a o zmene a doplnení  niektorých   zákonov  môže  správca  dane zverejniť  zoznam   daňových  dlžníkov  podľa  stavu k 31.12.  predchádzajúceho  roka,  u ktorých   úhrnná  výška   daňových  nedoplatkov   presiahla u fyzickej  osoby  160,-  eur a u právnickej  osoby 1 600,- eur.

Mesto ako správca dane teda zverejnilo zoznam   daňových  dlžníkov podľa  určitého  stavu  k určitému  dátumu,  pričom aktualizácia  týchto  údajov v priebehu  roka  nie je  v zmysle  spomínaného  zákona  možná.

 

Otázka od: Nováková, 03.07.2012
Dobrý deň, tento rok mi opäť zas neprišiel domov list o povinnosti zaplatiť poplatok za smeti a tiež daň z nehnuteľností. je to tak už piaty krát, každý rok to končí tak, že mi prídelist od exekútora, že som dobrovoľne nesplnila svoju povinnosť a preto musím zaplatiť spolu s predmetnou daňou tiež úrok z omeškania, trovy exekúcie atď. Dôvod môjho nezaplatenia je jednoduchý - výzva na zapaltenie mi nikdy nebola doručená, a toto bolo odôvodnné tým, že vraj doručovatelia ma nemohli nájsť. zaujímavé je, že exkeútor ma naeňšiel vždy, na 1. krát. Podotýkam, že schránku mám riadne označenú ap oštu si preberám. pýtam s teda, akým spôsobom funguje doručovanie týchto dokumetov, keď sa o tom noňikdy nedozviem? Kedy to vlastne doručujete, ako?! Zazvoníte, keď nikto neotvorí, považujete vec za vybavenú a ľudia nech si to potom riešia a zháňajú a ako chcú. Doručujete síce listy do vlastných rúk, ale keď nikto nie je odma, tak radšej nedoručíte poštu vôbec ako by ste ju mali doručiť obyčajne, teda že ju jednoducho vhodíte do schránky? Príp. nebolo by od veci dať oznam na vchodové dvere, tak ako sa to robí pri odpočte vody a plynu., kedy budete chodiť. Chápem, je to trochu namáhavé, ale žijete predsa z našich daní, máte slúžiť občanom, pre nich a tak by to malo aj vyzerat. s pozdravom p. Nováková
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Správca  dane doručuje  písomnosti  mesta  Trenčín  v zmysle  zákona o správe  daní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov. Podľa  uvedeného  zákona    doručuje   správca  dane  rozhodnutia  z miestnych  daní, napríklad  z dane z nehnuteľností a z poplatku   za komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady   do   vlastných  rúk. Spôsob   doručovania   môže  byť  rôzny,  pričom   najčastejším  spôsobom je    doručovanie   zamestnancami   správcu  dane  alebo poskytovateľom   poštových  služieb.  

Uvádzate, že  už  5-krát  Vám  nebolo   doručené  rozhodnutie  o povinnosti   zaplatiť  poplatok  za  smeti a daň  z nehnuteľností  a končí  to u exekútora,  pretože  ani  výzva na zaplatenie   nebola   doručená  a pýtate  sa,  ako  to  vlastne  doručujeme.       

Tu  je potrebné zdôrazniť,  že  doručovanie  predmetných  rozhodnutí   počas minulých rokov  - napríklad 2007, 2008, 2009, 2010 - bolo  realizované   Slovenskou  poštou  a.s.  Výzvy na zaplatenie   nedoplatkov   z miestnych  daní   a miestneho  poplatku  za odpady neboli  nikdy  doručované  zamestnancami. To  znamená,  ak nebolo  doručovanie u  Vás  realizované v týchto  rokoch  správne, mohli  ste  si  uplatniť   reklamáciu  na Slovenskej pošte  a.s.  

V rokoch  2011 a 2012  sa  Mesto Trenčín  rozhodlo  doručovať   predmetné   rozhodnutia   prostredníctvom   zamestnancov  Mesta Trenčín. Doručovanie   v tomto  prípade   realizujú  zamestnanci  mesta,  ale  sú   finančne  ohodnotení   len za doručené  zásielky  do vlastných  rúk.   To  znamená,  že na  predmetnú  adresu   pôjdu minimálne  trikrát s cieľom  zastihnúť občana a doručiť  mu  predmetnú  zásielku. V žiadnom  prípade sa tieto  zásielky nenechávajú  v poštových  schránkach,  tak  aby  si  uľahčili  robotu.  Je  to v rozpore   so  zákonom a takéto  doručenie  by  nebolo ani   zamestnancovi  preplatené. Taktiež  nie  je potrebné, aby  si  občania   brali  dovolenku z dôvodu  doručovania  týchto  zásielok,  pretože aj v prípade,  že   sa  zamestnancovi  napriek  všetkej  snahe    nepodarí  doručiť zásielku,  budú  všetky nedoručené  zásielky   uložené     od  6.8.  do 8.8. 2012    na MsÚ v Trenčíne.  V prípade,  že  si  občan   z rôznych  dôvodov    nevyzdvihne   zásielku,   bude   po skontrolovaní  správnosti    adresy alebo  oprávnenosti  predmetnej  zásielky    doručená  prostredníctvom Slovenskej  pošty  a.s.

Mesto  Trenčín  ako  správca   dane doručuje   všetky  rozhodnutia   v súlade so  zákonom  tak, aby   v maximálnej  miere  zásielky  doručil   a zároveň  ušetril    finančné  prostriedky   nielen  mestu,  ale  aj   občanom  tohto  mesta.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín