Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Miroslav Obdržal, 08.01.2016
Dobrý deň, ako občana Trenčína ma zaujala výška poplatku za malý stavebný odpad, schválený mestským zastupiteľstvom. Pri kúpe m3 tehál zaplatím 144 eur (307 ks), pri likvidácii 95 eur, čo znamená, že na likvidáciu starej tehly náklady predstavujú 66 % z ceny novej tehly ?!. ( zdroj Pezinské tehelne ) Tento poplatok nie je riešením pre prírodu ale obyčajný biznis. Mám na Vás dve otázky : Je možné verejne odôvodniť výpočty pre stanovenie výšky poplatku ( na mestskom zastupiteľstve bolo odôvodnením komfort služieb ), nakoľko okolité mestá majú až štvornásobne nižší poplatok? Nezvýši sa poplatok za odvoz smetí v budúcom roku vzhľadom na odstránenie čiernych skládok, napriek tomu, že z uvedeného poplatku pôjde časť peňazí na danú činnosť?
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 určil povinnosť obciam zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Každá samospráva musela toto ustanovenie rešpektovať a zaviesť ho do praxe, napriek tomu, že mnohé obce s tým majú veľké problémy,  nakoľko nemajú zriadené zberné dvory, a keď ich aj zriadené majú, nemajú na nich obstarané váhy a zamestnaných kvalifikovaných ľudí.  Výšku poplatku ovplyvňuje aj politická vôla, nakoľko v mnohých mestách sa rozhodli náklady na likvidáciu DSO  dotovať a nevychádzajú z reálnych nákladov. Mesto Trenčín sa rozhodlo túto oblasť nedotovať, nakoľko sa táto povinnosť netýka všetkých občanov, ale len tých, ktorí prerábajú. Ak má niektorá samospráva poplatok pod 0,020 €/t je zrejmé, že nezohľadňuje skutočné náklady, ktoré súvisia s likvidáciou drobného stavebného odpadu.

Určená sadzba poplatku za kg DSO v našom meste je ovplyvnená aj faktom, že mesto Trenčín nemá na svojom území skládku odpadu a odpad sa musí voziť na najbližšie skládky niekoľko desiatok km. Mesto Trenčín pri určovaní sadzby za kg DSO vychádzalo z reálnych nákladov, čo znamená, že sú v nej zahrnuté náklady na prepravu, manipuláciu, prevádzku zberných dvorov, náklady na nákup váh... Zberné dvory v meste Trenčín sú 2 a sú prevádzkované od pondelka do soboty od 8.00 do 17.30 hod. Množstvo občanov si doteraz aj nesprávne vysvetľovalo pojem, čo je drobný stavebný odpad. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobu alebo pre fyzickú osobu, a sú to také práce na ktoré sa nevyžaduje ani ohlásenie, napr. maliarske, natieračské práce, opravy fasád, starý obklad a dlažba... Obvykle ide o množstvo od 400 kg do 1 tony. V prípade, že má občan do 1 tony DSO, určite sa mu oplatí využiť zberné dvory. Akonáhle ho má viac, nejde už o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad, o ktorý sa má postarať vo svojej celej zodpovednosti stavebník. Pôvodný systém bol nespravodlivý voči tým, ktorí za celý život nič neprerábali a museli svojimi poplatkami a daňami prispievať na náklady na likvidáciu DSO za tých, ktorí vykonávali stavebné práce.  Stavebník navyše nie je povinný využiť zberné dvory, ale môže si nájsť ekonomickejší spôsob, môže DSO odviezť napr. priamo na skládku Luštek v Dubnici nad Váhom (za 19 eur za tonu + prepravné náklady) alebo do Veľkých Bieroviec do spoločnosti ERSON RECYKLING,  ktorá stavebné odpady zhodnocuje (24 eur za tonu + prepravné náklady). Ale treba dať veľký pozor čo je čistý stavebný odpad. Ak pôjde o stavebný odpad zmiešaný s rôznymi inými odpadmi, sú poplatky na skládkach vyššie.

Čo sa týka rizík vytvárania nelegálnych skládok, v zmysle zákona o odpadoch  a všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch je zakázané ukladať drobný stavebný odpad do nádob na komunálny odpad alebo na iné miesto, než je miesto určené na uloženie DSO. Za takéto porušenie hrozí pokuta. Nový zákon o odpadoch zvýšil výšky pokút, ktoré je možno uložiť za nelegálne uložený odpad, a to až do výšky 1 500 eur + povinnosť odstrániť vytvorenú skládku.  Každý teda berie v tomto prípade na seba riziko, že sa dopúšťa porušovania zákonných predpisov.

Otázka od: Budayová Ľ, 07.01.2016
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či by nebolo možné znížiť daň za samostatne stojacu garáž, nakoľko v oblasti v ktorej bývam, je doprava značne zaťažená obchádzkou do Nemšovej, Súče, Skalka cez železničné priecestie a ďalej komunikáciou Hlavná a na Kamenci.Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad presne definuje podmienky zníženia a oslobodenia tejto dane. Zákon neumožňuje zníženie alebo oslobodenie od dane z nehnuteľností z dôvodov, ktoré uvádzate. Preto nie je možné realizovať  zníženie dane.

Otázka od: Adela,TN, 11.12.2015
Dobry den, akym sposobom a kam sa treba obratit v priapde ze 2-clenna rodina pozaduje vyvoz smeti 1x tyzdenne a nie 2xtyzdenne tak ako jej bolo bez ich suhlasu dovolene a bez toho ze by bol znizeny poplatok za vyvoz odpadu. Dakujem za odpoved !
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia:

Frekvenciu vývozu a objem nádoby na určitý počet poplatníkov určuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2013 o odpadoch, ktoré je uverejnené aj na webovej stránke www.trencin.sk.  

Toto  VZN v článku 6, ods. 5 stanovuje:

Druh nádoby                          Periodicita vývozu                  Stanovený počet poplatníkov

120 (110) l                             1 x za 14 dní                           1 –  2

120 (110) l                             1 x týždenne                           3 – 6

120  (110) l                            2 x týždenne                           7 – 12

240 l                                        1 x týždenne                           7 - 12

240 l                                        2 x týždenne                           13 - 23

1 100 l                                     1 x týždenne                           24 - 30

1 100 l                                     2 x týždenne                           31 - 60

1 100 l                                     3 x týždenne                           61 – 90

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte na tel. č. 032/6504 418 alebo sa informujte na Klientskom centre.

Otázka od: zuzka sarinova, 23.10.2015
Dobry den, chcem sa opýtať, ked mam 2 deti a som nezaměstnaná, zatial evidovana na UP, ci si nemozem poziadat o znizenie alebo odpustenie platby za smeti, ked nemam ziadny prijem. Zijeme s otcom, on je zamestnany, ale neostavaju mu financie, aby mohol zaplatit odpad aj za nas, plati najom a stravu sam, ja som uplne bez prijmu. Dakujem za odpoved
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Správca dane neposkytuje úľavy pre nezamestnaných, poskytuje úľavu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v prípade, ak ste poberateľkou dávky v hmotnej núdzi. V tom prípade si podajte žiadosť o odpustenie poplatku a je potrebné doložiť aj potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi.

Otázka od: Jana Miklovičová, 15.10.2015
Dobrý deň.Chcem Vás poprosit o radu. Pracovala som v zahraničí. Poštu mi vyberala jedna osoba a až teraz mi dala do schránky oznámenie o uložení zásielky do vlastných rúk.Týka sa to platobného výmeru komunálny odpad a daň z nehnutelností. Malo sa to vyzdvyhnút na mestkom úrade do 11.06,.2015. Kedže mi ten lístok dala až teraz - vraj mi ho zabudla dať - poprosím Vás, kde by som si ho mohla vyzdvihnút alebo poslat na moju adresu, aby som to mohla čo najskôr zaplatit.Už pacujem na SK. Za vybavenie dakujem .
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Rozhodnutia správcu dane, ktoré sa nepodarilo doručiť zamestnancami správcu dane, boli opakovane doručované Slovenskou poštou a.s. Ak sa Vaše písomnosti nepodarilo doručiť ani Slovenskou poštou a.s., boli pravdepodobne vrátené správcovi dane ako nevyzdvihnuté v úložnej dobe, založené do Vášho spisu a považované v zmysle zákona o správe daní za doručené, aj keď ste sa o uložení na Slovenskej pošte a.s. nedozvedeli.

Ak chcete rozhodnutia, správca dane Vám urobí ich fotokópie, ktoré si môžete prevziať, prípadne môžete požiadať o zaslanie fotokópií na adresu, ktorú uvediete správcovi dane. Samozrejme, daň môžete zaplatiť aj bez kópie rozhodnutia v pokladni Klientskeho centra MsÚ v Trenčíne, pričom Vám vydajú doklad o zaplatení dane.

Otázka od: Karol Podmanicky, 10.10.2015
Ako sa vyrubi dan za psa podnajomnikom? Ked nemaju na mieste, kde chovaju psa trvaly pobyt?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovníkom dane za psa fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie prostredníctvom evidenčného listu psa a taktiež podať daňové priznanie z dane za psa u správcu dane. V uvedenom daňovom priznaní z dane za psa daňovník uvádza meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ulicu a číslo domu, kde je pes chovaný. Samozrejme, môže uviesť v poznámke aj prechodný pobyt alebo korešpondenčnú adresu, na ktorú chce doručovať rozhodnutie z dane za psa. Na základe uvedených informácií daňovníka doručuje správca dane písomnosti do vlastných rúk, pričom adresa doručenia nemusí byť totožná s adresou trvalého pobytu.

Otázka od: Miroslava Urbancova, 15.09.2015
dobry den,chcela by som sa spytať od januara 2015 mam ZTP preukaz so sprievodom budem mať v buducom roku nejaku zlavu na komunalny odpad?ak ano, tak v akej vyške?Mala by zlavu aj druha osoba, pokial mam so sprievodom?ak ano, tak je vekom nejak ohraničene, kolko rokov musi mať sprevadzajuca osoba?vopred dakujem za odpovede
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Úľava  z poplatku za komunálny odpad pre držiteľov preukazu ŤZP je vo výške 6 eur. Výška poplatku je rovnaká pre držiteľov preukazu ŤZP aj pre držiteľov preukazu ŤZP so sprievodcom.  Druhá osoba  (sprievodca) zľavu nemá.

Otázka od: maria, 14.08.2015
Dobry den, zaciatkom jula som zmenila trvaly pobyt a prestahovala som sa do obce v TN okrese. Je nutne kontaktovat aj mesto Trencin, pripadne spolocnost Marius Pedersen, aby som uz v Trencine neplatila za smeti?
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Zmenu trvalého pobytu mimo mesta Trenčín nám môžete oznámiť mailom na . Ak tak neurobíte, správca dane ku konca roka spracováva zostavy - zmeny na základe údajov z evidencie obyvateľov a následne Vám zašle na novú adresu trvalého pobytu rozhodnutie o zmene poplatkovej povinnosti na rok 2015 k dátumu zmeny trvalého pobytu mimo mesta Trenčín.

Otázka od: Bujačková Marta, 20.06.2015
V januári 24.2015 som mala 70 rokov. Daň za psíka mi prišla v plnej výške. Je to nespravodlivé. Za smeti keď príde bratov syn z Anglicka tak musí zaplatiť 2-3 týždne, ktoré sa tu zdržuje. Podľa toho by som mala zaplatiť vyššiu daň len za január. Je to okrádanie dôchodcov.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Daň za psa sa vyrubuje podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Zákon neustanovuje povinnosť znížiť daň za psa u občanov, ktorí dosiahnu určitý vek. Túto možnosť zníženia dane za psa o 50% u občanov starších ako 70 rokov si určil správca dane a umožnil tak cieľovej skupine občanov uplatniť si zníženie miestnej dane za psa nad rámec zákona, podľa možností citovaného zákona. Samozrejme, takéto zníženie dane za psa sa musí uplatňovať podľa pravidiel, ktoré sú dané. Podobná situácia je aj pri dani z nehnuteľností, kde sa rovnako uplatňuje zníženie dane z nehnuteľností o 50% u občanov starších ako 70 rokov so stavom k 1. 1. bežného zdaňovacieho obdobia.  

Zároveň je potrebné si uvedomiť, že poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa v súčasnosti neznižuje u občanov, ktorí dosiahnu určitý vek.  To znamená, že vo Vašom podaní porovnávate neporovnateľné.

Jednoducho povedané, pri poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad si poplatník platí za obdobie, v ktorom sa tu zdržiava, pri dani z nehnuteľností za nehnuteľnosť, ktorú vlastní  - rovnako ako pri dani za psa. Zníženie týchto daní sú samostatnou kapitolou podľa stanovených pravidiel, pričom umožňujú cieľovým skupinám ľudí uplatniť si niečo naviac, čo zákon neprikazuje, ale dáva možnosť správcovi dane ustanoviť a vychádzať určitým spôsobom v ústrety občanom.

Otázka od: Alzbeta Cibulkova, 20.06.2015
Dobry den, viete mi dat info k exekucii cislo 1592015 alebo 159215. Nebyvam v TN a nemozem sa dostat po informacie, zistila som to strhnut penazi z uctu.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Vo Vašom podaní ste neuviedli správne číslo exekúcie. Podľa zistení správcu dane bola pravdepodobne realizovaná exekúcia súdnym exekútorom JUDr. Adrianou Steinerovou, Exekútorský úrad, Jilemnického 2, Trenčín, pričom 7. 5. 2015 bola ukončená vymožením pohľadávky s príslušenstvom. Pre konkrétne informácie odporúčam kontaktovať priamo správcu dane na tel. čísle 032/6504 243 alebo Exekútorský úrad v Trenčíne, prípadne nám pošlite telefónne číslo, na ktoré Vás môžeme kontaktovať.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín