Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Marta, 11.12.2012
Preco nikde nie je zverejnené, akým sposobom sa nakladá s peniazmi obyvatelov mesta/ rozne dane a poplatky/?Na co sú vlastne použité?Stale len čítam , že na nič nie su peniaze.
Odpoveď:

Mária Capová, útvar ekonomický:

O tom, aké má mesto Trenčín príjmy (dane, poplatky, atď.), ale aj o tom, aké má výdavky, veľmi podrobne informuje Rozpočet Mesta Trenčín na daný rok. Návrh rozpočtu, ale aj zmeny rozpočtu a Záverečný účet mesta, t.j. správa o hospodárení sú v zmysle zákona pravidelne zverejňované na web-stránke mesta (http://www.trencin.sk/rozpocet), ale aj na úradnej tabuli mesta. Rovnako sú na web-stránke mesta zverejňované všetky faktúry, objednávky, zmluvy.

Nie je teda pravda, že Mesto Trenčín nezverejňuje informácie o tom, ako sa nakladá s peniazmi obyvateľov mesta. Každý občan má k dispozícii potrebné údaje.

Otázka od: Ing. Lubos Januska, 05.12.2012
dobry den nakolko sa nam narodil druhy syn a mam vedomost ze niektore obce poskytuju tzv prispevok pri narodeni dietata samozrejme viem ze tento prispevok je zo strany obce dobrovolny a nerobim si iluzie ze prave Trencin by nam ho dal ale pre istotu sa chcem infomovat ci taky prispevok vobec obec Trencin registruje a ci na neho teda mame nejakym sposobom apelovat za informaciu vopred dakujem s Pozdravom Januska
Odpoveď:

Mária Capová, útvar ekonomický:

Takéto príspevky neposkytujeme, nemáme na ne v rozpočte peniaze.

Otázka od: Domčeková M., 03.10.2012
Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadom psíka, od 1.7.2012 sme psíka previedli na inú osobu, ktorá má nad 70 rokov, doteraz nám neprišiel a ani im žiaden výmer na zaplatenie. Koľko treba zaplatiť, aby to bolo na poriadku - od 1.1.2012 do 30.6.2012 my, od 1.7.2012 nová majiteľka??? Ďakujem za odpoveď. DM
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V súčasnosti  správca  dane  dokončuje  spracovanie  doteraz  obdržaných  podaní k zmene  z dane  za psa. Vo Vašom konkrétnom  prípade sme alikvótne upravili výrub daňovej povinnosti, pričom  predmetné  rozhodnutie Vám zasielame na Vašu adresu. 

Otázka od: Roman Balaz, 18.08.2012
Bývame v rodinnom dome siedmi a máme 220l nádobu na smeti s vývozom 1x týždenne. Keďže veľa separujeme, stačila by nám 110l nádoba s vývozom 1x týždenne alebo 220l nádoba s vývozom 1x za dva týždne. A poplatky tak znížiť na polovicu. Pochopil som správne množstvový zber?
Odpoveď:

Zuzana Čachová, referent pre životné prostredie, Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:

Poplatky za KO a DSO upravuje Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 11/2011 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch a prideľovanie nádob k objektom a zavedený systém odpadového hospodárstva upravuje VZN č. 4/2004 o odpadoch.  Postupujeme v  súlade s oboma týmito VZN.  VZN č. 4/2004 o odpadoch určuje na počet poplatníkov 3-6 osôb – 120l nádobu s vývozom 1xtýždenne a na 7-12 poplatníkov nádobu 240l s vývozom 1xtýždenne. Pri určovaní poplatkov za KO a DSO pri spôsobe množstvového zberu na rok 2012 sa vychádzalo práve z ustanovení, ktoré sú vo VZN č. 4/2004 a ktoré určuje daný počet poplatníkov na danú nádobu.

Poplatok za KO a DSO nie je určený len nákladmi na  nádobu, ktorú občan využíva. Tento poplatok zahŕňa aj podiel jednotlivca na spoločných nákladoch mesta, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní systému odpadového hospodárstva, a to náklady na prevádzku zberných dvorov, organizovanie jarného a jesenného upratovania, odstraňovanie nelegálnych skládok, zabezpečenie separácie pre občanov, vývozy pouličných kastlíkov, odvozy nadrozmerného odpadu, odvozy odpadu z cintorínov, ... a mnoho ďalších nákladov.   Množstvový zber pre občanov je novinkou a  až prax ukáže, ktoré problémy je nutné do ďalšieho spoplatňovacieho obdobia riešiť.

 

Otázka od: Peter Horný, 18.07.2012
Chcem sa spýtať či sa aj tento rok nedá platiť poplatok za smeti platiť v dvoch splátkach tak ako po minulé roky keď že daň z nehnutelnosti sa dá platiť v dvoch splátkach
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Poplatok  za komunálny odpad  a drobný stavebný odpad  na  rok  2012   ste  povinný  zaplatiť    do 15  dní  odo  dňa   právoplatnosti   predmetného  rozhodnutia. To   znamená,  že pre   rok  2012 je  splatný  v jednej  splátke  v uvedenej  lehote. Ak   si  chcete   platbu  rozložiť  na  dve  splátky, prvú  je možné  zaplatiť hneď  po   doručení rozhodnutia  a druhú  do  30  dní  odo  dňa   doručenia   rozhodnutia.

 

Otázka od: Daniela Malátová, 17.07.2012
Dobrý deň.Dodnes dom na adrese svojho trvalého bydliska neobdržala výmer za smeti.A tiež za môjho 7-ročného syna.Po minulé roky bolo všetko v poriadku.Poštu som obdržala a čiastku včas zaplatila.Ale tento rok prišiel výmer len ostatným členom mojej rodiny,žijúcim na rovnakej adrese.Treba ísť na Mestský úrad?Budú po mne požadovať uhradiť tam celú sumu?A do akého datumu je to nutné uhradiť,aby som nemala neskôr s tým problémy?Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V týchto dňoch doručujú zamestnanci  mesta Trenčín rozhodnutia z dane z nehnuteľností a z poplatku  za komunálny odpad  a drobný stavebný odpad  pre  zdaňovacie  obdobie  roku  2012. Ak  sa  zamestnancovi   aj  napriek  všetkej  snahe    nepodarí  doručiť zásielku,  budú   zásielky   uložené     od  6.8.  do 8.8. 2012    na MsÚ v Trenčíne.  Ak si  občan   z rôznych  dôvodov    nevyzdvihne túto  zásielku,   bude   mu doručená  prostredníctvom Slovenskej  pošty,  a.s.  V prípade, že  do  konca augusta neobdržíte  žiadne   rozhodnutie,  môžete   prísť   na MsÚ   v Trenčíne,  kde  preveríme   dôvod  nedoručenia  zásielky  a zároveň  Vám  predložíme  predmetné   rozhodnutie. Poplatok  za komunálny odpad  a drobný stavebný odpad  na  rok  2012   ste  povinná  zaplatiť    do 15  dní  odo  dňa   právoplatnosti  rozhodnutia.

Tu  je potrebné  uviesť,  že  ak   chcete  zaplatiť  aj    pred  doručením  rozhodnutia, môžete. Zamestnanci  Klientskeho  centra  MsÚ  v Trenčíne  Vám   poskytnú variabilný symbol  a sumu  na  úhradu  miestnych  daní a zároveň  aj  prijmú  daň   na  úhradu.   

 

Otázka od: MS, 15.07.2012
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné zaplatiť poplatok za komunálny odpad v dvoch splátkach do konca kalendárneho roka 2012?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Poplatok  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na  rok  2012   ste  povinný  zaplatiť    do 15  dní  odo  dňa   právoplatnosti  rozhodnutia. To   znamená,  že pre   rok  2012 je  splatný  v jednej  splátke  v uvedenej  lehote.

Ak   si  chcete   platbu  rozložiť  na  dve  splátky,  je  možné  zaplatiť prvú  polovicu hneď  po  doručení rozhodnutia  a druhú  do  30  dní  odo  dňa   doručenia  rozhodnutia. V žiadnom   prípade nie  je možné  si  nechávať   úhradu   predmetného  poplatku  na koniec   roka.

 

Otázka od: Ján Fujaš, 15.07.2012
Dobrý deň Chcem sa spýtať,prečo moji svokrovci ,ktorí bývajú v Kubrici č.44 dostali výmer na zaplatenie komunálneho odpadu v cene 31,84(za jednu osobu) ,keď im vyvážajú smeti iba raz za dva týždne. Pritom v časopise Info Trenčín (už neviem v ktorom čísle) boli uvedené zľavy na takéto prípady. Ďakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pre zdaňovacie  obdobie   roka 2012 je  ustanovená  sadzba poplatku  za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad  (DSO) vo  výške  0,087  eura  na  osobu a kalendárny  deň.  To  znamená  31,84  eura   na osobu  a rok. Zníženie  alebo odpustenie  poplatku  za  KO a DSO   sa   poskytuje len v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Z iných  dôvodov, resp. z dôvodu, ktorý  uvádzate,  správca  poplatku  zníženie alebo odpustenie  daného poplatku  neposkytuje. Z hľadiska  frekvencie  vývozu je  v zmysle   VZN o odpadoch   ustanovená  pre 1, 2  osoby frekvencia  vývozu   jeden krát za  dva  týždne.

 

Otázka od: Zdenka Baďová, 15.07.2012
Prosém Vás , koľko sa platíí za komunálny odpad na osobu v tomto roku? Dlhšie sa zdržujem v zahraničí,ale chcela by som si splniť povinnosť? ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pre zdaňovacie obdobie roka 2012 je ustanovená sadzba poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 0,087 eura na osobu a kalendárny deň. V zmysle príslušného  všeobecne záväzného nariadenia mesta  Trenčín  správca poplatku  odpustí poplatok poplatníkovi  za bežné spoplatňovacie obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť za bežné spoplatňovacie obdobie (rok 2012) sú aktuálne potvrdenia z príslušného spoplatňovacieho obdobia: od zamestnávateľa, o povolení k pobytu, o štúdiu, pracovné povolenie, o ubytovaní a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká. Doklady musia byť predložené správcovi poplatku, teda Mestu Trenčín, v prílohe žiadosti o odpustenie poplatku.

Požiadajte si o odpustenie  poplatku  za komunálny odpad  (KO) a drobný  stavebný odpad (DSO) na  tlačive,  ktoré  je  k dispozícií  na  internetovej  stránke  mesta - občan-tlačivá-dane a poplatky. Vyplníte  tlačivo  "Ohlásenie k poplatku   za KO  a DSO" a priložíte požadované  doklady. Správca poplatku posúdi  Vašu žiadosť  a rozhodne.  

 

Otázka od: Eva Marčeková, 14.07.2012
Dobry den, kedy prosim Vas budete rozosielat vymery za komunalny odpad a dan z nehnutelnosti? Zatial nam nic neprislo. Je to v poriadku? Dakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Je  to  v poriadku. V súčasnosti   doručujú   zamestnanci  mesta Trenčín   rozhodnutia  z dane  z nehnuteľností a z poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre  zdaňovacie  obdobie  roku  2012. Ak  sa  zamestnancovi   aj  napriek  všetkej  snahe    nepodarí  doručiť niektoré zásielky,  budú   uložené     od  6.8.  do 8.8. 2012    na MsÚ v Trenčíne.  Ak si  občan   z rôznych  dôvodov    nevyzdvihne túto  zásielku,   bude   mu doručená  prostredníctvom Slovenskej  pošty,  a.s.

V prípade,  že  chcete  zaplatiť ešte  pred  doručením  rozhodnutia, zamestnanci  Klientskeho  centra  MsÚ  v Trenčíne Vám  poskytnú variabilný symbol  a sumu  na  úhradu miestnych  daní a zároveň  aj  prijmú  daň   na  úhradu.   

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín