Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Denisa Dudáková, 24.03.2015
Dlhodobo zijem v zahranici. Minuly rok som bola poziadat o odpustenie poplatku za KO a pani za okienkom mi povedala, ze NEVYHNUTNE POTREBUJE aspon jednu vyplatnu pasku z prace v zahranici... Zijem tu od r.2012 kedy som nepracovala a poplatok za smati mi stale nabieha... Potvrdenie o pobyte mam, ale pani za okienkom mi povedala, ze to nestaci! Chcem sa spytat, ako to mam teda vydokladovat, ked im to nestaci?! Tento rok mi to musi ist vybavit moja babka, nakolko nie je mozne, aby som sa na SVK dostavila... Ake doklady, tlaciva, dokumenty atd. potrebuje k tomu, aby mi to odpustili od toho roku 2012 a neustale mi to tam nenabiehalo? Treba to nosit kazdy rok? Vdaka za odpoved
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Žiadosť o odpustenie poplatku je potrebné podávať každý rok. K žiadosti je potrebné predložiť doklady preukazujúce, že sa zdržiavate v zahraničí. Dokladmi sú najmä povolenie k pobytu, nájomná zmluva, pracovná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o pobyte a iné doklady preukazujúce uvedenú skutočnosť. Doklady musia byť vystavené v aktuálnom zdaňovacom období, za ktoré žiadate poplatok odpustiť.

 

Otázka od: Lenka Kacurova, 20.03.2015
Dobry den. Chcela by som sa opytat. Pracujem v Anglicku, som tam zamestnana. . Domov chodim len raz rocne a mam trvaly pobyt na SK. Je potrebne podavat danove priznanie na Sk? Dakujem vopred za odpoved
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať pri zmene skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť (napr: predaj, nadobudnutie nehnuteľností). Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.1. bežného zdaňovacieho obdobia, pričom na zmeny počas roka sa až na výnimky (dražba, dedenie) neprihliada.

Vo Vašom prípade nedošlo k žiadnej zmene skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť a z uvedeného dôvodu Vám nevyplýva povinnosť podania rok daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2015.

 

Otázka od: veronika palmaiova, 05.02.2015
prosim aky doklad treba dolozit pokial dlhodobo zijem v zahranici ale nemam najomnu zmluvu (dom pisany na pratela), ani potvrdenie o pobyte (Home Office uz sa v UK nevydava) a taktiez nemam pracovnu zmluvu nakolko som doma s dietatom...v tomto pripade co treba na dokladovanie pobytu v UK.Dakujem
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Pri podaní žiadosti o odpustenie poplatku je potrebné predložiť doklady v zmysle platného VZN, ktoré preukazujú, že sa zdržiavate v zahraničí.

Ide o doklady od zamestnávateľa, o ubytovaní, o zaplatení poplatku  za komunálne odpady v mieste zamestnania, potvrdenie z miestneho úradu o poberaní dávok (zo zahraničia), prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká.

Otázka od: občan platič, 02.02.2015
Čo bude mesto robiť s 230-imi daňovými dlžníkmi, z ktorých jednotlivci dlhujú mestu na dani niekoľko tisíc Eur. Zoznam sa prenáša z roka na rok a nič sa s tým nerobí?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V prvom rade by som chcel poďakovať za túto otázku, pretože veľa občanov nevidí do problematiky vymáhania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad (DSO). Správca dane - Mesto Trenčín má na internetovej stránke zverejnený zoznam daňových dlžníkov v zmysle zákona, čo inými slovami znamená, že sú tam zverejnení daňoví dlžníci, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. To znamená, že nejde o 230 daňových dlžníkov, ale počet neplatičov je podstatne iný, pričom Vy máte sprístupnených len tých najväčších neplatičov miestnych daní a poplatku za KO a DSO, tak ako ukladá zákon.

Z hľadiska vymáhania uvádzate, že sa zoznam neplatičov prenáša z roka na rok a nič sa s tým nerobí. To, že tam vidíte tých istých daňových dlžníkov každý rok, neznamená, že pohľadávka nie je u takéhoto daňovníka vymáhaná a riešená. Každá pohľadávka, ktorá je vymáhaná a riešená, musí zostať evidovaná u správcu dane až kým nezanikne - či už napríklad vymožením, zaplatením alebo odpísaním. Podstatnú časť všetkých pohľadávok miestnych daní tvoria pohľadávky prihlásené v konkurzoch a u súdnych exekútorov.

Konkurzy a vymáhanie súdnymi exekútormi trvajú väčšinou viac rokov - niekedy aj desať rokov a počas tohto obdobia nemôže správca dane konať vo veci a ani odpísať pohľadávku. Napríklad v roku 2014 sme postúpili súdnemu exekútorovi 583 exekučných titulov miestnych daní vo výške 174 191,36 eur, do konkurzov a reštrukturalizácií sme prihlásili 166 897,63 eur. A takto sú pohľadávky miestnych daní každoročne riešené a evidované u správcu dane, pričom tento zoznam pohľadávok sa navyšuje, pretože vymoženie pohľadávky súdnym exekútorom alebo ukončenie konkurzu nie je otázkou len jedného roka.

Mesto Trenčín vymáha pohľadávky priebežne - od vzniku pohľadávky vyzýva daňovníkov písomne, telefonicky, zasiela výzvy na zaplatenie nedoplatkov a ak subjekt nezaplatí, spracuje podklady pre vymáhanie pohľadávky a postúpi pohľadávku súdnemu exekútorovi na vymáhanie, tak ako som uviedol. Mesto Trenčín nikdy nebude tolerovať neplatičov a bude sa snažiť upozorňovať na evidované nedoplatky a priebežne ich vymáhať s cieľom zníženia celkovej výšky pohľadávok miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Otázka od: Jozef Palmai, 01.02.2015
Aké doklady je potrebné pedložiť na odhlásenie poplatku za komunálny odpad, ak jedna z osôb sa dlhodobo zdržuje v zahraničí? V Anglicku sa žiadnych dokladov od úradov nedočkáte.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Je potrebné predložiť doklady preukazujúce, že sa osoba zdržiava v zahraničí. Napríklad nájomnú zmluvu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie od zamestnávateľa, prípadne iné doklady preukazujúce túto skutočnosť.

Otázka od: benacka marian, 24.01.2015
zdedili sme cact domu a pozemku v roku 2014 aj je to vlozene do katastra- ake mam podat danove priznanie /len dan z nehnutelnosti v obci/ prosim ak sa to da obratom
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Ak ste v roku 2014 zdedili časť  stavby a pozemku a bolo to aj v uvedenom roku zaevidované v katastri nehnuteľností je Vašou povinnosťou si podať do 31. 1. 2015  čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. V ňom vypíšete I. oddiel - Údaje o daňovníkovi, II. oddiel – Priznanie k dani z pozemkov , III. Oddiel -  Priznanie k dani zo stavieb a VIII. Oddiel -Rekapitulácia. Zároveň odporúčam k uvedenému priznaniu predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve. Predmetné daňové priznanie môžete osobne podať v Klientskom centre MsÚ Trenčín, Mierové  nám. 2, prípadne zaslať poštou na uvedenú adresu.

Otázka od: magdaléna matisová, 19.01.2015
Dobrý deň prajem Dňa 11.12.2014 sme si zadovážili šteniatko ktoré má ku dnešnému dňu 11 týždňov.Som povinná podať daňové priznanie za neho do konca januára 2015? Ďakujem za odpoveď
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Ak ste koncom roku 2014 nadobudli šteniatko, je v prvom rade potrebné prihlásiť ho do evidencie vypísaním evidenčného listu psa v zmysle VZN o chove psov v znení neskorších predpisov do 30 dní od jeho nadobudnutia. Z hľadiska daňových povinností je síce predmetom dane za psa pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území mesta Trenčín, ale odporúčam hneď pri vypisovaní evidenčného listu psa vypísať daňové priznanie k dani za psa, kde uvediete dátum vzniku daňovej povinnosti 1. 7. 2015. To znamená, že takto vybavíte povinnosti vyplývajúce z vlastníctva psíka na jeden raz. Samozrejme, ak by sa niečo zmenilo v priebehu tohto polroka, ste povinná túto zmenu oznámiť do 30 dní od zmeny skutočnosti rozhodujúcej pre daňovú povinnosť.

Evidenčný list psa a daňové priznanie k miestnej dani za psa je k dispozícií v Klientskom centre MsÚ, prípadne na internetovej stránke mesta Trenčín.

Otázka od: Juraj, 19.01.2015
Dobrý deň, pokiaľ som v decembri 2014 nadobudol nehnuteľnosť v Trenčíne, pričom návrh na vklad do katastra bol podaný až 8.1.2015 týkajú sa ma dane z nehnuteľnosti do konca januára 2015? Ďakujem za odpoveď
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle zákona o miestnych daniach je pre účely daňovej povinnosti rozhodujúce povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Ak ste ešte len v januári 2015 podávali návrh na vklad nehnuteľností, pre zdaňovacie obdobie roku 2015 bude daňovníkom pôvodný vlastník nehnuteľností, pričom Vašou povinnosťou bude podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností až v januári 2016.

Otázka od: Viktor Zlatovský, 18.01.2015
Dobrý deň. Zdedil som spolu s bratom nehnuteľnosť v TN a mal by som podať mestu Trenčín čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Musím predložiť osvedčenie o dedičstve? Ak áno, musí byť na ňom razítko "správoplatnenia" zo súdu.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Ak ste zdedili nehnuteľnosť, odporúčam predložiť k podávanému daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností právoplatné osvedčenie o dedičstve. To znamená, že na rozhodnutí musí byť uvedené, kedy osvedčenie nadobudlo účinky právoplatného uznesenia o dedičstve. Uvedený dátum nadobudnutia účinku právoplatného uznesenia o dedičstve je rozhodujúci pre účely daňového konania.

Otázka od: Alena Kmeťová, 16.01.2015
dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o pomoc pri výpočte dani z nehnuteľnosti za pozemok na ktorom sa nachádza trafostanica. V článku 4 ods.4 všeob.záv.nariadenia mesta trenčín č.22/2014 sa píše, že základom dane z pozemkov na ktorých sa nachádza transformačná stanica sa určuje vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej pre stavebné pozemka. T.j. ak mám pozemok vo výmere 8m2 potom základ dane = 8 m2 x 53,11 a to krát sadzba 0,84 %? V nariadení sa píše o skutočnej výmere transformačnej stanice - zvyšnú časť pozemku okolo trafostanice potom počítam ako? Ďakujem veľmi pekne.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:
Áno, máte pravdu, že vo VZN o miestnych daniach a miestom poplatku sa nachádza definícia nového druhu pozemku, a to pozemku, na ktorom sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb. Je potrebné si ale uvedomiť, že sa to týka tých transformačných staníc a predajných stánkov, ktoré nespĺňajú predmet dane zo stavieb. A teraz k Vašej otázke výpočtu dane. Výpočet dane z pozemkov za transformačnú stanicu ste uviedli správne, pričom pozemok okolo trafostanice sa uvádza podľa druhu pozemku, evidovaného v katastri nehnuteľností, pričom výpočet je realizovaný ako hodnota pozemku x m2 x ročná sadzba dane.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín