Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Jana Miklovičová, 15.10.2015
Dobrý deň.Chcem Vás poprosit o radu. Pracovala som v zahraničí. Poštu mi vyberala jedna osoba a až teraz mi dala do schránky oznámenie o uložení zásielky do vlastných rúk.Týka sa to platobného výmeru komunálny odpad a daň z nehnutelností. Malo sa to vyzdvyhnút na mestkom úrade do 11.06,.2015. Kedže mi ten lístok dala až teraz - vraj mi ho zabudla dať - poprosím Vás, kde by som si ho mohla vyzdvihnút alebo poslat na moju adresu, aby som to mohla čo najskôr zaplatit.Už pacujem na SK. Za vybavenie dakujem .
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Rozhodnutia správcu dane, ktoré sa nepodarilo doručiť zamestnancami správcu dane, boli opakovane doručované Slovenskou poštou a.s. Ak sa Vaše písomnosti nepodarilo doručiť ani Slovenskou poštou a.s., boli pravdepodobne vrátené správcovi dane ako nevyzdvihnuté v úložnej dobe, založené do Vášho spisu a považované v zmysle zákona o správe daní za doručené, aj keď ste sa o uložení na Slovenskej pošte a.s. nedozvedeli.

Ak chcete rozhodnutia, správca dane Vám urobí ich fotokópie, ktoré si môžete prevziať, prípadne môžete požiadať o zaslanie fotokópií na adresu, ktorú uvediete správcovi dane. Samozrejme, daň môžete zaplatiť aj bez kópie rozhodnutia v pokladni Klientskeho centra MsÚ v Trenčíne, pričom Vám vydajú doklad o zaplatení dane.

Otázka od: Karol Podmanicky, 10.10.2015
Ako sa vyrubi dan za psa podnajomnikom? Ked nemaju na mieste, kde chovaju psa trvaly pobyt?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovníkom dane za psa fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie prostredníctvom evidenčného listu psa a taktiež podať daňové priznanie z dane za psa u správcu dane. V uvedenom daňovom priznaní z dane za psa daňovník uvádza meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ulicu a číslo domu, kde je pes chovaný. Samozrejme, môže uviesť v poznámke aj prechodný pobyt alebo korešpondenčnú adresu, na ktorú chce doručovať rozhodnutie z dane za psa. Na základe uvedených informácií daňovníka doručuje správca dane písomnosti do vlastných rúk, pričom adresa doručenia nemusí byť totožná s adresou trvalého pobytu.

Otázka od: Miroslava Urbancova, 15.09.2015
dobry den,chcela by som sa spytať od januara 2015 mam ZTP preukaz so sprievodom budem mať v buducom roku nejaku zlavu na komunalny odpad?ak ano, tak v akej vyške?Mala by zlavu aj druha osoba, pokial mam so sprievodom?ak ano, tak je vekom nejak ohraničene, kolko rokov musi mať sprevadzajuca osoba?vopred dakujem za odpovede
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Úľava  z poplatku za komunálny odpad pre držiteľov preukazu ŤZP je vo výške 6 eur. Výška poplatku je rovnaká pre držiteľov preukazu ŤZP aj pre držiteľov preukazu ŤZP so sprievodcom.  Druhá osoba  (sprievodca) zľavu nemá.

Otázka od: maria, 14.08.2015
Dobry den, zaciatkom jula som zmenila trvaly pobyt a prestahovala som sa do obce v TN okrese. Je nutne kontaktovat aj mesto Trencin, pripadne spolocnost Marius Pedersen, aby som uz v Trencine neplatila za smeti?
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Zmenu trvalého pobytu mimo mesta Trenčín nám môžete oznámiť mailom na . Ak tak neurobíte, správca dane ku konca roka spracováva zostavy - zmeny na základe údajov z evidencie obyvateľov a následne Vám zašle na novú adresu trvalého pobytu rozhodnutie o zmene poplatkovej povinnosti na rok 2015 k dátumu zmeny trvalého pobytu mimo mesta Trenčín.

Otázka od: Bujačková Marta, 20.06.2015
V januári 24.2015 som mala 70 rokov. Daň za psíka mi prišla v plnej výške. Je to nespravodlivé. Za smeti keď príde bratov syn z Anglicka tak musí zaplatiť 2-3 týždne, ktoré sa tu zdržuje. Podľa toho by som mala zaplatiť vyššiu daň len za január. Je to okrádanie dôchodcov.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Daň za psa sa vyrubuje podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Zákon neustanovuje povinnosť znížiť daň za psa u občanov, ktorí dosiahnu určitý vek. Túto možnosť zníženia dane za psa o 50% u občanov starších ako 70 rokov si určil správca dane a umožnil tak cieľovej skupine občanov uplatniť si zníženie miestnej dane za psa nad rámec zákona, podľa možností citovaného zákona. Samozrejme, takéto zníženie dane za psa sa musí uplatňovať podľa pravidiel, ktoré sú dané. Podobná situácia je aj pri dani z nehnuteľností, kde sa rovnako uplatňuje zníženie dane z nehnuteľností o 50% u občanov starších ako 70 rokov so stavom k 1. 1. bežného zdaňovacieho obdobia.  

Zároveň je potrebné si uvedomiť, že poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa v súčasnosti neznižuje u občanov, ktorí dosiahnu určitý vek.  To znamená, že vo Vašom podaní porovnávate neporovnateľné.

Jednoducho povedané, pri poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad si poplatník platí za obdobie, v ktorom sa tu zdržiava, pri dani z nehnuteľností za nehnuteľnosť, ktorú vlastní  - rovnako ako pri dani za psa. Zníženie týchto daní sú samostatnou kapitolou podľa stanovených pravidiel, pričom umožňujú cieľovým skupinám ľudí uplatniť si niečo naviac, čo zákon neprikazuje, ale dáva možnosť správcovi dane ustanoviť a vychádzať určitým spôsobom v ústrety občanom.

Otázka od: Alzbeta Cibulkova, 20.06.2015
Dobry den, viete mi dat info k exekucii cislo 1592015 alebo 159215. Nebyvam v TN a nemozem sa dostat po informacie, zistila som to strhnut penazi z uctu.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Vo Vašom podaní ste neuviedli správne číslo exekúcie. Podľa zistení správcu dane bola pravdepodobne realizovaná exekúcia súdnym exekútorom JUDr. Adrianou Steinerovou, Exekútorský úrad, Jilemnického 2, Trenčín, pričom 7. 5. 2015 bola ukončená vymožením pohľadávky s príslušenstvom. Pre konkrétne informácie odporúčam kontaktovať priamo správcu dane na tel. čísle 032/6504 243 alebo Exekútorský úrad v Trenčíne, prípadne nám pošlite telefónne číslo, na ktoré Vás môžeme kontaktovať.

Otázka od: Farkaš Ladislav, 16.06.2015
Kde na dá stiahnuť Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpadypre rok 2015
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Tlačivá k poplatku za komunálne odpady sú k dispozícii na www.trencin.sk, sekcia občan – tlačivá – dane a poplatky.  Tlačivo k odpusteniu poplatku za KO a DSO sa volá: Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Otázka od: Martin Lednár, 14.06.2015
Dobry den, poprosim o info, otec predal nehnutelnost v Trencine na zaklade kupnej zmluvy uzatvorenej dna 22.01.2015 a zmena vlastnickych prav bola zapisana v katastri asi 14.5.2015. Dan z nehnutelnosti zaplatil v roku 2015 1. splatkou 95,39 eur tak ako mu doslo rozhodnutie od spravcu dane. 2. splatku mal podla rozhodnutia zaplatit do 30.09.2015. Prosim Vas ak uz predal nehnutelnost ake ma povinnosti voci spravcovi dane a bude mu vratena cast dane ktoru uz zaplatil? Dakujem s pozdravom Lednar Martin
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle zákona je na vyrubenie dane z nehnuteľností rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak.  Z Vášho podania vyplýva, že správa katastra rozhodnutím povolila vklad nehnuteľnosti na nového vlastníka až v roku 2015, to znamená, že k 1. januáru 2015 bol otec vlastníkom nehnuteľnosti a teda je daňovníkom z dane z nehnuteľností na rok 2015.

Preto je otec povinný zaplatiť aj druhú splátku dane v stanovenej lehote splatnosti na rok 2015 a taktiež je povinný si podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. 1. 2016. Tlačivo je dispozícii na internetovej stránke www.trencin.sk alebo v Klientskom centre MsÚ Trenčín.

Otázka od: Zuzana Múdra, 10.06.2015
Dobrý deň. Prosím Vás o informáciu. Susedia sú dlhodobo odcestovaní v zahraničí a ja im vyberám poštu. Nemôžu si vyzdvihnúť na úrade výmer za komunálny odpad. Ako mám postupovať alebo na koho sa mám obrátiť aby sa k výmeru dostali. Nie je problém to zaplatiť. Vyplatila by som ho ja alebo oni so zahraničia. Prosím poradte mi aspoň kontakt. Ďakujem. S pozdravom Múdra
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Ozvite sa mi na číslo  032/ 6504 291, prípadne na 0902 924 973 a doriešime túto problematiku ohľadne poplatku za komunálne odpady.

Otázka od: Daša, 29.05.2015
Kedy bude doručený výmer za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti, je jún a vám nechýbajú v rozpočte peniaze?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V súčasnosti doručujú zamestnanci Mesta Trenčín rozhodnutia z dane z nehnuteľností, z dane za psa a z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad občanom priamo do domácností. Doručovanie bude prebiehať do 7. júna 2015. Ak pri doručovaní nezastihnú adresáta, občania si môžu prevziať rozhodnutia osobne v sobášnej sieni od 9. do 11. júna v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín