Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Peter Adamec, 06.01.2012
Dobry den, v prvom rade prajem vsetko dobre v novom roku. Chcem sa spytat, ci je pravda, ze neplaticom za vyoz komunalneho odpadu v Trencine je tento odpad pravidelne vyvazany. Akym sposobom mesto komunikuje / vymaha nedoplatky s pripadnymi neplaticmi? Vopred dakujem za odpoved S pozdravom Mgr.Peter Adamec
Odpoveď:

Zuzana Čachová, útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií:

Podľa zákona o odpadoch  je obec povinná zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území jej mesta. To znamená, že každý, kto je prihlásený k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, má nárok na zabezpečenie tejto služby. Ak je občan, ktorý je prihlásený k poplatku za KO a DSO, neplatičom, je v kompetencii  ekonomického útvaru  celú záležitosť riešiť a nedoplatok vymáhať. Mesto využíva všetky dostupné prostriedky na vymáhanie nedoplatku, či už ide o predvolanky, telefonické upozornenia až po výzvy k úhrade nedoplatku. Ak neplatič nereaguje a svoju povinnosť voči Mestu si neplní, rieši vymáhanie nedoplatku exekútor.

 

Otázka od: Milada Bundilová, 05.01.2012
Dobrý deň,mám psíka z útulku v Tn adoptovaného v r. 2009,prečo nebudem oslobodená od poplatku.Veď aký je rozdiel medzi psíkom adoptovaným pred 1.1.2012 a po. Dokonca v r. 2009 som zaplatila za predošlého psíka na celý rok,uhynul mi 9.9.2009 a po adoptovaní psíka z útulku som musela ešte zaplatiť za nového psa od októbra do decembra poplatok hoci som 2 psov nevlastnila.Zdá sa vám to byť spravodlivé?Prečo nie sú oslobodené všetky psi adoptované z útulku po predložení adopčnej zmluvy.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle  zákona o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady možno daň  za  psa   zaviesť,  zrušiť,  zmeniť  sadzby,  určiť  oslobodenia   alebo  zníženia  dane   len  k 1.  januáru  zdaňovacieho  obdobia. Na  základe uvedeného  si  Mestro Trenčín ako správca  dane s účinnosťou  od  1.1. 2012 ustanovil  vo  VZN   pri  dani  za psa   oslobodenie   od  dane  za psa, ktorého  si  daňovník   prevezme  z útulku   umiestneného   v meste  Trenčín.  Už spomínaný zákon  neumožňuje   spätne upravovať a meniť  podmienky z miestnych daní  určené vo  VZN   za  predchádzajúce  obdobia.

 

Otázka od: Lubomíra Adamčiová, 29.12.2011
Dobrý deň, náš podnik (VOP Trenčín, a.s.) má podnikovú ubytovňu, chcem Vás poprosiť o stanovenú výšku poplatku za ubytovanie, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí. Zároveň by som chcela vedieť, akou formu sa bude oznamovať počet ubytovaných (bude na to nejaké tlačivo?) a intervaly hlásenia.
Odpoveď:

Ján Margetín, Útvar ekonomický:

      Správca  dane Mesto  Trenčín   si od  1.1.2012  ustanovilo VZN  11/2011 o miestnych  daniach  a miestnom   poplatku  za KO a DSO   vyberať  miestnu  daň  za  ubytovanie.  Predmetom tejto  dane   za ubytovanie   je  odplatné   prechodné   ubytovanie  fyzickej  osoby  v ubytovacom   zariadení.  Sadzba predmetnej  dane  je  ustanovená  v  Meste Trenčín  vo  výške  0,50 eura  na  osobu  a prenocovanie .

                      Pre Vás    ako  daňovníka  vyplýva  voči  správcovi  dane  povinnosť  vyplniť do  30  dní   od  vzniku, zmeny  alebo  zániku daňovej  povinnosti  registračný list k dani za ubytovanie uvedený  v prílohe č.4 uvedeného VZN  a podávať štvrťročne   priznanie k dani  za  ubytovanie  do  10  dní    po skončení     príslušného  štvrťroka  na  tlačive uvedenom  v prílohe  č. 5  predmetného  VZN.  Uvedené  tlačivá   sú  uverejnené  na   internetovej  stránke   www.trencin.sk   v časti  občan, tlačivá ,  dane  a poplatky .

Podrobné   náležitosti a  povinnosti daňovníka  ako  platiteľa  tejto  dane týkajúce  sa    dane  za  ubytovanie  sú  uvedené v citovanom  VZN  správcu  dane .

 

Otázka od: Peter Sučanský, 21.12.2011
Od decembra 2010 mám psíka z útulku z Kysúc. Chcem sa informovať , či budem oslobodený od platenia dane za psa.
Odpoveď:

Ján Margetín, Útvar ekonomický:

V zmysle   VZN   č. 11/2011  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku   za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady, ktoré nadobudne   účinnosť  1.1.2012 je  oslobodený  od  dane  za psa  pes, ktorého  si od  1.1.2012  prevezme  daňovník   z útulku   umiestneného  v Meste Trenčín. Vo Vašom  prípade, ak  ste si  zobrali v roku 2010  psíka  z útulku z Kysúc, oslobodený  od platenia dane  za psa od 1.1.2012  na  území  mesta Trenčín   nebudete.       

 

Otázka od: Ľubomír Straka, 08.12.2011
Ako si uplatniť zľavu na dani z nehnuteľnosti po 70. roku ?
Odpoveď:

Daniela Šedivá, klientské centrum:

Úľava na dani z nehnuteľnosti pre občanov nad 70 rokov sa uplatňuje automaticky podľa rodného čísla daňovníka. Nepotrebujete podávať žiadosť ani doklady.

Otázka od: Trenčan, 29.11.2011
Chcem sa spýtať, ako sa využívajú financie z daní za nehnutelnosti v meste Trenčín?
Odpoveď:

Andrea Žilková, Útvar ekonomický:

Finančné  prostriedky Mesta Trenčín sa vynakladajú v zmysle Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011 uverejneného na webovej stránke mesta www.trencin.sk/Samospráva mesta Trenčín/rozpočet mesta/ROK2011, kde sú v presných sumách narozpočtované príjmy mesta a výdavky mesta tak, aby bola zabezpečená vyrovnanosť (príp. prebytok rozpočtu mesta). Financie z daní z nehnuteľnosti nie sú účelovo určeným príjmom mesta.

Otázka od: Marcel Bulík, 29.10.2011
Chcel by som sa spýtať, kde by sa dalo zistiť, či je zaplatený poplatok za hrob na cintoríne Juh, príp. komu sa tieto poplatky platia. Existuje nejaká databáza, z ktorej by sa táto informácia dala zistiť?
Odpoveď:

Benjamín Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb:

Kontaktujte prosím správcu trenčianskych cintorínov, http://www.pohrebnictvodvonc.sk/kontakt.htm.

Otázka od: klaudia gotthardtova, 13.10.2011
Dobrý deň,nikde na internete a na Vašich stránkach sa neviem dopátrať, aka je výška poplatku za psa v meste Trenčin, chovaneho v byte.Ďakujem.
Odpoveď:

Richard Nemec, hovorca mesta:

Výšku poplatku určuje Všeobecno záväzné nariadenie o miestnych adniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000168726/vzn17_2008_uplneznenie.pdf

Sadzba  dane
    1.     Správca  dane  určuje ročnú  sadzbu  dane   za  jedného  psa  a kalendárny  rok 
            a/ chovaného alebo  držaného   na  území celého  mesta,  okrem   rodinných  domov a iných  nehnuteľností 
s výbehom  pre  psa  24,89  eura,
            b/ chovaného  alebo  držaného  nepretržite  v rodinnom  dome a iných  nehnuteľnostiach  s výbehom  pre  psa   
8,29  eura.

 

Otázka od: Tomas Slotik, 08.08.2011
Dobry den, vedeli by ste ma nasmerovat na tlacivo pre prihlasenie psa do rodinneho domu?
Odpoveď:

Daniela Šedivá, poverená vedením Útvaru klientskeho centra a matriky:

Evidenčný list psa nájdete na internetovej stránke mesta:

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000040920/Eviden%E8n%FD%20list%20psa2.rtf

Otázka od: ., 31.07.2011
Zaujimalo by ma kde a na co pouzivate peniaze z dane za psa? Nemozete za tie peniaze postavit cvicisko pre psov na Sihoti?
Odpoveď:

Benjamín Lisáček, vedúci Útvaru interných služieb:

Vybraté peniaze z dane zo psa sa používajú na nákup známok a na zber a odvoz psích exkrementov. Výstavba cvičiska pre psov je investičná záležitosť a nemôže byť financovaná z príjmov z dane zo psa.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín