Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Farkaš Ladislav, 16.06.2015
Kde na dá stiahnuť Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpadypre rok 2015
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Tlačivá k poplatku za komunálne odpady sú k dispozícii na www.trencin.sk, sekcia občan – tlačivá – dane a poplatky.  Tlačivo k odpusteniu poplatku za KO a DSO sa volá: Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Otázka od: Martin Lednár, 14.06.2015
Dobry den, poprosim o info, otec predal nehnutelnost v Trencine na zaklade kupnej zmluvy uzatvorenej dna 22.01.2015 a zmena vlastnickych prav bola zapisana v katastri asi 14.5.2015. Dan z nehnutelnosti zaplatil v roku 2015 1. splatkou 95,39 eur tak ako mu doslo rozhodnutie od spravcu dane. 2. splatku mal podla rozhodnutia zaplatit do 30.09.2015. Prosim Vas ak uz predal nehnutelnost ake ma povinnosti voci spravcovi dane a bude mu vratena cast dane ktoru uz zaplatil? Dakujem s pozdravom Lednar Martin
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle zákona je na vyrubenie dane z nehnuteľností rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak.  Z Vášho podania vyplýva, že správa katastra rozhodnutím povolila vklad nehnuteľnosti na nového vlastníka až v roku 2015, to znamená, že k 1. januáru 2015 bol otec vlastníkom nehnuteľnosti a teda je daňovníkom z dane z nehnuteľností na rok 2015.

Preto je otec povinný zaplatiť aj druhú splátku dane v stanovenej lehote splatnosti na rok 2015 a taktiež je povinný si podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. 1. 2016. Tlačivo je dispozícii na internetovej stránke www.trencin.sk alebo v Klientskom centre MsÚ Trenčín.

Otázka od: Zuzana Múdra, 10.06.2015
Dobrý deň. Prosím Vás o informáciu. Susedia sú dlhodobo odcestovaní v zahraničí a ja im vyberám poštu. Nemôžu si vyzdvihnúť na úrade výmer za komunálny odpad. Ako mám postupovať alebo na koho sa mám obrátiť aby sa k výmeru dostali. Nie je problém to zaplatiť. Vyplatila by som ho ja alebo oni so zahraničia. Prosím poradte mi aspoň kontakt. Ďakujem. S pozdravom Múdra
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Ozvite sa mi na číslo  032/ 6504 291, prípadne na 0902 924 973 a doriešime túto problematiku ohľadne poplatku za komunálne odpady.

Otázka od: Daša, 29.05.2015
Kedy bude doručený výmer za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti, je jún a vám nechýbajú v rozpočte peniaze?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V súčasnosti doručujú zamestnanci Mesta Trenčín rozhodnutia z dane z nehnuteľností, z dane za psa a z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad občanom priamo do domácností. Doručovanie bude prebiehať do 7. júna 2015. Ak pri doručovaní nezastihnú adresáta, občania si môžu prevziať rozhodnutia osobne v sobášnej sieni od 9. do 11. júna v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

Otázka od: Martin Holly, 29.05.2015
Dobry den ako zistim ci sused plati za svojich dvoch psov. Je nutné prihlásiť na mesto hospodárske zvieratá, napr. ovca alebo sliepky ktore chcem chovat vo svojom RD? Dakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Daň za psa sa vyrubuje podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad. Na tento zákon sa vzťahuje zákon o správe daní (daňový poriadok), v zmysle ktorého je daňovým tajomstvom informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné informácie získava správca dane pri správe daní, nie je možné na Vašu otázku dať konkrétnu odpoveď. Ak máte pochybnosti o tom, či niektorý z občanov si plní niektorú z daňových povinností, je potrebné oznámiť správcovi dane Vaše konkrétne pochybnosti a zároveň uviesť jeho meno a adresu. Na základe takého podania správca dane preverí skutočnosti rozhodujúce pre daňovú povinnosť a v prípade zistenia nedostatkov, ich dá do súladu so zákonom.

Z hľadiska prihlasovania hospodárskych zvierat na Mesto Trenčín Vám oznamujeme, že Mesto Trenčín neeviduje chov hospodárskych zvierat. Pre informácie týkajúce sa prihlasovania chovu hospodárskych zvierat oslovte regionálnu veterinárnu správu.

Otázka od: lucia serešová , 28.05.2015
Dobrý den, chcela som sa spýtať, moja kamarátka varovala sestre psíka, ale už ho má v opatere viac než rok, mala by za neho zaplatiť dane, aj keď jej sestra platí za neho v zahraničí? Dakujem za odpoved
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad je predmetom dane za psa pes chovaný na území mesta Trenčín. Vo Vašom prípade je pes chovaný v Meste Trenčín a podľa zákona by ste tu za neho mali platiť aj daň za psa. V každom prípade je potrebné prísť na Mesto Trenčín do Klientskeho centra (Mierové námestie 2) a splniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona o chove psov, prihlásiť psíka do evidencie psov a taktiež je potrebné si splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona a za psíka platiť daň.

Otázka od: Štefánia Bobotová, 18.05.2015
Dobrý deň, neboli mi doručené platobné výmery na daň z nehnuteľnosti, ani za komunálny odpad, pretože sa nezdržiavam na adrese trvalého pobytu. Kde si môžem uvedené platobné výmery vyzdvihnúť? Ďakujem Bobotová
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V súčasnosti doručujú zamestnanci Mesta Trenčín rozhodnutia z dane z nehnuteľností, z dane za psa a z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad občanom priamo do domácností. Doručovanie bude prebiehať do 7. júna 2015. Ak pri doručovaní nezastihnú adresáta, občania si môžu prevziať rozhodnutia osobne v sobášnej sieni od 9. do 11. júna v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

Otázka od: veronika palmaiova, 26.03.2015
prosim o zaslatie daneho zakona na zaklade ktoreho sa urcuju tieto podmienky odpustenia poplatku za odpad. dakujem
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Pri vyrubení a odpustení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa postupuje v zmysle zákona o správe daní (daňový poriadok) a v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Otázka od: Martin Šutka, 25.03.2015
Dobrý deň. Zaujímalo by ma, či eviduje mesto pohľadávku proti spoločnosti REALITY - X13 CZ, s.r.o., IČ: 28328558. Ak áno, ktorý exekútor ju pre mesto vymáha. Evidujem záväzok voči tejto spoločnosti, no rád by som ho zaplatil radšej tomu, kto peniaze potrebuje viac ako Miroslav Dokupil.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pri daňových pohľadávkach a realizácie ich úhrad postupuje správca dane podľa zákona o správe daní (daňový poriadok), pričom je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňový subjekt. Prehľad daňových dlžníkov v zmysle § 52 citovaného zákona má správca dane zverejnený na internetovej stránke Mesta Trenčín. Z hľadiska nedaňových pohľadávok neeviduje útvar majetku Mesta Trenčín žiadny právny vzťah voči predmetnej spoločnosti.

V každom prípade, ak sa vyskytne takýto prípad špecifického charakteru, navrhujeme riešiť situáciu osobne.

Otázka od: Denisa Dudáková, 24.03.2015
Dlhodobo zijem v zahranici. Minuly rok som bola poziadat o odpustenie poplatku za KO a pani za okienkom mi povedala, ze NEVYHNUTNE POTREBUJE aspon jednu vyplatnu pasku z prace v zahranici... Zijem tu od r.2012 kedy som nepracovala a poplatok za smati mi stale nabieha... Potvrdenie o pobyte mam, ale pani za okienkom mi povedala, ze to nestaci! Chcem sa spytat, ako to mam teda vydokladovat, ked im to nestaci?! Tento rok mi to musi ist vybavit moja babka, nakolko nie je mozne, aby som sa na SVK dostavila... Ake doklady, tlaciva, dokumenty atd. potrebuje k tomu, aby mi to odpustili od toho roku 2012 a neustale mi to tam nenabiehalo? Treba to nosit kazdy rok? Vdaka za odpoved
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Žiadosť o odpustenie poplatku je potrebné podávať každý rok. K žiadosti je potrebné predložiť doklady preukazujúce, že sa zdržiavate v zahraničí. Dokladmi sú najmä povolenie k pobytu, nájomná zmluva, pracovná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o pobyte a iné doklady preukazujúce uvedenú skutočnosť. Doklady musia byť vystavené v aktuálnom zdaňovacom období, za ktoré žiadate poplatok odpustiť.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín