Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Mária , 01.06.2014
Dobrý deň, nedá mi, neopýtať sa, či je spravodlivá výška daní za psa. Tá je totiž rovnaká neprihliadajúc na veľkosť psa. Pri prihlasovaní psa by sa to malo zohľadňovať. Predsa veľký pes a malý izbový je veľký rozdiel. Aj byty majú dane podľa veľkosti, aj autá atď.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Aj výška psa by mohla byť kritériom predmetu dane za psa. Ak by mal však  majiteľ psíka od narodenia, musel by si podávať daňové priznanie k dani za psa minimálne   dvakrát, pretože za jeden rok by sa výška psa určite zmenila. V každom prípade by sa zvýšila administratíva pre daňovníka, a to našim cieľom nie je. V každom prípade pri  navrhovaní nového  VZN  mesta Trenčín môže byť táto problematika prediskutovaná v príslušných komisiách odborníkmi a poslancami  MsZ.

Otázka od: Jana Kazíková, 30.05.2014
Dobrý deň , poprosila by som mailový , alebo telefonický kontakt , kde si môžem zmeniť adresu , na ktorú sa mi bude posielať daň za odpad, nakoľko momentálne mám trvalé bydlisko v Trenčíne, kde však nebývam, ďakujem veľmi pekne Kazíková Jana
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Zmenu korešpondenčnej adresy môžete nahlásiť mailom na .

Otázka od: Katarina Zemkova, 23.05.2014
Dobry den, budem mat teraz noveho psika, viem ze psov treba nahlasovat niekam na urad. Byvam v TN ale trvale bydlisko mam v Hrádku pri PN. Psika dostanem od majitelky ktora byva v Leviciach. Kam mam psika nahlasit? Do miesta trvaleho bydliska alebo do miesta v ktorom zijem?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Ak bude psík chovaný alebo držaný na území mesta Trenčín,  je potrebné prísť do Klientskeho centra MsÚ Trenčín, prihlásiť psíka do evidencie a podať si daňové priznanie k dani za psa. Správca dane Vám vydá známku na psíka a vyrubí daň za psa na príslušné obdobie.

Otázka od: Anna Pátíková, 15.04.2014
Dobrý deň. V decembri 2013 som dostala darom byt od brata (držiteľa TZP/S preukazu), ktorý tam naďalej býval až do januára 2014, kedy zomrel. Po jeho smrti je byt neobývaný. Vklad do katastra bol vydaný 20.01.2014 a prepis bytu SBD TN bol 10.3.2014. Ako mám ďalej postupovať ohľadne dane tohto bytu za rok 2013. Ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Podľa zákona o miestnych daniach a miestom poplatku za odpad jena vyrubenie dane z nehnuteľností rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pričom na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť počas zdaňovacieho obdobia sa - až na výnimky - neprihliada. 

Vo Vašom prípade sú rozhodujúcou skutočnosťou pre zmenu daňovej povinnosti z dane z nehnuteľností povolenie vkladu do katastra nehnuteľností a zároveň úmrtie vlastníka. Musíte počkať na ukončenie dedičského konania  a na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve si podáte daňové priznanie k dani z nehnuteľností za predmetný byt.  V prípade, že osvedčenie o dedičstve bude  právoplatné v roku 2014, daňové priznanie k dani z nehnuteľností si budete podávať na rok 2015 so stavom k 1.1.2015.

Ak správca dane bude evidovať za rok 2013 daňový nedoplatok, prihlási ho do príslušného dedičského konania.

Otázka od: JAN SUCHANCOK, 12.04.2014
DOBRY DEN, PROSBA O RADU. Môže zarátať platbu za komunálny odpad za syna, ktorý stravil 3 roky vo väzení? Mal viac ako 28 rokov, čiže bol plnoletý.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Je možné požiadať správcu dane o odpustenie poplatku z dôvodu, že neužíval nehnuteľnosť na území mesta Trenčín a bol vo väzení mimo mesta Trenčín. K žiadosti je potrebné doložiť aj potvrdenie o trvaní väzby.

Otázka od: JAN SUCHANCOK, 12.04.2014
Dobry den,prosim vas o radu moze obecny urad poslat exekucny danovy prikaz a je pravda ze sa proti tomu nemozem odvolat na kolko som samozivitel manzelka nepracuje a je chora a syn ma 17 rokov a chodi na strednu skolu?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Zákon o správe daní ustanovuje, že daňové nedoplatky môže vymáhať aj obec ako správca dane. V zmysle zákona platí, že: 

- daňové exekučné konanie začína správca dane na podklade exekučného titulu vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, pričom nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky,

- po začatí daňového exekučného konania doručuje správca dane daňovníkovi do vlastných rúk daňovú exekučnú výzvu, voči ktorej môže daňovník podať odvolanie v súlade s citovaným zákonom. Odvolanie by malo byť odôvodnené, pričom sa neskôr uplatnené dôvody neprihliada.

Po uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo po zastavení odvolacieho konania alebo po zamietnutí odvolania odvolacím orgánom vydáva správca dane, teda aj obec daňový exekučný príkaz. Daňový  exekučný príkaz je právoplatný dňom vydania a nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky. Z toho vyplýva, že odvolanie proti daňovému exekučnému príkazu už nie je možné.

Otázka od: Danka Klučiarova , 08.04.2014
Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Prečo musím platiť smeti na prechodnom bydlisku. Keď trvalý pobyt mám v Trenčíne. A smeti sme platili množstevne ako celá bytovka. Na prechodom pobyte sa vôbec nezdržiavam.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Poplatok za komunálne odpady sa platí z titulu trvalého, prechodného pobytu alebo na základe užívania nehnuteľnosti. V meste Trenčín platíte z titulu trvalého pobytu. Ak ale máte prechodný pobyt mimo mesta Trenčín, obec Vám vyrúbi poplatok z titulu prechodného pobytu. Je treba sa opýtať v obci, kde máte prechodný pobyt na možnosti odpustenia poplatku z dôvodu, že sa tam nezdržiavate.

Otázka od: Helena Kozeleková, 04.04.2014
Aké tlačivo hlásenia má použiť fyzická osoba pri zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti /garáž a pozemok/ a aké majú byť prílohy.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Vo Vašom prípade sa pri zániku vlastníckeho práva ku garáži a k pozemku je potrebné vyplniť oddiel I. -  údaje  o daňovníkovi -  tzv.  košieľku, pričom vypíšete v druhu priznaní -  čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. V tlačive zároveň vyplníte prílohy II. oddiel - priznanie k dani z pozemkov a III. oddiel - priznanie k dani zo stavieb.

Otázka od: ivan . sihoť, 19.03.2014
dobrý deň Ponúknete nám niečo zaujímavé na čítanie ? Napríklad zoznam neplatičov...
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Správca dane spracuje a zverejní zoznam neplatičov v súlade so zákonom o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Otázka od: daniel mrazik, 27.02.2014
Dobry den.V juni 2013 som ukoncil strednu skolu.Stale byvam s mamou a surodencami.Mam otazku ohladne poplatku za komunalny odpad.Doteraz tento poplatok bol v jednom s mojou celou rodinou ale kedze uz nechodim do skoly,neviem ci tento poplatok uz musim uhradzat sam za seba,alebo stale bude chodit na meno mojej matky ako doteraz.Dakujem
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Ak ste nezmenili adresu trvalého pobytu, prípadne nežiadali o rozdelenie rozhodnutia, rozhodnutie bude pre rok 2014 vystavené tak, ako doteraz.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín