Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Budayová Lubica, 15.05.2012
Dobrý deň Chcem sa prosím spýtať, či boli už doručované poplatky za odvoz domového odpadu a dane z nehnuteľností.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V marci sme doručovali rozhodnutia  právnickým  osobám  z dane z nehnuteľností a  v súčasnosti  spracovávame   všetky rozhodnutia pre  občanov tak,  aby sa   doručovali v  júni  tohto  roku. 

 

Otázka od: občan Trenčína, 12.05.2012
Opakovane sa pýtam, ako bude naložené s dlžníkmi mesta, teda neplatičmi odpadu a daní z nehnuteľností. Pýtam sa za všetkých, doteraz platiacich občanov.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

K 31. decembru 2011 mesto evidovalo celkový nedoplatok na dani z nehnuteľností 525 170,59 eur. U súdnych exekútorov a v konkurzných  konaniach   je z toho  496 108,29 eur. Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady to bol dlh vo výške 956 043,20 eur, pričom 421 961,36 eur  je taktiež riešených súdnymi exekútormi. Z uvedených  údajov   vidieť,  že Mesto  Trenčín  má podstatnú  časť, najmä   väčších  pohľadávok, riešených   súdnymi  exekútormi a prihlásených  v konkurzných  konaniach.

Mesto  pohľadávky z miestnych  daní  vymáha priebežne hneď  od  vzniku  pohľadávky.  Po  lehote   splatnosti   vyzýva  daňovníka  písomne, telefonicky,  zasiela  upozornenia  s priloženým  poštovým  poukazom  alebo  zašle  výzvu   na zaplatenie   nedoplatku, prípadne  na  väčšie  pohľadávky   určuje  záložné  práva. V prípade, že  subjekt nezaplatí,  spracuje  podklady  pre  vymáhanie  pohľadávky  a postúpi  pohľadávku súdnemu  exekútorovi  na  vymáhanie.

A práve   z   údajov o výške  vymáhaných   pohľadávok  je  vidieť,  že  mesto  priebežne  vymáha  nedoplatky  od   neplatičov    prostredníctvom  súdnych  exekútorov, prípadne  prihlasuje pohľadávky    do  konkurzných  konaní, reštrukturalizácií. Počas nich nemôže mesto ako správca dane vo veci konať. Musí  počkať,  kým  súdny  exekútor  ukončí   exekúciu  alebo,  kým nie  je  konkurzné  konanie  ukončené. A to   môže  trvať rok,  ale  aj  päť  rokov.   Máme však aj prípady, keď  konkurzné  konanie  nie  je  ukončené  ani  po  desiatich  rokoch. A počas   týchto   rokov   musí  správca  dane   evidovať  predmetnú  sumu   ako  pohľadávku.

Mesto  Trenčín  netolerovalo  a ani  nebude  tolerovať  neplatičov a  aj  v budúcnosti sa  bude   snažiť upozorňovať  na   evidované  nedoplatky a priebežne  ich   vymáhať   s cieľom  zníženia    celkovej  výšky  pohľadávok.  

Otázka od: Alžbeta Hermanová, 11.05.2012
Dobrý deň. Chcela by som sa informovať kedy sa budú zasielať výmery na poplaty za odvoz smetia. Ďakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V marci  sme  doručovali rozhodnutia   právnickým  osobám  z dane z nehnuteľností a  v súčasnosti  spracovávame   všetky rozhodnutia pre  občanov tak,  aby sa   doručovali v  júni  tohto  roku. 

 

Otázka od: maria kralova, 10.05.2012
Chcela by som sa spytať, že prečo sa odpušťa iba na 1 rok na psika z utulku. Ved ak chcete, aby si psikov naozaj adoptovali a riadne sa o nich postarali aj nemajetnejši, tak je 1 rok malo.Pripadne by ste mohli dať zľavu /napriklad akú maju dôchodcovia nad 7O r./ Ja som napriklad ZTP som na invalidnom dôchodku, potrebujem na doplatky za lieky, ale napriek tomu by som si 1 menšieho psika zobrala do bytu, lebo mam rada zvierata a je mi ich veľmi ľuto,že ich ľudia vyhodia na ulicu.Porozmyšľajte nad tym či by to nebolo možne upraviť! Ďakujem. Kralova
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Ďakujeme  za  Váš  podnet. Zvážime   Váš  návrh   pre  nasledovné   zdaňovacie  obdobie   a predložíme  na  prerokovanie   do  MsZ  v Trenčíne.     

 

Otázka od: Eva , 07.05.2012
Kedy prosim Vas budete posielat vymery na dane z nehnutelnosti a odpad? dakujem
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V marci sme doručovali rozhodnutia  právnickým  osobám  z dane z nehnuteľností a  v súčasnosti  spracovávame   všetky rozhodnutia pre  občanov tak,  aby sa   doručovali v  júni  tohto  roku. 

Otázka od: platiči komunálneho odpadu, 29.04.2012
Chceli by sme vedieť, ako bude mesto riešiť neplatičov komunálneho odpadu, ktorých je zverejnených neuveriteľné množstvo. Ako je možné, že niekto roky neplatí ? My všetci platiaci obyvatelia mesta sa tiež môžeme stať neplatičmi a mesto to bude tolerovať?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

K 31. decembru 2011 mesto evidovalo celkový nedoplatok na dani z nehnuteľností 525 170,59 eur. U súdnych exekútorov a v konkurzných  konaniach   je z toho  496 108,29 eur. Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady to bol dlh vo výške 956 043,20 eur, pričom 421 961,36 eur  je taktiež riešených súdnymi exekútormi. Z uvedených  údajov   vidieť,  že Mesto  Trenčín  má podstatnú  časť, najmä   väčších  pohľadávok, riešených   súdnymi  exekútormi a prihlásených  v konkurzných  konaniach.

Mesto  pohľadávky z miestnych  daní  vymáha priebežne hneď  od  vzniku  pohľadávky.  Po  lehote   splatnosti   vyzýva  daňovníka  písomne, telefonicky,  zasiela  upozornenia  s priloženým  poštovým  poukazom  alebo  zašle  výzvu   na zaplatenie   nedoplatku, prípadne  na  väčšie  pohľadávky   určuje  záložné  práva. V prípade, že  subjekt nezaplatí,  spracuje  podklady  pre  vymáhanie  pohľadávky  a postúpi  pohľadávku súdnemu  exekútorovi  na  vymáhanie.

A práve   z   údajov o výške  vymáhaných   pohľadávok  je  vidieť,  že  mesto  priebežne  vymáha  nedoplatky  od   neplatičov    prostredníctvom  súdnych  exekútorov, prípadne  prihlasuje pohľadávky    do  konkurzných  konaní, reštrukturalizácií. Počas nich nemôže mesto ako správca dane vo veci konať. Musí  počkať,  kým  súdny  exekútor  ukončí   exekúciu  alebo,  kým nie  je  konkurzné  konanie  ukončené. A to   môže  trvať rok,  ale  aj  päť  rokov.   Máme však aj prípady, keď  konkurzné  konanie  nie  je  ukončené  ani  po  desiatich  rokoch. A počas   týchto   rokov   musí  správca  dane   evidovať  predmetnú  sumu   ako  pohľadávku.

Mesto  Trenčín  netolerovalo  a ani  nebude  tolerovať  neplatičov a  aj  v budúcnosti sa  bude   snažiť upozorňovať  na   evidované  nedoplatky a priebežne  ich   vymáhať   s cieľom  zníženia    celkovej  výšky  pohľadávok.  

Otázka od: jozef zuber, 27.04.2012
prosim,kde a ako sa da zistit výška vyberu dani za jednotlive oblasti Trencina a vyška investicii do jednotlivych oblasti sidlisk Trenčina za rok.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Z hľadiska  výberu  miestnych  daní  a poplatku   za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady ich  správca  dane   podľa  jednotlivých  oblastí   Trenčína  ani  jednotlivých  sídlisk  Mesta Trenčín  neeviduje,   ani  nespracováva.  Mesto  Trenčín   spracováva  výkazy  o  miestnych  daniach v súlade  so  zákonom  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady,  ale Vami  požadované   údaje  nie sú   ich  súčasťou. 

 

Otázka od: Martin Petrech, 19.04.2012
Dobry den, obraciam sa na Vas v mene mojich rodicov - dochodcov, trvale zijucich v Trencine na Povazskej 51. Doteraz nedostali vymer pre uhradu dane z nehnutelnosti ani odpadu. Nakolko od 27.4.2012 odcestuju do Norska a vratia sa az 1.7.2012 a nemaju moznost uhradit vyssie spominane poplatky v uvedenom termine - chcem sa spytat aky je aktualny stav. Pri osobnych navstavach zatial stale nedostali kedy im tieto vymery prisu aj termin ich uhrad. Dakujem. S pozdravom, M.Petrech
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Mesto  Trenčín už v marci zasielalo   rozhodnutia   k dani z nehnuteľností  právnických   osôb a koncom  mája    začne  zasielať    rozhodnutia  z dane  z  nehnuteľností  občanom. Po spracovaní a  expedovaní  rozhodnutí   z dane z nehnuteľností  budeme  pokračovať   rozhodnutiami  za   komunálne  odpady a  drobné  stavebné  odpady. Vyrubená  daň  z nehnuteľností   bude  splatná   v dvoch  rovnakých  splátkach, a to   do  15   dní  odo  dňa   nadobudnutia   právoplatnosti  rozhodnutia   a  do  30.9. 2012. Poplatok  za  komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady  bude  taktiež  splatný v dvoch  rovnakých  splátkach, a to   do  15   dní  odo  dňa   nadobudnutia   právoplatnosti  rozhodnutia   a  do  30.7. 2012.

 

Otázka od: eva lorinczova, 12.04.2012
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak som zaplatila poplatok za komunálny odpad v mieste trvalého bydliska za byt v Košiciach, a som jednou zo spolumajiteľov rodičovského domu v obci Milhosť a nemám tam trvalé bydlisko, ale prišlo mi rozhodnutie o vyrúbení miestneho poplatku za komunálny dopad aj za tento dom, platím poplatok druhý krát?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Zákon   o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku   za  komunálne  odpady (KO) a drobné  stavebné  odpady (DSO) definuje,   kto  má  predmetný  poplatok  platiť.  Poplatok platí  fyzická  osoba, ktorá  má  v obci   trvalý  pobyt  alebo prechodný  pobyt alebo,  ktorá  je  na území obce oprávnená  užívať alebo  užíva  nehnuteľnosť.

Vy   máte   trvalý  pobyt   v Košiciach  a v obci  Milhosť ste  spoluvlastníkom  nehnuteľnosti. V Košiciach  Vám   vyrubia  poplatkovú  povinnosť z poplatku  za KO a DSO  z dôvodu  trvalého   pobytu   a v obci  Milhosť z dôvodu   oprávnenia užívať  nehnuteľnosť, pričom  uvedení  správcovia  poplatku   postupujú  v zmysle  zákona.

Je  ale  pravdou,  že nemôžete  tvoriť  odpad  na  dvoch   miestach  súčasne.  Preto je  potrebné,  aby  ste  sa  oboznámili  s platnými  všeobecne záväznými nariadeniami  týchto  miest  a zistili,  ako  si  možno   uplatniť  zníženie   alebo  odpustenie   poplatku  a tiež spôsob  a lehotu  na uplatnenie zníženia  alebo   odpustenia    predmetného  poplatku. 

Otázka od: VIERA, 03.04.2012
Dobry den. Chcela by som vediet kam idu peniaze z dani za psiov. Do utulku sa z toho nic nedostane,smetiakov je uplne minimum a zbieranie exkrementov je iba na ludoch.Dane za psikov su dost vysoke a psikov co platia je vela.Preco sa viac nepodporuje utulok. Dakujem.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Daň  za psa   má  slúžiť  najmä   na zabezpečenie   podmienok   chovu    pre  majiteľov   psov,   a to  napríklad na osadenie nádob  na psie  exkrementy,  zabezpečenie  vývozov  týchto  nádob,  vymedzenie  priestorov , kde  je   povolený  voľný  pohyb  psov   s pripevneným  náhubkom,  ako  aj  čistenie  verejných  priestranstiev   po  pohybe  psov,  či  riešenie  problémov,  ktoré  s chovom psa  súvisia.  Finančné prostriedky  sú  poskytované  aj na  prevádzku  karanténnej  stanice,  pričom  v roku  2011  to  bolo  vo  výške  15 tisíc eur.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín