Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: lucia serešová , 28.05.2015
Dobrý den, chcela som sa spýtať, moja kamarátka varovala sestre psíka, ale už ho má v opatere viac než rok, mala by za neho zaplatiť dane, aj keď jej sestra platí za neho v zahraničí? Dakujem za odpoved
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad je predmetom dane za psa pes chovaný na území mesta Trenčín. Vo Vašom prípade je pes chovaný v Meste Trenčín a podľa zákona by ste tu za neho mali platiť aj daň za psa. V každom prípade je potrebné prísť na Mesto Trenčín do Klientskeho centra (Mierové námestie 2) a splniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona o chove psov, prihlásiť psíka do evidencie psov a taktiež je potrebné si splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona a za psíka platiť daň.

Otázka od: Štefánia Bobotová, 18.05.2015
Dobrý deň, neboli mi doručené platobné výmery na daň z nehnuteľnosti, ani za komunálny odpad, pretože sa nezdržiavam na adrese trvalého pobytu. Kde si môžem uvedené platobné výmery vyzdvihnúť? Ďakujem Bobotová
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V súčasnosti doručujú zamestnanci Mesta Trenčín rozhodnutia z dane z nehnuteľností, z dane za psa a z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad občanom priamo do domácností. Doručovanie bude prebiehať do 7. júna 2015. Ak pri doručovaní nezastihnú adresáta, občania si môžu prevziať rozhodnutia osobne v sobášnej sieni od 9. do 11. júna v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.

Otázka od: veronika palmaiova, 26.03.2015
prosim o zaslatie daneho zakona na zaklade ktoreho sa urcuju tieto podmienky odpustenia poplatku za odpad. dakujem
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Pri vyrubení a odpustení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa postupuje v zmysle zákona o správe daní (daňový poriadok) a v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Otázka od: Martin Šutka, 25.03.2015
Dobrý deň. Zaujímalo by ma, či eviduje mesto pohľadávku proti spoločnosti REALITY - X13 CZ, s.r.o., IČ: 28328558. Ak áno, ktorý exekútor ju pre mesto vymáha. Evidujem záväzok voči tejto spoločnosti, no rád by som ho zaplatil radšej tomu, kto peniaze potrebuje viac ako Miroslav Dokupil.
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Pri daňových pohľadávkach a realizácie ich úhrad postupuje správca dane podľa zákona o správe daní (daňový poriadok), pričom je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňový subjekt. Prehľad daňových dlžníkov v zmysle § 52 citovaného zákona má správca dane zverejnený na internetovej stránke Mesta Trenčín. Z hľadiska nedaňových pohľadávok neeviduje útvar majetku Mesta Trenčín žiadny právny vzťah voči predmetnej spoločnosti.

V každom prípade, ak sa vyskytne takýto prípad špecifického charakteru, navrhujeme riešiť situáciu osobne.

Otázka od: Denisa Dudáková, 24.03.2015
Dlhodobo zijem v zahranici. Minuly rok som bola poziadat o odpustenie poplatku za KO a pani za okienkom mi povedala, ze NEVYHNUTNE POTREBUJE aspon jednu vyplatnu pasku z prace v zahranici... Zijem tu od r.2012 kedy som nepracovala a poplatok za smati mi stale nabieha... Potvrdenie o pobyte mam, ale pani za okienkom mi povedala, ze to nestaci! Chcem sa spytat, ako to mam teda vydokladovat, ked im to nestaci?! Tento rok mi to musi ist vybavit moja babka, nakolko nie je mozne, aby som sa na SVK dostavila... Ake doklady, tlaciva, dokumenty atd. potrebuje k tomu, aby mi to odpustili od toho roku 2012 a neustale mi to tam nenabiehalo? Treba to nosit kazdy rok? Vdaka za odpoved
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Žiadosť o odpustenie poplatku je potrebné podávať každý rok. K žiadosti je potrebné predložiť doklady preukazujúce, že sa zdržiavate v zahraničí. Dokladmi sú najmä povolenie k pobytu, nájomná zmluva, pracovná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o pobyte a iné doklady preukazujúce uvedenú skutočnosť. Doklady musia byť vystavené v aktuálnom zdaňovacom období, za ktoré žiadate poplatok odpustiť.

 

Otázka od: Lenka Kacurova, 20.03.2015
Dobry den. Chcela by som sa opytat. Pracujem v Anglicku, som tam zamestnana. . Domov chodim len raz rocne a mam trvaly pobyt na SK. Je potrebne podavat danove priznanie na Sk? Dakujem vopred za odpoved
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať pri zmene skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť (napr: predaj, nadobudnutie nehnuteľností). Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.1. bežného zdaňovacieho obdobia, pričom na zmeny počas roka sa až na výnimky (dražba, dedenie) neprihliada.

Vo Vašom prípade nedošlo k žiadnej zmene skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť a z uvedeného dôvodu Vám nevyplýva povinnosť podania rok daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2015.

 

Otázka od: veronika palmaiova, 05.02.2015
prosim aky doklad treba dolozit pokial dlhodobo zijem v zahranici ale nemam najomnu zmluvu (dom pisany na pratela), ani potvrdenie o pobyte (Home Office uz sa v UK nevydava) a taktiez nemam pracovnu zmluvu nakolko som doma s dietatom...v tomto pripade co treba na dokladovanie pobytu v UK.Dakujem
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Pri podaní žiadosti o odpustenie poplatku je potrebné predložiť doklady v zmysle platného VZN, ktoré preukazujú, že sa zdržiavate v zahraničí.

Ide o doklady od zamestnávateľa, o ubytovaní, o zaplatení poplatku  za komunálne odpady v mieste zamestnania, potvrdenie z miestneho úradu o poberaní dávok (zo zahraničia), prípadne iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká.

Otázka od: občan platič, 02.02.2015
Čo bude mesto robiť s 230-imi daňovými dlžníkmi, z ktorých jednotlivci dlhujú mestu na dani niekoľko tisíc Eur. Zoznam sa prenáša z roka na rok a nič sa s tým nerobí?
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

V prvom rade by som chcel poďakovať za túto otázku, pretože veľa občanov nevidí do problematiky vymáhania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad (DSO). Správca dane - Mesto Trenčín má na internetovej stránke zverejnený zoznam daňových dlžníkov v zmysle zákona, čo inými slovami znamená, že sú tam zverejnení daňoví dlžníci, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. To znamená, že nejde o 230 daňových dlžníkov, ale počet neplatičov je podstatne iný, pričom Vy máte sprístupnených len tých najväčších neplatičov miestnych daní a poplatku za KO a DSO, tak ako ukladá zákon.

Z hľadiska vymáhania uvádzate, že sa zoznam neplatičov prenáša z roka na rok a nič sa s tým nerobí. To, že tam vidíte tých istých daňových dlžníkov každý rok, neznamená, že pohľadávka nie je u takéhoto daňovníka vymáhaná a riešená. Každá pohľadávka, ktorá je vymáhaná a riešená, musí zostať evidovaná u správcu dane až kým nezanikne - či už napríklad vymožením, zaplatením alebo odpísaním. Podstatnú časť všetkých pohľadávok miestnych daní tvoria pohľadávky prihlásené v konkurzoch a u súdnych exekútorov.

Konkurzy a vymáhanie súdnymi exekútormi trvajú väčšinou viac rokov - niekedy aj desať rokov a počas tohto obdobia nemôže správca dane konať vo veci a ani odpísať pohľadávku. Napríklad v roku 2014 sme postúpili súdnemu exekútorovi 583 exekučných titulov miestnych daní vo výške 174 191,36 eur, do konkurzov a reštrukturalizácií sme prihlásili 166 897,63 eur. A takto sú pohľadávky miestnych daní každoročne riešené a evidované u správcu dane, pričom tento zoznam pohľadávok sa navyšuje, pretože vymoženie pohľadávky súdnym exekútorom alebo ukončenie konkurzu nie je otázkou len jedného roka.

Mesto Trenčín vymáha pohľadávky priebežne - od vzniku pohľadávky vyzýva daňovníkov písomne, telefonicky, zasiela výzvy na zaplatenie nedoplatkov a ak subjekt nezaplatí, spracuje podklady pre vymáhanie pohľadávky a postúpi pohľadávku súdnemu exekútorovi na vymáhanie, tak ako som uviedol. Mesto Trenčín nikdy nebude tolerovať neplatičov a bude sa snažiť upozorňovať na evidované nedoplatky a priebežne ich vymáhať s cieľom zníženia celkovej výšky pohľadávok miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Otázka od: Jozef Palmai, 01.02.2015
Aké doklady je potrebné pedložiť na odhlásenie poplatku za komunálny odpad, ak jedna z osôb sa dlhodobo zdržuje v zahraničí? V Anglicku sa žiadnych dokladov od úradov nedočkáte.
Odpoveď:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:

Je potrebné predložiť doklady preukazujúce, že sa osoba zdržiava v zahraničí. Napríklad nájomnú zmluvu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie od zamestnávateľa, prípadne iné doklady preukazujúce túto skutočnosť.

Otázka od: benacka marian, 24.01.2015
zdedili sme cact domu a pozemku v roku 2014 aj je to vlozene do katastra- ake mam podat danove priznanie /len dan z nehnutelnosti v obci/ prosim ak sa to da obratom
Odpoveď:

Ján Margetín, útvar ekonomický:

Ak ste v roku 2014 zdedili časť  stavby a pozemku a bolo to aj v uvedenom roku zaevidované v katastri nehnuteľností je Vašou povinnosťou si podať do 31. 1. 2015  čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. V ňom vypíšete I. oddiel - Údaje o daňovníkovi, II. oddiel – Priznanie k dani z pozemkov , III. Oddiel -  Priznanie k dani zo stavieb a VIII. Oddiel -Rekapitulácia. Zároveň odporúčam k uvedenému priznaniu predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve. Predmetné daňové priznanie môžete osobne podať v Klientskom centre MsÚ Trenčín, Mierové  nám. 2, prípadne zaslať poštou na uvedenú adresu.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín