Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Od utorka 5. augusta bude uzavreté priecestie pri Old Herolde

(31.07.2014, Mesto Trenčín)

Uzavretie železničného priecestia na Vlárskej ulici súvisí so stavbou modernizácie železničnej trate. Práce na budovaní podjazdu popod železničnú trať potrvajú približne jeden kalendárny rok.

Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách. Ich zoznam s mapami obchádzok nájdete nižšie. 

Upravená musí byť aj trasa a cestovný poriadok liniek č. 3, 16 a 19 MHD Trenčín:

a)  linka č. 3: linka premáva po svojej trase s tým rozdielom, že zastávka Istebnícka v smere do Orechového je premiestnená na Ul. Podjavorinskej a v čase školského vyučovania je

·   zrušený spoj č. 3 (s odchodom zo zastávky Gen. Svobodu, otoč o 7:00 h), ktorý je nahradený zrýchleným spojom na linke č. 19

·   spoj č. 3 na linke č. 3 je upravený tak, že vychádza zo zastávky Orechové, Vlárska o 7:21 h a pokračuje na zastávky Istebnícka a Kasárenská, Majerská a ďalej po svojej trase

b)  linka č. 13: premáva po svojej trase

c)  linka č. 16: má upravenú trasu s nasledujúcim cestovným poriadkom

smer Sihoť IV. – VOP: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kTQ0c87jXBgE

smer VOP – Sihoť IV.: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kbgqj5vy40KE

smer VOP / spoj č. 1 smer Sihoť IV / spoj č. 2
  x   x
Opatovská, Sihoť IV 05:25 Zlatovce, Detské mestečko 14:10
Opatovská, ihrisko Pádivec 05:26 Kasárenská, Majerská 14:13
Opatovská, Radegast 05:27 Kasárenská, VOP 14:15
Považská, kotoľňa 05:28 Bratislavská 14:21
Považská 05:29 Zlatovce, žel. stanica 14:22
M. Rázusa, Zimný štadión 05:31 Bratislavská, Old Herold 14:24
M. Rázusa, obchodná akadémia 05:32 Hasičská 14:27
Hasičská 05:35 M. Rázusa, obchodná akadémia 14:29
Bratislavská, Old Herold 05:38 M. Rázusa, Zimný štadión 14:31
Zlatovce, žel. stanica 05:40 Hodžova, ZŠ 14:32
Bratislavská 05:41 Hodžova, kotolňa 14:33
Kasárenská, Majerská 05:44 Opatovská, Radegast 14:34
Kasárenská, VOP 05:46 Opatovská, ihrisko Pádivec 14:35
Opatovská, Sihoť IV 14:36

d)  linka č. 19: má upravenú trasu s nasledujúcim cestovným poriadkom

smer Juh II. - Zlatovce, Detské mestečko:

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kYDWYr0FWO6c

smer Juh II. – VOP:

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.k67lyRO-reZ8

smer Zlatovce, Detské mestečko – Juh II.:

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kv9Gj-mTQHB8

smer VOP – Juh II.:

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kqU7OpxxZgwM

smer Zlatovce, VOP / spoj č. 1 3 13 5 7 9 11
x x x, z,  54 x x x x
gen. Svobodu, otoč 05:15 06:15 07:00 7:10 10:30 13:25 15:00
gen. Svobodu, rázc. 05:17 06:17 07:02 7:12 10:32 13:27 15:02
gen. Svobodu, Pod Juhom 05:18 06:18 | 7:14 10:33 13:28 15:03
Soblahovská, pod cintorínom 05:19 06:19 | 7:15 10:34 13:29 15:04
Dlhé Hony 05:21 06:21 07:05 7:17 10:36 13:31 15:06
Legionárska, nemocnica 05:22 06:22 | 7:18 10:37 13:32 15:07
Legionárska 05:24 06:24 | 7:20 10:39 13:34 15:09
Braneckého 05:25 06:25 07:07 7:21 10:40 13:35 15:10
Bratislavská, Old Herold 05:29 06:29 07:11 7:25 10:44 13:39 15:14
Zlatovce, žel. stanica 05:31 06:31 07:12 7:27 10:46 13:41 15:16
Bratislavská 05:32 06:32 | 7:28 10:47 13:42 15:17
Zlatovce, Detské mestečko | | 07:15 07:30 | 13:45 15:20
Kasárenská, Majerská 05:35 06:35 | | 10:50 | |
Kasárenská, VOP 05:37 06:38 | | 10:53 | |

 

 

smer Juh II / spoj č. 2 4 6 8 10 12
  x x x x x x
Zlatovce, Detské mestečko | | | | 14:05 |
Kasárenská, VOP 5:40 6:40 | 11:05 14:08 |
Istebnícka 5:42 6:42 | 11:07 14:09 |
Kasárenská, Majerská 5:43 6:43 | 11:08 14:10 |
Zlatovce, Detské mestečko | | 7:40 | | 15:28
Bratislavská 5:48 6:48 7:42 11:13 14:16 15:30
Zlatovce, žel. stanica 5:49 6:49 7:43 11:14 14:17 15:31
Bratislavská, Old Herold 5:50 6:50 7:44 11:15 14:18 15:32
Rozmarínova, gymnázium 5:54 6:54 7:48 11:19 14:22 15:36
Legionárska 5:56 6:56 7:50 11:21 14:24 15:38
Legionárska, nemocnica 5:57 6:57 7:51 11:22 14:25 15:39
Dlhé Hony 5:59 6:59 7:53 11:24 14:27 15:41
Soblahovská, pod cintorínom 6:00 7:00 7:54 11:25 14:28 15:42
gen. Svobodu, Pod Juhom 6:01 7:01 7:55 11:26 14:29 15:43
gen. Svobodu, rázc. 6:03 7:03 7:57 11:28 14:31 15:45
gen. Svobodu, otoč 6:05 7:05 7:59 11:30 14:33 15:47

Pozn.

x – ide v pracovné dni

z – zrýchlený spoj

54 – nepremáva v čase letných prázdnin

 

Obchádzky: 

1)  smer: Nemšová – Centrum, Nové Mesto nad Váhom

a)  os. vozidlá: Vlárska, Istebnícka, Žabinská – Čierny mostek, Bratislavská

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kpQPprlZHzKc

b)  nákladné vozidlá: Vlárska, Orechovská, Majerská, Kasárenská, Na kamenci, Hlavná, Bratislavská;

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kSoow0WmDNYs

c)  autobusy prímestských autobusových liniek (PAL): Vlárska, Istebnícka, Majerská, Kasárenská, Na kamenci, Hlavná, Bratislavská

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kucM8U4f_AUI

2)  smer: Centrum – Nemšová

a)  os. vozidlá: Bratislavská, Žabinská – Čierny mostek, Istebnícka, Vlárska

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.k7kmCbQIvJkY

b)  nákladné vozidlá: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Majerská, Istebnícka, Vlárska

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kHQkCYBWbQkc

c)  autobusy PAL: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Majerská, Istebnícka, Vlárska

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kBRPHgfL81zw

3)  smer: Hrabovka – Centrum, Nové Mesto Nad Váhom

a)  os. vozidlá: Istebnícka, Žabinská – Čierny mostek, Bratislavská

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kl2UhG8l1o-Y

b)  nákladné vozidlá: Istebnícka, Majerská, Kasárenská, Na kamenci, Hlavná, Bratislavská

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kAqZZoZfscpo

c)  autobusy PAL: Istebnícka, Majerská, Kasárenská, Na kamenci, Hlavná, Bratislavská

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kw3aFDZ_1y6E

4)  smer: Centrum – Hrabovka

a)  os. vozidlá: Bratislavská, Žabinská – Čierny mostek, Istebnícka

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kSgmoGkbItl0

b)  nákladné vozidlá: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Podjavorinskej, Istebnícka

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.k4ARAswVGpz8

c)  autobusy PAL: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Podjavorinskej, Istebnícka

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kD-MwZ6_D2uY

5)  smer: Nové Mesto nad Váhom – Nemšová

a)  os. vozidlá, nákladné vozidlá: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Majerská, Istebnícka, Vlárska

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kGQRScn8FlF8

6)  smer: Nové Mesto nad Váhom – Hrabovka

a)  os. vozidlá: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Majerská, Istebnícka

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.k1uyEu4J9K1w

b)  nákladné vozidlá: Bratislavská, Hlavná, Na kamenci, Kasárenská, Podjavorinskej, Istebnícka

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kPQDxgpjRLSI

7)  smer: Nové Mesto n. V. – Centrum a späť – v tejto etape bez obmedzení a bez vyznačenia obchádzkovej trasy

 

8)  Alternatívne trasy pre osobné automobily – bez značenia obchádzkových trás

a)  vodiči vozidiel s diaľničnou známkou, idúci z Istebníka do centra mesta, budú môcť využiť aj výjazd na diaľnicu D1 pri SSÚD v Trenčíne

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kNIPtFDElxTc

b)  od LIDLa (na Bratislavskej ulici) sa do Istebníka či Orechového vodiči dostanú z Bratislavskej ulice okolo čerpacej stanice Slovnaft na Ul. Ľudovíta Stárka, ktorou prejdú až k Čiernemu mosteku na Žabinskej ulici

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zZk8Tq_BEmj8.kZA3gEjNZoYY

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín