Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Od pondelka sa začína čistenie komunikácií po zime

(13.04.2018, Mesto Trenčín)

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá.

Už od polovice marca boli zametané hlavné ťahy v meste a takmer všetky chodníky. „Okrem vozidiel zmluvného partnera, spoločnosti Marius Pedersen, využívame na čistenie komunikácií aj náš stroj. Ten od januára, keď to počasie umožnilo, čistil cyklotrasy a od polovice marca miestne komunikácie vo vybraných lokalitách. Vlastnými silami tak dopĺňame kvalitu služby a znižujeme náklady na výkon čistenia,“ uviedol riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Roman Jaroš.

Po zimnom období sa od pondelka 16. apríla 2018 začína čistenie miestnych komunikácií, vrátane parkovacích miest.  Najskôr sa strojmi zametú cesty v mestskej časti Stred, potom sa čistenie presunie do mestských častí Západ, Juh a napokon Sihoť. „Vyšli sme v ústrety obyvateľom zo Zámostia, ktorí sa v minulých rokoch právom sťažovali, že sú vždy poslední. Prosíme občanov, aby rešpektovali prenosné zvislé dopravné značenie. Od toho je totiž závislá kvalita výkonu čistenia,“ upozornil R. Jaroš. „V niektorých lokalitách bude čistenie ulíc vykonané na dvakrát. Raz na jednej strane ulice a druhýkrát na druhej strane, aby sme neobmedzili parkovanie áut naraz po oboch stranách ulice,“ doplnil R. Jaroš s tým, že aj v tomto roku sa bude dbať na čistotu ciest a chodníkov priebežne počas celého roka.

Harmonogram strojného a ručného čistenia po zimnej údržbe komunikácií - mestská časť STRED:

Pondelok 16. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - Mierové nám., ulice Matúšova, Farská, Štúrovo nám., pešia zóna, Vajanského

18.00 až 06.00 h - Palackého, za Priorom, dolná Hasičská

 

Utorok 17. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - ulice Sadová, Horný Šianec od Hviezdoslavovej, Hviezdoslavova

18.00 až 06.00 h - ulice Súdna od Piaristickej po Nám. sv. Anny, Nemocničná, Panenská

 

Streda 18. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - ulice 28. októbra, Beckovská, J. Zemana

18.00 až 06.00 h - ulice K dolnej stanici, J. Zemana

 

Štvrtok 19. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - Dlhé Hony, Partizánska

18.00 až 06.00 h - kruh. križovatka Karpatská, ul. Strojárenská, Kalinčiakova

 

Piatok 20. apríla 2018

06.00 až 18:00 h - horná Partizánska + bočné uličky

18.00 až 06.00 h - ulice Piaristická, Súdna, 1. mája

 

Pondelok 23. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Cintorínska, Olbrachtova

18.00 až 06.00 h - ul. Pod Brezinou, Nad Tehelňou

 

Utorok 24. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Pod Brezinou, Nad Tehelňou, J. B. Magina, Krmana, Lipského, MUDr. Churu

18.00 až 06.00 h - ul. J. Kráľa, Krátka, Záhradnícka, Tatranská, Nová, Zelená

 

Streda 25. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Električná - bočná, Kollárova, Bernolákova, Horný Šianec po Braneckého

18.00 až 06.00 h - ul. Kuznányho, Kmeťova, Moyzesova, Jesenského od Dolnej stanice po Súdnu

 

Štvrtok 26. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Dolný Šianec, Kúty

18.00 až 06.00 h - dorábky, nedorobky

 

Harmonogram strojného a ručného čistenia po zimnej údržbe komunikácií - mestská časť ZÁPAD:

Piatok 27. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Majerská, Na Vinohrady, chodník Zlatovská

18.00 až 06.00 h - ul. Zlatovská

 

Pondelok 30. apríla 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Brančíkova, Svätoplukova, Rastislavova, Royova, Ľ. Stárka smer Čierny mostek, chodník v podjazde Vlárska

18.00 až 06.00 h - Nové Zlatovce, ul. Vážska, Jedľová, Lipová, Višňová, Javorová, Brezová, Prúdy

 

Streda 2. mája 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Kožušnícka, Bavlnárska, Obchodná

18.00 až 06.00 h - Orechové - ul. Orechovská, Chotárna

 

Štvrtok 3. mája 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Kvetná, Dukl. hrdinov, Hollého, Školská, Budovateľská

18.00 až 06.00 h - Orechové, Istebník - Jánošíkova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová

 

Piatok 4. mája 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Továrenská, Súťažná, Súhrady, Lesnícka

18.00 až 06.00 h - ul. M. Slovenskej, Záhradná, Hroznová, Slivková, J. Prháčka

 

Pondelok 7. mája 2018

06.00 až 18.00 h - Orechové, Istebník - ul. M. Kišša, Žabinská, Radlinského, Kvetinová, Široká

18.00 až 06.00 h - Zlatovce - ul. Okružná, Na záhrade, Na dolinách

 

Streda 9. mája 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Majerská, novostavby, Horné Orechové

18.00 až 06.00 h - Zlatovce - ul. Poľovnícka, Severná, Jarná, Malozáblatská, Kňažská

 

Štvrtok 10. mája 2018

06.00 až 18.00 h - ul. Hlavná, Hanzlíkovská od Kamenca po žel. priecestie

18.00 až 06.00 h - Záblatie - ul. Pri parku, Ku kyselke

 

Piatok 11. mája 2018

06.00 - 18.00 h - Záblatie - ul. Záblatská od otoču autobusov, Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné pažite

18.00 - 06.00 h - dorábky, nedorobky

 

Harmonogram čistenia komunikácií v mestských častiach Juh a Sever zverejníme týždeň pred začiatkom čistenia a aj v Infe, ktoré vyjde 2. mája 2018.

 

 

 

 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín