Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Na chodník dali zámkovú dlažbu

(09.03.2018, Mesto Trenčín)

V lete minulého roka prekladali v križovatke ulíc M. Rázusa a Študentská pri Obchodnej akadémii M. Hodžu v rámci modernizácie železničnej trate kanalizáciu. Zhotoviteľ však nedokončil práce tak, ako bolo uvedené v povolení od mesta. Povrch chodníka v križovatke ulíc M. Rázusa a Študentská upravil asfaltovou vrstvou, no v povolení mal uvedené dať komunikácie do pôvodného stavu, čiže povrch chodníka zabezpečiť zámkovou dlažbou.

Mesto odmietlo tento priestor od zhotoviteľa prebrať, pokiaľ nedôjde k náprave. V týchto dňoch sa tak stalo a povrch chodníka pokrýva zámková dlažba.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín