Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

O dotáciu v oblasti školstva žiadajte do najbližšieho pondelka

(12.02.2018, Mesto Trenčín)

V pondelok 19. februára 2018 uplynie čas na prijímanie žiadostí o podporu aktivít v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania.

Vyplnenú žiadosť aj s povinnými prílohami je potrebné odovzdať do 19. februára v podateľni Mestského úradu Trenčín na Mierovom námestí 2 (v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka od 8.00 do 16.30 hodiny a v piatok od 8.00 do 14.00 hodiny) alebo zaslať poštou. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.

Všetky informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete na stránke mesta v časti Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín