Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Centrum voľného času pripravilo na prázdniny denný tábor

(12.02.2018, Mesto Trenčín)

Prihlášku je možné poslať ešte do štvrtka 15. februára 2018.

Centrum voľného času v Trenčíne na Východnej ulici 9 ponúka v čase nadchádzajúcich jarných prázdnin od 19. do 23. februára JARNÝ DENNÝ TÁBOR.

Týždenný program:

  • Pondelok - Malí umelci – komentovaná prehliadka výstavy a tvorivé dielne v Galérii M. A. Bazovského, spoločenské a pohybové hry
  • Utorok - Hviezdy očami detí – návšteva astronomickej pozorovateľne prof. A. Cvacha v Trenčíne, výroba masiek na karneval, spoločenské a pohybové hry
  • Streda - Krúžkovica a karneval – široká paleta rôznych krúžkových činností v CVČ spojená s karnevalom
  • Štvrtok - Dobrodružstvá s Knihomoľom – zážitkové čítanie vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne, spoločenské a pohybové hry
  • Piatok - Bojovníci z arény – návšteva Laser arény v Trenčíne, vyhodnotenie celého týždňa spojené s odovzdávaním odmien

Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 15. 2. 2018.

Poplatok 50 € zahŕňa obed, olovrant, cestovné, poistné, pedagogický dozor, materiálne zabezpečenie, ceny a pitný režim.

Prihlášky posielajte na .

Kontakt: 0911 886 007, 032/ 74 33 502.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín