Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Voľné pracovné miesta na úrade

(09.02.2018, Mesto Trenčín)

Mestský úrad v Trenčíne potrebuje referenta pre investície a stavebného referenta. Uchádzači sa môžu prihlásiť do štvrtka 15. februára 2018.

Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trenčíne:

Názov funkcie: Referent pre investície

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok - 1,0

Organizačný útvar: Útvar interných služieb

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredné odborné s maturitou – stavebný smer alebo iný technický smer

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • odborná prax vítaná, (výhodou je prax v projektovaní stavieb, v realizácií stavieb alebo z investičnej činnosti)
 • vodičský preukaz skupiny B
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť, zodpovednosť
 • práca s PC

Charakteristika pracovného miesta: Odborné práce, technický dozor a administratívne práce spojené s investičnou činnosťou mesta Trenčín

Názov funkcie: Stavebný referent

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok - 1,0

Organizačný útvar: Útvar stavebný a životného prostredia

Kvalifikačné predpoklady: ÚSO, VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa – stavebný smer alebo VŠ II. stupňa - právo

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • prax (stredoškolské vzdelanie – 5 rokov, pri VŠ vzdelaní sa prax nevyžaduje)
 • vodičský preukaz skupiny B
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť, zodpovednosť
 • práca s PC
 • znalosť stavebného a správneho poriadku

Charakteristika pracovného miesta: Výkon činností v zmysle stavebného zákona, výkon štátneho stavebného dohľadu pre mesto Trenčín

Uchádzači o uvedené pracovné miesta, prihláste sa, prosím, elektronicky najneskôr do 15. 2. 2018 do 12.00 h.

Kontakt:

JUDr. Katarína Patková
vedúci kancelárie prednostu
kancelária prednostu

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail:

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín