Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Regulované pásma budú mať rovnakú dobu spoplatnenia

(10.01.2018, Mesto Trenčín)

S výnimkou pásiem A a B, čo je centrum mesta a blízke okolie, bude vo všetkých regulovaných pásmach od 15. 1. 2018 zjednotená doba spoplatnenia. Cieľom zmien je zjednodušiť systém parkovania a vyhovieť požiadavkám občanov.

1. Pásma C, D, G, H budú v pracovných dňoch spoplatnené zhodne od 0.00 do 24.00 h, cez víkendy budú bezplatné. Opatrenie vychádza v ústrety domácim obyvateľom, rezidentom, ktorí, hoci mali zakúpené parkovacie karty, mali problém večer po skončení doby spoplatnenia v niektorých lokalitách zaparkovať.

2. Pásma A a B majú naďalej dobu spoplatnenia v pracovných dňoch od 8. 00 do 18.00 h, pásmo A aj v sobotu od 8. 00 do 12.00 h.

3. Na parkoviskách označených ako DLHODOBÉ bude zjednotená doba spoplatnenia vo všetkých pásmach, kde sú dlhodobé parkoviská, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h.

4. Víkendy a dni pracovného pokoja zostávajú bezplatné (s výnimkou pásma A, ktoré je spoplatnené aj v sobotu dopoludnia)

5. Parkovisko na Mládežníckej ulici, zaradené do nového pásma F, bude mať režim dlhodobého parkoviska s dobou spoplatnenia od 8.00 do 16.00 h. Označenie pásma bude TNF2.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín