Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Tretí zberný dvor je otvorený

(09.01.2018, Mesto Trenčín)

V utorok 9. januára 2017 bol otvorený 3. zberný dvor v Trenčíne. Nájdete ho v mestskej časti Sever na ulici K zábraniu.

Prístup do zberného dvora, ktorý sa nachádza v oplotenom areáli pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens, je odbočkou priamo z mestskej komunikácie na Kubranskej ulici. Otvorený bude od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 17.30 hodiny, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu do 17.00 h. Určený je na zber ostatných odpadov (nie nebezpečných), pre ktoré sú  v areáli rozmiestnené označené veľkoobjemové kontajnery. Z nebezpečných odpadov bude možné odovzdať v tomto zbernom dvore len žiarivky, spotrebnú elektroniku a bielu techniku. Telefonický kontakt: 0914 362 111, dispečing: 032/640 13 40.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín