Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vo štvrtok bude poľovačka na Brezine

(08.01.2018, Mesto Trenčín)

Upozorňujeme obyvateľov, že vo štvrtok 11. januára 2018 v čase od 8.00 do 15.00 hodiny sa na nepoľovných plochách v lesoparku Brezina uskutoční spoločná poľovačka na diviačiu zver.

Poľovníci sa budú pohybovať na severnej strane Breziny – teda od Zábrania smerom k hotelu na Brezine. Prosíme obyvateľov, aby sa v tomto čase lesoparku a najmä jeho severnej lokalite vyhli. Na bezpečnosť obyvateľov bude pri konkrétnych vstupoch na Brezinu dohliadať mestská polícia.

Ide o druhú povolenú spoločnú poľovačku. Je to jedno z opatrení na reguláciu premnoženej zveri, ktorá na tomto území nemá prirodzeného predátora a často sa vyskytuje v blízkosti ľudských obydlí.

Mesto Trenčín ako vlastník a užívateľ pozemkov, tvoriacich nepoľovnú plochu lesoparku Brezina, a Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Soblahov ako užívateľ pozemkov nepoľovnej plochy Trenčín - juhovýchod sa preto rozhodli pre systematické riešenie.

Na základe ich žiadosti povolil Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Trenčíne lov diviačej, srnčej a jelenej zveri, líšok a jazvecov formou individuálneho lovu a spoločných poľovačiek.

Povolenie na individuálny lov trvá do 15. februára 2018, spoločné poľovačky na diviačiu a líščiu zver povoľuje maximálne trikrát v období do 31. januára 2018. Vykonaním lovu je poverené Poľovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom v Soblahove.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín