Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Skontrolujte si, či ste zaplatili miestne dane

(06.10.2017, Mesto Trenčín)

V posledný septembrový deň uplynul termín na zaplatenie dane z nehnuteľností a dane za psa. Skontrolujte si, či ste miestne dane alebo aj poplatok za smeti náhodou nezabudli zaplatiť.

Výzvu na zaplatenie nedoplatku mesto ako správca dane vo väčšine prípadov zasiela ako posledné upozornenie pred začatím vymáhania súdnym exekútorom, pričom správca dane nie je povinný výzvu zaslať. Pohľadávku môže postúpiť ihneď na vymáhanie. Avšak, vzhľadom na skutočnosť, že mesto priebežne eviduje aj veľa nedoplatkov s nízkou sumou do 5 eur, bude v tomto roku zasielať výzvy aj na zaplatenie týchto nedoplatkov.

Pohľadávkam venuje správca dane vždy výnimočnú pozornosť. Tvoria podstatnú časť pohľadávok Mesta Trenčín. K 31. decembru 2016 predstavovali pohľadávky z dane z nehnuteľností 776 999 eur. Z toho bolo prihlásených v konkurzoch a reštrukturalizáciách 316 060 eur. U súdneho exekútora boli prihlásené pohľadávky vo výške 120 785 eur.  „V roku 2016 sa nám podarilo vymôcť pohľadávky od neplatičov dane z nehnuteľností a z dane za psa vo výške 76 338 eur,“ hovorí špecialista pre dane a poplatky Ján Margetín z ekonomického útvaru MsÚ v Trenčíne.  „Zároveň sme postúpili nové pohľadávky súdnym exekútorom na vymáhanie. Išlo o pohľadávky z dane z nehnuteľností a z dane za psa vo výške 148 975 eur.“

Mesto ako správca dane vyvíja maximálnu snahu znižovať výšku pohľadávok a pracovať s pohľadávkami tak, aby sa neplatiči nevyhli povinnosti daň zaplatiť. Na druhej strane chápe, že človek môže niekedy pozabudnúť zaplatiť daň, preto chce občanov včas na túto povinnosť upozorniť. Vyhnú sa tak zbytočným problémom a zvýšeným finančným nákladom, ktoré by mohli vzniknúť postúpením ich pohľadávky súdnemu exekútorovi na vymáhanie.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín