Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Na bicykli spod Juhu do centra bezpečne

(29.09.2017, Mesto Trenčín)

V tomto týždni bola daná do predčasného užívania cyklotrasa na Soblahovskej ulici. Zhotoviteľ ešte upravuje trávnaté plochy a odstraňuje nedostatky na niektorých častiach chodníkov.

V rámci jednej z dvoch etáp budovania cyklotrasy spod Juhu do centra bola rozšírená komunikácia, upravená križovatka Soblahovskej ulice s Cintorínskou, vybudovaný chodník pod oporným múrom cintorína. V úseku cyklotrasy na Soblahovskej ulici sú dnes všetky autobusové zastávky zasunuté mimo komunikácie.

Po tom, ako bola dokončená cyklotrasa aj v úseku od kruhového objazdu pri Keramoprojekte po bývalú zdravotnícku školu, sa dnes cyklisti bezpečne dostanú spod Juhu až do centra mesta.  Šlo o mestskú investičnú akciu v hodnote 500 tisíc eur.

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín