Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Pripravte sa na Jesenné upratovanie 2017

(13.09.2017)

Organizované jesenné upratovanie v meste Trenčín sa začne v sobotu 23. septembra na sídlisku Juh. Potrvá počas ôsmich sobôt až do novembra.

Na vybraných miestach budú vždy v sobotu podľa harmonogramu umiestnené veľkoobjemové kontajnery – jeden na odloženie biologicky rozložiteľného odpadu ako sú konáre a odpad zo záhrad, do druhého kontajnera možno odkladať iný odpad, okrem drobného stavebného odpadu.  

Do týchto kontajnerov tiež nepatrí:

  • elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Tento odpad je možné vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
  • pneumatiky, ktoré v zmysle zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov

Všetky termíny i umiestnenie kontajnerov sú uvedené v Harmonogram jesenného upratovania.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín