Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Bezplatne odvezú staré elektrospotrebiče

(08.09.2017, Mesto Trenčín)

V sobotu 23. septembra 2017 organizuje Mesto Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu odvoz starých spotrebičov priamo z domácností. Záujem o odvoz treba nahlásiť do 20. septembra 2017.

Zber sa týka veľkých spotrebičov (chladničky, práčky, televízory), ako aj malých spotrebičov (vysávače, žehličky, kávovary, fény),  ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera.

Z  časových  dôvodov nie je možné pri zbere vynášať elektroodpad z bytov, pivníc a povál. Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou rodinného domu (nie na ulici) v deň zberu 23. 9. o 9.00 hodine ráno,. Zároveň je potrebné, aby obyvatelia v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto priestorov.

Svoj záujem o odvoz elektrospotrebičov treba nahlásiť na Mestský úrad do 20. septembra 2017, a to buď telefonicky na 032/650 44 18 alebo poslať e-mail na .

Potrebné údaje:

1.      Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť

2.      Vaše meno, priezvisko, presná adresa bydliska a telefonický kontakt

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín