Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Jahodová ulica je v rekonštrukcii

(09.08.2017, Mesto Trenčín)

Práce sa začali 12. júla 2017. V týchto dňoch kladú obrubníky a zámkovú dlažbu v časti chodníka. Ide o investičnú akciu mesta za takmer 200 tisíc eur.

Prípravy na rekonštrukciu Jahodovej ulice dali zabrať všetkým. Ľuďom, ktorí tam žijú i úradníkom. A to ešte predtým, ako vôbec začala. Bol to nekonečný príbeh stretnutí a vyjednávaní, kde jeden obyvateľ Jahodovej ulice menil názory a kládol si neprijateľné podmienky. 

Mesto bolo už od roku 2015 pripravené vybudovať novú cestu, poslednou podmienkou bolo majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v podielovom vlastníctve otca a dcéry. V minulom roku sa podarilo viceprimátorovi Jánovi Forgáčovi a jeho dvom poslaneckým kolegom s nimi dohodnúť, pričom šlo pre oboch vlastníkov o naozaj výhodnú dohodu.

„Dcéra dohodu akceptovala a dodržala. Otec, aj napriek tomu, že najskôr súhlasil, po čase sa zachoval veľmi nekorektne a kládol si absolútne neprijateľné podmienky. Jeho prístup nás veľmi mrzí, lebo sa predlžoval čas pre investičnú akciu a teda aj pre ľudí, ktorí čakali na novú cestu už príliš dlhý čas,“ povedal viceprimátor J. Forgáč.

Po veľmi dlhej a intenzívnej snahe sa Mesto napokon rozhodlo pristúpiť k radikálnemu kroku. Bol to prvý prípad, kedy Mesto bolo nútené ísť do procesu vyvlastnenia pozemku vo verejnom záujme, aby mohlo pristúpiť k realizácii mimoriadne potrebnej investičnej akcii v hodnote takmer 200 tisíc eur. Počas už spusteného procesu vyvlastnenia napokon predsa len došlo s vlastníkom k dohode a bola uzatvorená kúpna zmluva. Tamojší obyvatelia sa konečne dočkajú novej cesty.

Jej rekonštrukcia sa začala 12. júla. Doteraz boli urobené zemné práce, položená časť obrubníkov a osadené vpuste. Predpokladané ukončenie prác by malo byť v závere septembra.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín