Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Akrobatické lety obmedzili, v nedeľu nebudú obťažovať hlukom

(17.07.2017, Mesto Trenčín)

Hluk z akrobatických letov, najmä počas víkendov, bol dôvodom mnohých sťažností občanov Trenčína. Hoci Mesto nie je oprávnené zakázať alebo obmedziť prevádzku letiska, predsa sa napokon podarilo dospieť k dohode s Leteckými opravovňami Trenčín, ktoré obmedzili leteckú akrobaciu.

Podnety na hluk z akrobatických letov Mesto viackrát riešilo s Leteckými opravovňami Trenčín, ktoré sú prevádzkovateľom letiska, Dopravným úradom a aj hygienikom rezortu dopravy. V minulom roku boli vykonané aj merania hluku počas bežnej prevádzky letiska a aj počas nácviku leteckej akrobacie vo viacerých častiach mesta v okolí letiska. Hygienik ministerstva dopravy vtedy konštatoval, že namerané hodnoty neprekračovali prípustné hodnoty hluku stanovené vyhláškou.

Mesto však i naďalej komunikovalo s prevádzkovateľom  letiska, pretože sťažnosti občanov pretrvávali. Letecké opravovne Trenčín prisľúbili, že budú rokovať s nájomcami letiska o úprave podmienok pre akrobatické lety. 6. júla 2017 obdržalo mesto Trenčín list, v ktorom Letecké opravovne Trenčín informujú: „Dňa 26. 6. 2017 bolo všetkým nájomcom, ktorí vykonávajú leteckú akrobaciu na letisku Trenčín zaslané oznámenie o vydaní zákazu lietania na akrobatických lietadlách počas nedieľ, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Počas pracovných dní a v sobotu je prevádzka na akrobatických lietadlách povolená v čase od 8:00 do 18:00 h.“

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín