Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Mestská polícia plánuje prijať štyroch príslušníkov

(17.07.2017, Mesto Trenčín)

Výberové konanie sa uskutoční vo štvrtok 27. júla 2017.

Ak máte záujem o prácu mestského policajta v Trenčíne, príďte na výberové konanie vo štvrtok 27. júla 2017 o 8.00 hodine do budovy Mestskej polície na Hviezdovej ulici.

V deň pohovoru absolvujú uchádzači aj testy fyzickej zdatnosti, preto si so sebou prineste aj športový úbor.

Podľa zákona sa príslušníkom obecnej polície môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín