Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Mesto dohliadne na ochranu čerešní

(13.06.2017, Mesto Trenčín)

Pri výstavbe druhej etapy cyklotrasy došlo počas výkopov stavebnými strojmi k odhaleniu a v niektorých prípadoch i k narušeniu koreňov čerešní na Soblahovskej ulici. Mesto nariadilo zhotoviteľovi, aby bezodkladne zabezpečil ochranu koreňového systému čerešní - aby ostrým rezom zarezal poškodené korene a následne všetky odhalené korene prikryl geotextíliou a zalieval. Zároveň, aby zrýchlil proces od momentu odkrytia koreňovej sústavy až po zasypanie zeminou.

Zhotoviteľa Mesto dôrazne upozornilo, aby pri hĺbení výkopov v okolí čerešní pracoval ručne a ohľaduplne. Na ochranu čerešní bude Mesto počas prác dohliadať.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín