Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

V Trenčíne môžete využiť bezplatné mediačné poradenstvo

(18.05.2017, Mesto Trenčín)

Mesto Trenčín uzavrelo zmluvný vzťah s Mediačnou kanceláriou - Mgr. Renáta Králiková o poskytovaní mediačnej činnosti a služieb. Pri neustále stúpajúcom počte súdnych a arbitrážnych konaní tak budú mať, najmä obyvatelia Trenčína, vytvorené podmienky pre ľahší prístup k riešeniu sporov prostredníctvom mediačnej činnosti. Mediátorka R. Králiková bude poskytovať bezplatné mediačné poradenstvo vždy poslednú stredu v mesiaci v čase od 12:30 do 16:00 h v zasadacej miestnosti Klientskeho centra MsÚ Trenčín.

Prvé bezplatné mediačné poradenstvo môžete využiť  31. mája 2017.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín