Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Mesto Trenčín začne doručovať rozhodnutia o daniach a poplatkoch

(17.05.2017, Mesto Trenčín)

Rozhodnutia o dani z nehnuteľností a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú od nasledujúceho týždňa do domácností doručovať zamestnanci Mestského úradu v Trenčíne.

Doručovanie potrvá 3 týždne. Ak občania nebudú v priebehu týchto troch týždňov zastihnutí, doručovateľ im v schránke zanechá oznámenie o uložení zásielky v sobášnej miestnosti Mestského úradu, kde si ju budú môcť vyzdvihnúť.

Zásielky budú v sobášnej miestnosti uložené len v určitom termíne, preto prosíme občanov, aby si dôkladne prečítali najmä dátum uloženia zásielky v sobášnej miestnosti, aby zbytočne nestrácali svoj čas.

Po skončení vydávania zásielok sa Mesto pokúsi nedoručené zásielky ešte odoslať prostredníctvom Slovenskej pošty a. s.

Ak aj napriek všetkým uvedeným pokusom nebude zásielka doručená, zostane uložená u správcu dane, ktorý ju bude považovať za doručenú.

V prípade nejasností alebo nezrovnalostí vyplývajúcich z týchto písomností sa občania môžu prísť poradiť do Klientskeho centra alebo sa obrátiť na svojho správcu dane, ktorý preverí všetky rozhodujúce skutočnosti. Kontakt nájdu na rozhodnutí.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín