Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Rekonštrukcia Mierového námestia sa začína

(20.04.2017, Mesto Trenčín)

Najväčšia a najvýznamnejšia mestská investičná akcia dá novú tvár Mierovému námestiu. Historické srdce Trenčína si aj po rekonštrukcii zachová jedinečnú atmosféru.

Trenčín je dnes jediným krajským mestom, ktoré má pôvodné námestie, dlhé roky bez významnejšieho architektonického zásahu. Vo štvrtok 20. apríla sa však začala jeho významná rekonštrukcia. Spojená bude i s obnovou opotrebovaných inžinierskych sietí, ktorú zafinancujú ich správcovia. Mesto investuje do rekonštrukcie povrchu námestia z úveru vo výške 3,1 mil. eur takmer 2 750 tisíc eur. Za zvyšok peňazí dokúpi mobiliár a iné prvky, ktoré ľuďom spríjemnia návštevu centra Trenčína.

V súťaži architektonických návrhov budúcej podoby Mierového námestia sa o priazeň laickej i odbornej verejnosti uchádzalo sedem návrhov. Na konci hlasovania nastala vzácna zhoda a návrh architektonického ateliéru RAW z Brna zvíťazil.

Výsledkom spoločných diskusií projektantov, zástupcov mesta a občanov bude kvalitná rekonštrukcia námestia so všetkým, čo vytvára pobytovú pohodu a s tým súvisiacu ponuku obchodov, kaviarní, lavičiek, zelene, fontány, peknej dlažby, zaujímavého osvetlenia... Všetko, čo z námestia urobí vyhľadávané miesto pre Trenčanov a čo podporí ich pozitívnu identifikáciu s mestom, v ktorom žijú.

Počas celého trvania rekonštrukcie bude námestie priechodné, ľudia sa dostanú do všetkých prevádzok. Farské schody i Matúšova ulica budú tiež sprístupnené. Zásobovanie prevádzok na Mierovom námestí bude počas rekonštrukcie rešpektované, môže dôjsť len ku krátkodobému obmedzeniu na nevyhnutnú dobu počas prekrývania výkopov.   

1.etapa rekonštrukcie sa dotkne Farskej ulice a pravej strany námestia smerom od mestského úradu po úroveň Morového stĺpu. Po tom, ako v piatok 21. apríla Cesty Nitra, a.s. – víťaz verejného obstarávania – odkryjú povrch na Farskej ulici, sa začne v pondelok 24. apríla na tomto mieste archeologický prieskum a vzápätí obnova inžinierskych sietí.

O ďalšom postupe prác bude občanov Mesto Trenčín priebežne informovať na svojej webstránke.

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín