Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Lesnícky deň bude v Parku M. R. Štefánika

(20.04.2017, Mesto Trenčín)

Pre rekonštrukciu Mierového námestia sa tradičné podujatie uskutoční tento rok v priestore okolo hudobného altánka v Parku M. R. Štefánika.

Tohtoročným mottom dnes už tradičného podujatia je heslo „Lesy bez bariér - lesy pre všetkých". Ako vždy, na deti a dospelých bude aj vo štvrtok 27. apríla 2017 od 10.00 do 14.00 hodiny čakať v centre mesta množstvo interaktívnych aktivít o prírode.  Podujatie organizujú spolu s mestom Trenčín Lesné hospodárstvo Inovec, s. r. o. a Lesy SR, š. p., Odštepný závod Trenčín, k nim sa pridávajú aj ďalšie spriaznené organizácie.

Lesnícky deň v Trenčíne je súčasťou Lesníckych dní 2017 - najväčšieho celoslovenského podujatia organizovaného lesníckymi inštitúciami na Slovensku.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín