Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Mesto sa uchádza o finančné príspevky

(18.04.2017, Mesto Trenčín)

Mesto Trenčín podalo žiadosť o peňažnú podporu na rekonštrukcie škôlok a výstavbu druhej etapy cyklotrasy.

O poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania požiadalo Mesto Trenčín Environmentálny fond na objekt Materskej školy na Ulici M. Turkovej.

 

V prípade získania dotácie materská škola prejde kompletnou rekonštrukciou. Budú vymenené okná, presklené steny, dôjde k zatepleniu fasády a strešného plášťa.

Mesto Trenčín žiada i o príspevok na obnovu Materskej školy na Kubranskej ulici, a to prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Mesto má v pláne rekonštruovať strechu, zatepliť budovu a vymeniť okná.

Mesto Trenčín má záujem získať finančný príspevok aj na projekt „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Centrum – Sídlisko Juh 2. etapa“. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podalo z Integrovaného regionálneho operačného programu. Mesto verí, že jeho žiadosť bude úspešná, no aj napriek tomu, má v rozpočte vyčlenené financie na výstavbu 2. etapy cyklotrasy. Práce na nej by mali začať už v júni.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín