Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Rekonštrukcia Mierového námestia sa začne po Veľkej noci

(13.04.2017, Mesto Trenčín)

Historické srdce nášho mesta si aj po rekonštrukcii zachová jedinečnú atmosféru. Pred začiatkom prác zorganizovalo Mesto Trenčín tlačovú besedu, na ktorú pozvalo zástupcov zhotoviteľa, architektov, archeológov a správcov inžinierskych sietí.

Trenčín bol doteraz jediným krajským mestom s pôvodným námestím bez významnejšieho architektonického zásahu. Dnes je však už rozhodnuté a isté, že ho čaká významná rekonštrukcia, ktorá bude spojená s obnovou inžinierskych sietí.

Víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa prác sa stali Cesty Nitra, a. s., Práce na rekonštrukcii povrchu námestia boli vysúťažené za necelé 2 750 tisíc eur s DPH. V porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky ide o úsporu takmer 371 tisíc eur s DPH. Obnovu sietí zafinancujú ich správcovia.

„Pre nás je to obrovská výzva,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Cesty Nitra Juraj Serva. „Sme pripravení začať okamžite po veľkonočných sviatkoch.“ Firma, ktorá sa zaoberá hlavne výstavbou dopravných stavieb a inžinierskych sietí, už rekonštruovala historické centrum Skalice, národnú ulicu v Žiline, pešiu zónu a námestie v Nitre.

Ako informoval J. Serva, hlavným obsahom stavby v Trenčíne bude kompletná povrchová rekonštrukcia námestia, pričom viac ako polovica kociek by sa mala zachovať, vyčistiť a poukladať nanovo. „Následne budú rekonštruované chodníky, ktoré sú dnes z liateho asfaltu. Nahradený bude novými dlažobnými prírodnými materiálmi, či už žulovými alebo čadičovými. Súčasťou celej rekonštrukcie sú aj objekty architektúry, mobiliár, umelecké prvky, fontána, pribudne nové pódium, námestie dostane nové osvetlenie, nové ozvučenie, malo by mať wifi pripojenie, čiže pôjde skutočne o námestie s parametrami 21. storočia.“

Hneď ako zhotoviteľ odstráni dlažbu na námestí, začne pracovať aj skupina archeológov. „Budú to štyria archeológovia, dvaja archeogeodeti a 10 až 16 robotníkov, očakávame relatívne náročnú ale veľmi zaujímavú prácu,“ povedal Drahoslav Hulínek zo Slovenského archeologického a historického inštitútu.  „Verejnosť možno očakáva nejaké potvrdenia či už v súvislosti s dobou rímskou alebo s Matúčom Čákom. To je skôr na úrovni sci-fi. My urobíme všetko preto, aby sme toto miesto dôsledne preskúmali a zároveň sme žiadnym spôsobom nezdržiavali stavebné práce počas rekonštrukcie.“ Okrem geofyzikálneho prieskumu majú archeológovia k dispozícii zdroje z archívov vo Viedni a v Bratislave. Nálezy očakávajú na dvoch miestach - v priestore pred mestskou bránou smerom k centru námestia a v časti od Trenčianskeho múzea k hotelu Elizabeth.  

„Myslím si, že mestu nálezmi skôr pomôžeme ako uškodíme. Archeológia nemusí byť strašiakom pre rekonštrukciu a časový harmonogram nemusí narušiť. Skôr si myslím, že to môže rekonštrukcii pomôcť, napriek tomu, že návrh je veľmi krásny a rešpektuje historické danosti mesta,“ povedal D. Hulínek.

Rekonštrukciu námestia privítali aj správcovia sietí, ktorí pri tejto príležitosti svoje siete obnovia. Trenčianske vodárne a kanalizácie vymenia viac ako 1200 metrov vodovodného potrubia a viac ako 650 metrov kanalizácie. „Budeme rekonštruovať všetky prípojky,“ povedala riaditeľka technicko–investičného úseku TVK, a.s., Monika Čižnárová. Sú pripravení začať hneď ako práce odštartujú Cesty Nitra.

V rámci rekonštrukcie Mierového námestia plynári obnovia približne 1300 metrov plynárenských zariadení na Mierovom námestí a v priľahlých uličkách smerom k hradu. „Ďakujeme mestu za túto možnosť skoordinovať tieto práce a pevne verím, že všetko dobre dopadne,“ povedal vedúci útvaru investícií – západ SPP – distribúcia, a.s., David Mezei.

K vzhľadu námestia po jeho rekonštrukcii sa vyjadril Tomáš Rusín z Ateliéru RAW, s. r. o. – „To, čo je na Mierovom námestí najcennejšie, to je duch miesta genius loci, je výnimočné a má obrovskú európsku hodnotu. Domnievame sa, že ho posilníme práve takými prvkami, ako je napríklad fontána Marca Aurelia, okolo ktorej budú umiestnené bronzové dosky s dátami vyznamných kapitol z dejín mesta. Bude tu bronzový model mesta pre kostolom. Uvažujeme o tom, že by mohol byť z doby Matúša Čáka, čiže konfrontácia so súčasnosťou by bola o to zaujímavejšia.“

Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka bude počas rekonštrukcie námestia veľmi dôležitá koordinácia všetkých prác. „Čo by nás mohlo pozastaviť, nie zastaviť, môže byť významný archeologický nález. Moja ideálna predstava je, aby sme celé námestie dali do užívania v decembri tohto roku.“  Nevylúčil však ani možnosť, že sa práce potiahnu o niečo dlhšie.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín