Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Zisťujú využívanie informačných a komunikačných technológií

(17.04.2017, Mesto Trenčín)

Od 20. apríla do 31. mája 2017 môžu vašu domácnosť navštíviť opytovatelia poverení Štatistickým úradom SR.

Ich cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Opytovatelia navštívia takmer 4 700 slovenských domácností v takmer 160 mestách a obciach, medzi ktorými je aj Trenčín.

Pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa je v domácnosti povinný preukázať sa osobitným poverením. Ako informovala generálna riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického úradu SR v Banskej Bystrici Zlata Jakubovie, všetky informácie a názory, ktoré ľudia v rámci zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín