Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Podporia verejnoprospešné aktivity v Trenčíne a okolitom regióne

(17.03.2017, Mesto Trenčín)

Klub darcov Trenčianskej nadácie vyhlásil výzvu na predkladanie projektov pre  obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou.  Uzávierka je 28. apríla 2017.

Ide o štrnásty ročník grantovej výzvy Klubu darcov. Jeho členovia od roku 2003 pomohli naštartovať viaceré úspešné projekty. Prostredníctvom podpory malých grantov doteraz investovali dary v celkovej hodnote 42 111 eur. 

„Grantové kolo 2017 je opäť zamerané na podporu pestrej škály projektov, týkajúcich sa voľného času detí a mladých ľudí, kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, sídliskových aktivít, podpory tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania i pomoci zdravotne postihnutým,“ informovala správkyňa Trenčianskej nadácie Alena Karasová.

Členovia klubu podľa jej slov kladú dôraz na prospešnosť aktivít pre komunitu, participáciu verejnosti a dobrovoľníkov, dlhodobý efekt výsledkov projektu a dobre nastavený rozpočet.

Do výzvy sa môžu zapojiť obyvatelia miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou. Čas na predloženie svojho projektu majú do 28. apríla 2017.

„Do konca mája budú projekty vyhodnotené členmi Klubu darcov a poslednou bodkou za vyhlásenou výzvou bude schválenie projektov správnou radou Trenčianskej nadácie a podpísanie zmlúv o poskytnutí grantu. Zhruba od polovice júna 2017 do marca 2018 bude možné úspešné projekty realizovať,“ povedala A. Karasová.

Podrobné podmienky získania grantu a všetky potrebné tlačivá na stiahnutie nájdu záujemcovia na  internetovej stránke www.trencianskaadacia.sk

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín