Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Zóna 30 je zriadená, pozor na nové pravidlá

(15.03.2017, Mesto Trenčín)

Charakteristické pre Zónu 30 je upravenie maximálnej rýchlosti na 30 km/h. Na križovatkách nie sú značky, upozorňujúce na hlavné a vedľajšie ulice, platí pravidlo pravej ruky. Tieto zmeny umožňujú cyklistom jazdu v protismere.

Bezpečnosť na cestách a upokojenie dopravy je hlavným dôvodom pre zavedenie dopravného režimu nazývaného ako Zóna 30. U nás ide o novinku, na ktorú vodiči nie sú zvyknutí, v zahraničí však už desiatky rokov tvorí bežný štandard.

Pravidlo pravej ruky

V Zóne 30 má na všetkých križovatkách prednosť vozidlo prichádzajúce z pravej strany. Vodiči tak musia pred každou križovatkou spomaliť, čím dochádza k upokojeniu dopravy a zvýšeniu bezpečnosti. Pre chodcov, najmä deti a seniorov prinášajú opatrenia väčší pocit bezpečia.

Ubudli značky

Tým, že v Zónach 30 platí prednosť sprava, nie je potrebné vyznačovať každú križovatku značkami. Týmto krokom je znížený aj takzvaný „značkový smog“. Na vjazd do lokality alebo výjazd z nej upozorňujú vodičov dopravné značky s označením Zóna 30.

Pilotná zóna v Dolnom meste

Trenčín obmedzil rýchlosť a zriadil pilotnú Zónu 30 v obytnej štvrti na uliciach Dolný Šianec, J. Kráľa, Zelená, Krátka, Tatranská, Záhradnícka a Nová. Mesto bude sledovať, ako sa zmení doprava na týchto uliciach a podľa toho bude zavádzať Zónu 30 aj v ďalších častiach mesta.

Skúsenosti zo sveta

Zóny 30 fungujú desiatky rokov vo viacerých európskych mestách ako populárny a efektívny spôsob pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Obľúbené sú najmä v Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Holandsku, Švédsku a ďalších krajinách. V mnohých mestách je takáto organizácia dopravy v absolútnej prevahe v obytných štvrtiach. Napríklad v Hamburgu vytvorili ešte v 80-tych rokoch 600 Zón 30 a podarilo sa v nich znížiť nehodovosť o 20 percent, v Berlíne tvoria Zóny 30 až 70 percent dĺžky ciest mesta. Zemepisne bližším príkladom použitia zón 30 je pražská časť Karlín, kde k dopravnými zmenám pristúpili už pred takmer piatimi rokmi.

Ako sa správať v Zóne 30?

 • jazdite opatrne, maximálnou rýchlosťou 30 km/h
 • na križovatke dávajte vždy prednosť sprava
 • všade očakávajte obojsmernú premávku, aj na jednosmerných cestách môže ísť v protismere cyklista
 • v jednosmerke môže v protismere jazdiť výlučne cyklista, nie vozidlo
 • dávajte pozor na chodcov

Zóna 30

 • obmedzí sa rýchlosť jazdy motorových vozidiel na 30 km/h
 • platí pravidlo pravej ruky, to znamená, že prednosť na križovatkách v rámci zóny majú vozidlá prichádzajúce sprava
 • dosiahne sa spomalenie dopravy a tým väčšia bezpečnosť
 • zlepšia sa podmienky na bývanie a život v zóne
 • umožní sa obojsmerný pohyb cyklistov
 • zníži sa počet dopravných značiek
 • zmierni sa hlučnosť (pri 30 km/h je to o 2-3 dB ako pri 50 km8/h)
 • eliminuje sa tranzitná doprava, ulice „patria“ miestnym

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín