Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

V poslednú marcovú sobotu sa začína Jarné upratovanie 2017

(13.03.2017, Mesto Trenčín)

Organizované upratovanie v meste Trenčín sa začne na sídlisku Juh už v sobotu 25. marca 2017.  Pokračovať bude počas ďalších siedmich sobôt aj v ostatných častiach mesta.

Na vybraných miestach budú podľa harmonogramu pristavené vždy dva veľkoobjemové kontajnery, jeden na biologicky rozložiteľný odpad ako konáre, odpad zo záhrad či trávnikov a druhý na odloženie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.

Do týchto dvoch kontajnerov nepatrí elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Ľudia ich však môžu vyložiť ku kontajnerom.

Počas upratovania nie je možné odovzdávať pneumatiky, ktoré sa podľa nového zákona o odpadoch odovzdávajú bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov. 

Harmonogram jarného upratovania 2017 na stiahnutie.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín