Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Prosba o spoluprácu pri čistení komunikácií

(10.03.2017, Mesto Trenčín)

Vážení spoluobčania, Mesto Trenčín pokračuje prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen v čistení ciest i chodníkov. Žiadame a prosíme vás o pomoc a spoluprácu predovšetkým v uvedenom čase:

 

Štvrtok 16. marca 2017

od 6.00 do 18.00 h - Park M. R. Štefánika, Sadová, chodník podjazd Sihoť, Horný Šianec - od Hviezdoslavovej ulice

od 18.00 do 6.00 h - Súdna od Piaristickej ul. po Nám. sv. Anny, Nemocničná, Panenská

 

Piatok 17. marca 2017

od 6.00 do 18.00 h - ulice Hviezdoslavova, Jilemnického, Jesenského

od 18.00 do 6.00 h - Pod Brezinou, Nad Tehelňou

 

Pondelok 20. marca 2017

od 6.00 do 18.00 h - Pod Brezinou, Nad Tehelňou, ulica J. B. Magina, Krmana, Lipského, MUDr. Churu

od 18.00 do 6.00 h - Pod Juhom, Na Zongorke

 

Utorok 21. marca 2017

od 6.00 do 18.00 h - sídlisko Noviny - ulice Ríznerova, Sasinkova, Puškinova, Nové Prúdy, Narcisová, Palárikova, Bottová, Úzka, Stromová

od 18.00 do 6.00 h - kruhová križovatka Karpatská, Ovocná

 

Vážení občania, prosíme vás, rešpektujte pri parkovaní vozidiel prenosné dopravné značenie!

Aby sa nezopakovala napríklad situácia z piatka 10. marca na uliciach Beckovská a 28. októbra, kde i napriek snahe mestskej polície o aktívnu pomoc, bolo zaznamenané hromadné nerešpektovanie prenosných dopravných značení.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín