Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Objednávky, faktúry a zmluvy  Rok 2011  

Dotácie šport

Typ vyhľadávania:
Číslo zmluvy: Dodávateľ:
Dátum zverejnenia od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Dátum účinnosti od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Predmet zmluvy:
Názov dokumentu Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie 1431/2011 Financovanie časti prevádzkových nákladov Futbalového štadióna Opatová v roku 2011 v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní Futbalového štadióna Opatová TJ Družstevník Opatová 14.10.2011 15.10.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie 1430/2011 Financovanie časti prevádzkových nákladov Futbalového štadióna Opatová v roku 2010 v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní Futbalového štadióna Opatová TJ Družstevník Opatová 14.10.2011 15.10.2011
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej dňa 11.11.2010 1335/2011 ukončenie Zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške 765,00 EUR uzatvorenej dňa 11.11.2010 Karate klub Europa Trenčín 03.10.2011 04.10.2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 895/2010 zo dňa 20.12.2010 19/2011 Z čl. II. ods.1 sa vypúšťajú slová ,,... a to do 15 dní odo dňa podpísania zmluvy obidvoma zmuvnými stranami." V čl. 3 sa vypúšťa v ods. 6 prvá veta ... FK SOS TTS TRENČÍN 04.02.2011 05.02.2011
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín