Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Objednávky, faktúry a zmluvy  Rok 2011  

Dotácie sociálne služby

Typ vyhľadávania:
Číslo zmluvy: Dodávateľ:
Dátum zverejnenia od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Dátum účinnosti od:  Vyberte dátum do:  Vyberte dátum
Predmet zmluvy:
Názov dokumentu Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dodávateľ Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 1912/2011 o poskytnutí dotácie 1912/2011 poskytnutie dotácie vo výške 300,- EUR na úhradu časti nákladov spojených s projektom: Hydroterapia k zlepšeniu zdravia ťažko telesne postihnutých Slovenský zväz telesne postihnutých, Prvá základná organizácia č. 17 21.12.2011 22.12.2011
Zmluva č. 1911/2011 o poskytnutí dotácie 1911/2011 poskytnutie dotácie vo výške 300,- EUR na úhradu časti nákladov spojených s projektom: Sociálne poradenstvo a prevencia zdravotne postihnutých, ... Organizácia postihnutých chronickými chorobami 21.12.2011 22.12.2011
Zmluva č. 1910/2011 o poskytnutí dotácie 1910/2011 poskytnutie dotácie vo výške 300,- EUR na úhradu časti nákladov spojených so záujmovou, kultúrnou, sociálnou a spoločenskou činnosťou klubu v r. 2011 Združenie kresťanských seniorov Slovenska - Klub Trenčín - mesto 21.12.2011 22.12.2011
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín