Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný hrad
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  

Demografia

Počet obyvateľov:

    • 55 155 (k 01.01.2016)

  

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2015:

Narodení                               501 
Zomrelí 526
Odsťahovaní 837
Prisťahovaní 704

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 08.04.2016:

veková štruktúra          

počet obyvateľov
0 - 3 roky   1 526
3 - 6 rokov   1 570
6 - 15 rokov   4 106
15 - 18 rokov   1 310
18 - 60 rokov 32 319
60 a viac 14 271
SPOLU 55 102

 

Veková štruktúra obvateľstva podľa pohlavia k  08.04.2016:

vek                   muži                 ženy                         
0 - 3 roky       777      749
3 - 6 rokov       786      784
6 - 15  rokov    2 056   2 050
15 - 18 rokov       688      622
18 - 60 rokov  15 970 16 349
60  a viac rokov    6 035   8 236
SPOLU  26 312 28 790

 

Aktualizované: 08.04.2016

 

  

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín