Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2014  

Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2014

 

   Plnenie príjmov k 31.12.2014, (zobrazí sa v novom okne)

   Plnenie výdavkov k 31.12.2014, (zobrazí sa v novom okne)

   Sumarizácia k 31.12.2014, (zobrazí sa v novom okne)

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín