Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

Február

Pondelok 2. 2. 2015

 • Tlačová konferencia k podpísaniu memoranda o spolupráci medzi TSK a Mestom Trenčín ohľadne prípravy a implementácie Regionálnej integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Rokovanie Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia

 

Utorok 3. 2. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Streda 4. 2. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu
 • Pracovné stretnutie ohľadne projektu
 • Pracovné rokovanie o modernizácii železničnej trate
 • Účasť na slávnostnom otvorení 31. ročníka celoslovenskej súťaže Zenit

 

Štvrtok 5. 2. 2015

 • Pracovné stretnutie s právnym zástupcom
 • Stretnutia s občanmi mesta – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti MMCité
 • Pracovné stretnutie so zástupcom podniku so zahraničnou majetkovou účasťou

Piatok 6. 2. 2015

 • Pracovné rokovanie ohľadom dohody a odovzdávania objektov, vybudovaných v rámci stavby MŽT do vlastníctva Mesta Trenčín
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Účasť na Fašiangovom posedení Organizácie postihnutých chronickými chorobami

Pondelok 9. 2. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné rokovanie ohľadne modernizácie železničnej trate
 • Pracovné stretnutie s povereným riaditeľom MHSL
 • Podpisovanie agendy primátora

 

Utorok 10. 2. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné rokovanie s právnym zástupcom mesta
 • Fašiangové posedenie Senior klubu Istebník

 

Streda 11. 2. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Účasť na oblastnej schôdzi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • Účasť na odbornom seminári na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR
 • Pracovné stretnutie ohľadne mestskej dopravy
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov Slovenska č.27

 

Štvrtok 12. 2. 2015

 • Pracovné rokovanie s členom predstavenstva akciovej spoločnosti
 • Pracovné stretnutie s primátorom a zástupcom primátora mesta Púchov
 • Pracovné stretnutie o Folklórnom festivale seniorov
 • Pracovné stretnutie so zástupcami kultúrnych stredísk
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom OC MAX Trenčín
 • Pracovné rokovanie s poslancami mestského zastupiteľstva

 

Piatok 13. 2. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Operatívna porada s vedúcimi útvarov
 • Pracovné rokovanie s potenciálnym investorom

 

Pondelok 16. 2. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcim útvarov
 • Slávnostné stretnutie pri príležitosti 90. výročia založenia trenčianskej knižnice
 • Účasť na výročnej členskej schôdzi ZO Jednoty dôchodcov Slovenska 01 Trenčín 

 

Utorok 17. 2. 2015

 • Pracovné stretnutie s poslancom NR SR
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie ohľadne pripravovaného podujatia


Streda 18. 2. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Zasadnutie Rady starších
 • Pracovné stretnutie – pozvanie na kultúrnu akciu
 • Pracovná porada s prednostom mestského úradu

 

Štvrtok 19. 2. 2014

 • Pracovné stretnutie ohľadne organizácie festivalu Bažant Pohoda
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora

 

Piatok 20. 2. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu primátora

Pondelok 23. 2. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Deň otvorených dverí pre občanov

 

Utorok 24. 2. 2015

 • Účasť na odbornom stretnutí Coffee Time with Amrop v Žiline
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti ohľadne projektu
 • Pracovné stretnutie s prevádzkovateľom športového centra v Trenčíne

 

Streda 25. 2. 2015

 • Zdvorilostná návšteva zástupcov akciovej spoločnosti
 • Pracovné stretnutie k vydaniu publikácie
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

Štvrtok 26. 2. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Účasť na diskusii so študentmi Kolégia Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji

 

Piatok 27. 2. 2015 

 • Čerpanie riadnej dovolenky

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín