Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Oznam o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2015/2016

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín