Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Primátor mesta  Pracovný program primátora mesta...  Archív  Rok 2015  

Január

Piatok 2. 1. 2015

 • Uvítanie prvého narodeného občana roku 2015
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva
 • Pracovné stretnutie – riešenie sociálnej záležitosti
 • Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického útvaru

 

Pondelok 5. 1. 2015  

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

 

Utorok 6. 1. 2015

 • Štátny sviatok


Streda 7. 1. 2015 

 • Pracovné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 8. 1. 2015

 • Prijatie bývalého primára ORL ambulancie v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Účasť na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie

Piatok 9. 1. 2015

 • Spoločné rokovanie predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. – Belušské Slatiny
 • Poďakovanie hráčom HK Dukla Trenčín reprezentujúcim SR na Majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov 2015 v Kanade pri príležitosti získania bronzových medailí

 

Pondelok 12. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Deň otvorených dverí pre občanov

Utorok 13. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie ohľadne dopravy v meste
 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Pracovné stretnutie primátorov krajských miest v Bratislave
 • Účasť na slávnostnom ceremoniáli udelenia štátnych vyznamenaní pri príležitosti 22. výročia vzniku Slovenskej republiky
 • Účasť na slávnostnej recepcii pri príležitosti 22. výročia vzniku Slovenskej republiky

Streda 14. 1. 2015

 • Pracovné rokovanie o doprave v meste
 • Pracovné stretnutie ohľadne odpadového hospodárstva
 • Pracovné stretnutie k historickým slávnostiam
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 15. 1. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Návšteva MUDr. Viliama Točíka, bývalého primára ORL, pri príležitosti 100. výročia narodenia
 • Pracovné stretnutie so zástupcami Trenčianskej nadácie

Piatok 16. 1. 2015

 • Pracovné rokovanie vedenia mesta a poslancov MsZ

 

Pondelok 19. 1. 2015

 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Zasadnutie predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
 • Pracovné rokovania v Bratislave

Utorok 20. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

Streda 21. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Pracovné stretnutie s prednostom mestského úradu
 • Podpisovanie agendy primátora

Štvrtok 22. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcami bankovej inštitúcie
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu
 • Pracovné stretnutie s primátorom Nového Mesta nad Váhom

 

Piatok 23. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie so zástupcom primátora
 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

 

Pondelok 26. 1. 2015

 

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovná porada primátora s vedúcimi útvarov
 • Pracovné stretnutie ohľadne Národného týždňa manželstva
 • Stretnutie s občanom mesta

Utorok 27. 1. 2015

 • Pracovné stretnutie ohľadne grafikonu
 • Pracovné stretnutie s vedúcou útvaru právneho ohľadne výpovedi zmluvy
 • Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Siemens
 • Účasť na prezentácii k založeniu Oblastnej organizácie cestovného ruchu v regióne Trenčín a okolie

 

Streda 28. 1. 2015

 • Pracovné rokovania v Bratislave
 • Účasť na slávnostnom otvorení Roka Ľ. Štúra v Bratislave

Štvrtok 29. 1. 2015

 • Účasť na otvorení rekonštruovanej a digitalizovanej knižnice na ZŠ Na dolinách
 • Pracovné rokovanie starostov ohľadne čerpania eurofondov
 • Pracovné stretnutie ohľadne projektu na základných školách
 • Pracovné stretnutie s vedúcim spoločnosti Cesty Nitra, a.s. v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom VšZP
 • Stretnutie so zástupcami Slovenského zväzu telesne postihnutých
 • Pracovné rokovanie so zástupcom Krajského riaditeľstva PZ ohľadne statickej dopravy v Trenčíne

Piatok 30. 1. 2015

 • Podpisovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie ohľadne odpadového hospodárstva v meste
 • Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora – riešenie pracovného programu

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín