Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2015  

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017

   Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017, textová časť /zobrazí sa v novom okne/

   Príjmy na rok 2015 /zobrazí sa v novom okne/

   Výdavky na rok 2015 /zobrazí sa v novom okne/

   Sumarizácia na rok 2015 /zobrazí sa v novom okne/

   Príjmy na roky 2016 - 2017 /zobrazí sa v novom okne/

   Výdavky na roky 2016 - 2017 /zobrazí sa v novom okne/

   Sumarizácia na roky 2016 - 2017 /zobrazí sa v novom okne/

  Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017, /zobrazí sa v novom okne/

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín