Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  

ROK 2015

  Rozpočtový harmonogram pre rok 2015(zobrazí sa v novom okne)

  Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2015 - 2017, schválený uznesením č. 20 MsZ dňa 20.1.2015

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, schválená uznesením č. 70 MsZ dňa 18.3.2015

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, schválená uznesením č. 107 na MsZ dňa 22.4.2015

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, schválená uznesením č. 139 na MsZ dňa 13.5.2015

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, schválená uznesením č. 160 na MsZ dňa 2.7.2015

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, schválená uznesením č. 208 na Msz dňa 10.8.2015 (zobrazí sa v novom okne)

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, schválená uznesením č. 225 na MsZ dňa 16.9.2015

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, schválená uznesením č. 270 na MsZ dňa 21.10.2015

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, schválená uznesením č. 303 na MsZ dňa 18.11.2015

  Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015, schválená uznesením č. 335 na MsZ dňa 16.12.2015

  Plnenie Programového rozpočtu Mesta Trenčín k 31.12.2015 (zobrazí sa v novom okne)

  Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2015, schválený uznesením č. 505 na MsZ dňa 27.4.2016

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín