Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestské zastupiteľstvo  Komisie MsZ  

Komisia mládeže a športu

Zloženie Komisie mládeže a športu:

  1. Ľubomír Horný (predseda) 
  2. Dominik Gabriel (poslanec) 
  3. JUDr. Danica Birošová (poslankyňa)
  4. Eduard Hartmann (odborník)
  5. Světluše Rajnincová (odborník)

   Garanti: Ing. Jana Barnová, Bc. Katarína Kubíková

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín